Liederen

Nr.CategorieSubcategorieTitelBegeleidingKoorOpmerkingen
1aPsalmenGelukkig is de mensComplete (eenstemmige) koorpartij in de koorbundelMooie compositie, maar ritmisch lastig voor de gemeente. Andere optie: "Goed is dat je niet doet wat slecht is" van Oosterhuis/Oomen
2aPsalmenWaarom zijn de volken opstandigAlternatief strofisch lied: "Waarom zijn de volken opstandig" (Ria Borkent/Dirk Zwart) uit de bundel "Gij die ons zingen doet" (zie www.dirkzwart.com)
5PsalmenLaat mij, mijn koning, tot U sprekenMel. ook bij psalm 64
6PsalmenHeer, toon mij uw genadeMel. ook bij 1009
Bij 8PsalmenAlles is uit hem ontstaanAntifoon voor driestemmig koor (SAT/B) en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
8PsalmenHeer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenVoor een bewerking voor koor, gemeente en orgel zie www.dirkzwart.com
8aPsalmenHeer, onze Heer, hoe heerlijk isTT 30, mel. LvdK 387; mel. ook bij 243. Te beluisteren op MHeZ III
8bPsalmenZie de zon, zie de maanKinderlied. Te beluisteren op MHeZ
8cPsalmenHeer, onze Heer, hoe machtig is uw naamTT 29. Te beluisten op LMMZ, GDW en HIUN
9aPsalmen"Psalmen voor nu"Uit het diepst van mijn hart wil ik zingenBeluister
12PsalmenBreng redding Heer, de vroomheid is gewekenMel. ook bij 827
12aPsalmenOnkreukbare woorden, waar ben jeTe beluisteren op SVO
13aPsalmenHoe lang vergeet u mij, o GodTe beluisteren op MHeZ
13cPsalmen"Psalmen voor nu"Hoelang nog Heer, blijft U mij vergetenBeluister
14PsalmenDe dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'Mel. ook bij psalm 53
17PsalmenHoor, Heer, Gij God van trouw en rechtMel. ook bij psalm 63 en psalm 70
18PsalmenIk heb U lief van ganser harte, HereMel. ook bij psalm 144
Bij 19PsalmenHemel, laat gerechtigheid neerregenenAntifoon voor de adventstijd, voor tweestemmig koor en orgel, op de tekst Jes. 45:8. Bestel via www.dirkzwart.com
22aPsalmenGod, mijn God, waarom hebt Gij mij verlatenTe beluisteren op LMMZ II
23aPsalmenD'Almachtige is mijn herder en geleideLvdK gez. 13a. De melodie van LvdK gez. 13b staat bij NLB 766
23bPsalmenDe Heer is mijn herderLvdK gez. 14
23cPsalmenMijn God, mijn herder, zorgt voor mijTe beluisteren op MHeZ. Koorzetting vs. 1/3 en orgelzetting vs 5, te bestellen via www.dirkzwart.com
Bij 24PsalmenHosanna de Zoon van DavidAntifoon bij Psalm 24 voor Palmzondag of voor de Adventstijd, voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
24PsalmenDe aarde en haar volheid zijnMel. ook bij psalm 62, psalm 95 en psalm 111
Bij 25PsalmenTot U, Here, hef ik mijn ziel opKeuze uit drie antifonen bij Psalm 25 voor resp. SSAATB, eenstemmig of driestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
25aPsalmenMijn ogen zijn gevestigdTT 150, mel. psalm 130. Te beluisteren op MHeZ II
25bPsalmenHoud mij in leven, wees Gij mijn reddingTT 32. Te beluisteren op LMMZ, GDW en SmW
25cPsalmenNaar U gaat mijn verlangen, HeerTe beluisteren op LMMZ II en HIUN
Bij 26PsalmenToets mij, Here, en beproef mijAntifoon bij Psalm 26 voor eenstemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
Bij 27PsalmenHoor, Here, hoe ik luide roep / De Heer is mijn licht en mijn heilKeuze uit 2 antifonen bij Psalm 27 voor resp. driestemmig (SAT/B) of tweestemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
28PsalmenIk roep tot U, mijn rots, mijn HereMel. ook bij psalm 109
30PsalmenDank, Heer, Gij hebt het niet gedoogdMel. ook bij psalm 76 en psalm 139
30aPsalmenVan U wil ik spreken, GodTe beluisteren op ZZDV
Bij 31PsalmenHoor mij, haast u mij te helpenAntifoon bij Psalm 31 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
31PsalmenOp U vertrouw ik, Heer der herenMel. ook bij psalm 71
31aPsalmenMijn toevlucht is de Here GodTe beluisteren op MHeZ III
32aPsalmen"Psalmen voor nu"Gelukkig ben je als je schuld bekentBeluister
33PsalmenKom nu met zang en roer de snarenMel. ook bij psalm 67
34PsalmenIk loof de Heer altijdAntifoon voor SATB en orgel, verkrijgbaar via dirkzwart.com
36PsalmenDe zonde die de zondaars vleitMel. ook bij psalm 68 en 723
38PsalmenLaat toch niet uw toorn, o HereMel. ook bij 317
42aPsalmenZoals een hert reikhalst naar levend waterTe beluisteren op ZZDV
46PsalmenGod is een toevlucht t' allen tijdeMel. ook bij psalm 82
Bij 47PsalmenAlle gij volken, klapt in de handenAntifoon bij Psalm 47 voor koor. Bestel via www.dirkzwart.com
51PsalmenOntferm u God, ontferm u, hoor mijn klachtMel. ook bij psalm 69
51aPsalmenGod, herschep mijn hartTe beluisteren op MHeZ II
51bPsalmenCreate in me a clean heartOpwekking 389. Beluister. Ook te beluisteren op MHeZ II
51cPsalmenBlijf mij aanzien ("Uit Psalm 51")Korte compositie voor koor en gemeente en piano van Dirk Zwart op een tekst van Sytze de Vries. Luisterfragment:
53PsalmenDe dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'Mel. ook bij psalm 14
60PsalmenO God, die ons verstoten hadMel. ook bij psalm 108
62PsalmenMijn ziel is stil tot God mijn HeerMel. ook bij psalm 24, psalm 95 en psalm 111
Bij 63PsalmenU bent altijd mijn hulp geweestAntifoon bij Psalm 63 voor eenstemmig of driestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
63PsalmenMijn God, Gij zijt mijn toeverlaatMel. ook bij psalm 17 en psalm 70
63bPsalmenGod, mijn God, naar U blijf ik zoekenTT 33
64PsalmenBehoed mij, Heer, hoor naar mijn klagenMel. ook bij Psalm 5
65PsalmenDe stilte zingt U toe, o HereMel. ook bij psalm 72
Bij 66PsalmenLaat heel de aarde voor u buigen/Geprezen zij GodPDF bestand (ant066.pdf) niet gevonden Keuze uit 2 antifonen bij Psalm 66 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
66PsalmenBreek, aarde, uit in jubelzangenMel. ook bij psalm 98, psalm 118, 489 en 526
66aPsalmenJubilate DeoCanon. Taizé. Te beluisteren op MHeZ III
Bij 67PsalmenGod, wees ons genadigAntifoon bij Psalm 67 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
67PsalmenGod zij ons gunstig en genadigMel. ook bij psalm 33
67aPsalmenHeel de aarde jubelt en juichtdirkzwart.comKoorzetting: te bestellen viaTT 34. Te beluisteren op MHeZ
67cPsalmenAls Gij ons zegent Beurtzang voor koor en gemeente op tekst van Sytze de Vries (zie www.dirkzwart) Beluister fragment:
Bij 68PsalmenGeprezen zij de Here / Halleluja! Adem van GodKeuze uit 2 antifonen bij Psalm 68, b.v. voor Pinksteren, voor resp. tweestemmig en eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
68PsalmenGod richt zich op, de vijand vluchtMel. ook bij psalm 36 en 723
69PsalmenRed mij, o God, het water stijgt en stijgtMel. ook bij psalm 51
70PsalmenHaast u om mij te redden, GodMel. ook bij psalm 17 en psalm 63
71PsalmenHeer, laat mij schuilen in uw hoedeMel. ook bij psalm 31
Bij 72PsalmenIk zal mijn bode zendenAntifoon bij Psalm 72 voor de adventstijd, voor eenstemmig of driestemmig koor, op tekst van Mal. 3:1. Bestel via www.dirkzwart.com
72PsalmenGeef, Heer, de koning uwe rechtenMel. ook bij psalm 65
72aPsalmenVoor kleine mensen is hij bereikbaarTe beluisteren op LMMZ II
74PsalmenWaarom, o God, verstoot Gij voor altoosMel. ook bij psalm 116 en 524
76PsalmenGod wordt geëerd in IsraelMel. ook bij psalm 30 en psalm 139
77PsalmenRoepend om gehoor te vindenMel. ook bij psalm 86
Bij 78PsalmenZij aten het brood van de engelenAntifoon bij Psalm 78 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
78PsalmenMijn volk, ik ga geheimen openleggenMel. ook bij psalm 90
78aPsalmenLuister, volk van GodTe beluisteren via kerkliedwiki. Behalve de oorspronkelijke tekstschrijver is Greg Scheer ook de componist van de melodie. "Jenny van Tschegg" is de naam van de melodie.
81PsalmenJubel God ter eer, Hij is onze sterkteMel. ook bij 645
82PsalmenGod staat in 't midden van de godenMel. ook bij psalm 46
Bij 84PsalmenO God, ons schild / God, ons schildKeuze uit twee antifonen bij Psalm 84. Bestel via www.dirkzwart.com
84PsalmenWant God onze HeerTegenstem-bewerking bij vers 6 (zie www.dirkzwart.com)
84aPsalmen"Psalmen voor nu"Wat hou ik van uw huisBeluister
Bij 85PsalmenVerblijd u in de Heer te allen tijdAntifoon, b.v. voor de adventstijd, bij Psalm 85 voor eenstemmig of driestemmig koor, tekst Filippenzen 4:4-6. Bestel via www.dirkzwart.com
85aPsalmenNu mag uw land onder uw glimlach liggenTT 35, "Halleluja" ad lib. alleen na laatste couplet.
85bPsalmenDoe ons, Heer, uw genade aanschouwenTe beluisteren op MHeZ II
Bij 86PsalmenWees mij genadig, o HereAntifoon bij Psalm 86 voor vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
86PsalmenHoor mij, Heer, wil antwoord zendenMel. ook bij psalm 77
Bij 87PsalmenZend uw ademAntifoon bij Psalm 87 voor één- of driestemmig koor + orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
89PsalmenIk zal zo lang ik leef bezingen in mijn liedMel. ook bij 412
90PsalmenGij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezenMel. ook bij psalm 78
90aPsalmenO God, die droeg ons voorgeslachtLvdK gez. 397
Bij 91PsalmenRoep je mij aan, Ik geef antwoordAntifoon bij Psalm 91 voor koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
91aPsalmenWie in de schaduw Gods mag wonenTT 36, tekst aangepast. Mel. van 601. Ludo Claesen schreef een prachtige andere melodie bij dit lied, zie ZJ 935
Bij 92PsalmenU verheugt mij, Heer, met uw dadenAntifoon bij Psalm 92 voor 1- of 4-stemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
92cPsalmenGoed is het om u te danken Compositie voor eenstemmig koor met refrein voor de gemeente op tekst van Sytze de Vries (zie www.dirkzwart.com Beluister fragment:
93aPsalmenKoning is onze GodBeluister
95PsalmenSteek nu voor God de loftrompetMel. ook bij psalm 24, psalm 62 en psalm 111
96aPsalmenZing een nieuw lied, alle landenBegeleidingszetting, vrij te gebruiken: TT 37
Bij 98PsalmenJuich de Heer toe / Een kind is ons geboren / HallelujaKeuze uit drie antifonen bij Psalm 98 voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
98PsalmenLaat heel de aard' een loflied wezenBewerking van vs. 3 voor tweestemmig koor en orgel (zie www.dirkzwart.com)Mel. ook bij psalm 66, psalm 118, 489 en 526
98cPsalmenBergen kunnen hetTe beluisteren op MHeZ III
98dPsalmenAlle einden der aardeTT 38. Te beluisteren op MHeZ II. Alternatief: "Beurtzang Psalm 98" voor koor en gemeente, op dezelfde tekst. Zie www.dirkzwart.com Beluister fragment:
Bij 100PsalmenJuicht de Here, gij ganse aardeAntifoon bij Psalm 100 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
100PsalmenJuich Gode toe, bazuin en zingMel. ook bij psalm 131 en psalm 142
101PsalmenIk wil, Heer, in mijn lied de zegeningenMel. ook bij 678
103aPsalmenLoof nu, mijn ziel, de HereLvdK gez. 15
103cPsalmenLoof de Koning, heel mijn wezenLvdK gez. 460. Zie voor een tegenstem-bewerking (bij vs. 4 en 5): www.dirkzwart.com
103dPsalmenBarmhartige Heer, genadige GodTT 39
Bij 104PsalmenHoe talrijk zijn uw werken, o HereAntifoon bij Psalm 104 voor een- of vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
107PsalmenGods goedheid houdt ons staandeMel. ook bij 758
Bij 108PsalmenVerhef U boven de hemelen, o GodAntifoon bij Psalm 108 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
108PsalmenMijn hart is, Heer, in U gerustMel. ook bij psalm 60
109PsalmenGod die ik loof te allen tijdeMel. ook bij psalm 28
Bij 110PsalmenZo zegt de Heer tot mijn HeerAntifoon bij Psalm 110 voor hogere stemmen en orgel (zie www.dirkzwart.com)
110PsalmenDe Here God heeft tot mijn heer gesprokenMel. ook bij 451
111PsalmenVan ganser harte loof ik HemMel. ook bij psalm 24, psalm 62 en psalm 95
113PsalmenPrijs, halleluja, prijs de HeerMel. ook bij 316
114aPsalmen"Psalmen voor nu"Het volk dat uit Egypte trokBeluister
116PsalmenGod heb ik lief, want die getrouwe HeerMel. ook bij psalm 74 en 524
117PsalmenLoof, alle volken, loof de HeerMel. ook bij psalm 127. Te beluisteren op MHeZ
117aPsalmenGij volken loof uw God en HeerLvdK gez. 16. Tekstmodernisering in regel 1 en 2. Mel. ook bij 630. Te beluisteren op MHeZ
117bPsalmenHalleluja. Volkeren, loof de HeerTe beluisteren op MHeZ
117cPsalmenAlle volken, huldig de HeerTe beluisteren op MHeZ
117dPsalmenLaudate omnes gentesTaizé. TT 40. Te beluisteren op MHeZ
Bij 118PsalmenDit is de dag die de Heer heeft gemaaktAntifoon bij Psalm 118 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
118PsalmenLaat ieder 's Heren goedheid prijzenMel. ook bij psalm 66, psalm 98, 489 en 526
118aPsalmenMijn God zijt GijTT 41. Te beluisteren op LMMZ
119aPsalmenUw woord omvat mijn levenTT 42, toon lager
Bij 121PsalmenDe Here zal uw uitgang en uw ingang bewarenAntifoon bij Psalm 121 voor vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
121PsalmenDe Heer zal u steeds gadeslaanTegenstem-bewerking van vs. 4 (zie www.dirkzwart.com). Mel. ook bij 794
Bij 122PsalmenVerheugt u met JeruzalemAntifoon bij Psalm 122 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
126aPsalmenAls God ons thuisbrengt uit onze ballingschapTT 43. Te beluisteren op LMMZ
Bij 127PsalmenAls de Heer het huis niet bouwtAntifoon bij Psalm 127. Bestel via www.dirkzwart.com
127PsalmenWanneer de Heer het huis niet bouwtMel. ook bij psalm 117
128PsalmenWelzalig is een ieder die God van harte vreestMel. ook bij 538
Bij 130PsalmenMijn ziel verlangt naar uAntifoon bij Psalm 130 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
130PsalmenUit diepten van ellendeMel. ook bij 25a
130aPsalmenUit angst en nood stijgt mijn gebedLvdK gez. 19
130bPsalmenDe Heer is steeds barmhartigTT 44
130cPsalmen"Psalmen voor nu"Uit de diepten roep ik UBeluister
131PsalmenO Heer, er is geen trots in mijMel. ook bij psalm 100 en psalm 142
132PsalmenHeer, denk aan David en zijn eedMel. ook bij 944
134PsalmenUit Sion, aan den Heer gewijdTegenstem-bewerking van vs. 3 (zie www.dirkzwart.com)Mel. ook bij 363, 488, 680
136PsalmenLoof de Heer, want Hij is goedMel. ook bij 154b
137aPsalmenToen wij zaten langs het waterTe beluisteren op MHeZ. Beluister
Bij 139PsalmenDoorgrond mij, ken mijn hart, o Heer / Al lag ik neer in het dodenrijkKeuze uit antifonen bij Psalm 139 voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
139PsalmenHeer, die mij ziet zoals ik benMel. ook bij psalm 30 en psalm 76
139bPsalmenHeer, U doorgrondt en kent mijOpwekking 518. Beluister
139dPsalmenLa ténèbre / Heel het duisterTT 45
140PsalmenBescherm mij, Heer, behoed mijn levenMel. ook bij 310 en 947
142PsalmenTot God de Heer hief ik mijn stemMel. ook bij psalm 100 en psalm 131
144PsalmenGezegend zij de Heer, die t' allen tijdeMel. ook bij psalm 18
Bij 145PsalmenGenadig en liefdevol is de HeerAntifoon bij Psalm 145. Bestel via www.dirkzwart.com
145aPsalmenAller Augen waten auf dich, HerreTe beluisteren op MHeZ III
146PsalmenGelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeftAntifoon voor 1-st. of 4-st. koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
146aPsalmenLaat ons nu vrolijk zingenLvdK gez. 20. Vers 1 regel 2 gemoderniseerd.
146cPsalmenAlles wat adem heeft love de HereLvdK gez. 21
149PsalmenHalleluja! Laat opgetogenAntifoon bij Psalm 149, te bestellen via dirkzwart.com
150aPsalmenGeprezen zij GodTe beluisteren op MHeZ
150bPsalmenAlles wat adem heeft love de HeerTT 46
151CanticaLied van MozesIk zing voor de Heer en ik prijs zijn gezagLvdK gez. 6
152CanticaLofzang van HannaMijn hart verheugt zich zeerMel. ook bij 157a
154bCanticaLied van de 3 mannen in de vuurovenHeel de schepping, prijs de HeerTT 56, mel. psalm 136. Alternatieve melodie (vrij te gebruiken): . Lees de toelichting: . Melodie voor de beamer:
155CanticaLied van JonaZijt Gij mijn GodLvdK gez. 40
156CanticaLied van HabakukIk heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegdTe beluisteren op MHeZ
157aCanticaLofzang van MariaMijn ziel maakt groot de HeerLvdK gez. 66, nu in berijming Muus Jacobse (TT 68); mel. ook bij 152. Voor een strofisch alternatief zie 157f hieronder.
157bCanticaLofzang van MariaIedere tijd opnieuw gaat zijn genadeTe beluisteren op MHeZ III
157fCanticaLofzang van MariaLoof God! Mijn ziel en zinnenIn de liedbundel "Gij die ons zingen doet" (zie www.dirkzwart.com)Een koorbewerking is beschikbaar via www.dirkzwart.comEen strofisch lied als alternatief voor 157a. Deze liedtekst stond in Zingend Geloven 5 met een melodie van Marijke Bleij. Ik maakte er een andere melodie bij.
158aCanticaLofzang van ZachariasGod zij geloofd uit alle machtLvdK gez. 67
158bCanticaLofzang van ZachariasEen schoot van ontfermingTT 70. Aanbevolen: 2x zingen (voorz-allen). Oorspronkelijk versie te beluisteren op LMMZ en SVO. Met orgel op MHeZ.
158cCanticaLofzang van ZachariasGezegend de Heer, gezegend Isrels GodTT 69
159aCanticaLofzang van SimeonNu is het woord gezegdTekst van Tom Naastepad als vervanging van LvdK gez. 68, TT 71
159dCanticaLofzang van SimeonO hemels licht dat mijn bestaan doorschijntIn de liedbundel "Gij die ons zingen doet" (zie www.dirkzwart.com) Alternatief strofisch lied van Ria Borkent bij de Lofzang van Simeon. Luisterfragment:
160aCanticaLied van de deemoedDie rechtens God gelijkTT 86
160bCanticaCanticum naar Filippenzen 2Laat onder u de gezindheid zijnTT 85. Aanstekelijke alternatieve toonzetting voor gemeente, 1-st. koor en orgel:
162Bijbelse vertelliederenGenesis 1In het begin lag de aarde verlorenTT 21. Te beluisteren op MHeZ III
163bBijbelse vertelliederenNoachZeshonderd jaar is Noach oudKinderlied. Te beluisteren op MHeZ
164Bijbelse vertelliederenLied van SaraZij is een vrouw van naam in IsraelTT 23, nu met andere mel.
166aBijbelse vertelliederenJacobHij wandelt in zijn koningsjasTe beluisteren op MHeZ III
168Bijbelse vertelliederenMozesWhen Israel was in Egypt's landNegro-spiritual. Te beluisteren op MHeZ II. Koorzetting, te bestellen via www.dirkzwart.com
171Bijbelse vertelliederenDavidDavid werd gekozen boven alles uitTe beluisteren op MHeZ III
173Bijbelse vertelliederenDavidKom mee, zei David, allemaalTe beluisteren op MHeZ III
174Bijbelse vertelliederenNaämanNaäman woonde in het land naast IsraelTe beluisteren op MHeZ III
175Bijbelse vertelliederenJes. 26: 1-6Wij hebben een sterke stadLvdK gez. 28
176Bijbelse vertelliederenJes. 62: 1-10Om Sions wil zwijg ik niet stilLvdK gez. 34
178Bijbelse vertelliederenJonaWie wil uit zijn hokje komenKinderlied; te beluisteren op MHeZ III. Bij Jona 2 is 854 een geschikter lied. Zie ook het Jona-oratorium "Duif of havik" (Duif of havik)
180Bijbelse vertelliederenGelijkenis van de talentenDe heer gaat naar het buitenlandTe beluisteren op MHeZ III
181Bijbelse vertelliederenHet mosterdzaadjeEen heel klein zaadjeTe beluisteren op MHeZ III
182Bijbelse vertelliederenDe blinde bedelaarBlinde man, ga voort gijZie voor een koorzetting van vs. 3: www.dirkzwart.com
187Bijbelse vertelliederenDe tempelreinigingRunderen, schapen en duiven te koopTe beluisteren op MHeZ III
189Bijbelse vertelliederenPaulusDaar gaat SaulusTe beluisteren op MHeZ III
197Getijden van de dagGebed(saanhef)Gij die het sprakeloze bidden hoortTe beluisteren op GEI
200Getijden van de dagGebed(saanhef)Wek uw krachtVariant te beluisteren op GEI (track 13)
204Getijden van de dagMorgenGij bron van tijd en eeuwigheidMel. ook bij 205 en 599
205Getijden van de dagMorgenDaar kraait een haan, een goed berichtMel. ook bij 204 en 599
206Getijden van de dagMorgenDe zon gaat op in gouden schijnLvdK gez. 374
207Getijden van de dagMorgenDe trouw en goedheid van de HeerLvdK gez. 375. De coupletten 2-4 zijn gesneuveld.
208Getijden van de dagMorgenNu wordt het licht, de dag breekt aanLvdK gez. 373
209Getijden van de dagMorgenHeer Jezus, o Gij dageraadLvdK gez. 327
210Getijden van de dagMorgenGod van hemel, zee en aardeMel. ook bij 631
211Getijden van de dagMorgenDe gouden zonne heeft overwonnenLvdK gez. 377. Coupletten 2, 4 en 5 zijn gesneuveld.
212Getijden van de dagMorgenLaten wij zingend deze dag beginnenMel. ook bij 304
213Getijden van de dagMorgenMorgenglans der eeuwigheidLvdK gez. 289; mel. ook bij 287
214Getijden van de dagMorgenHet licht dat weer opnieuw begonLvdK gez. 378; mel. ook bij 984
215Getijden van de dagMorgenOntwaak, o mens, de dag breekt aanLvdK gez. 380; bewerking voor koor en gemeente te bestellen via dirkzwart.com
217Getijden van de dagMorgenDe dag gaat open voor het woord des HerenTT 117; bewerking voor koor en gemeente: te bestellen via dirkzwart.com
218Getijden van de dagMorgenDank U voor deze nieuwe morgenTe beluisteren op MHeZ III
219Getijden van de dagMorgenLicht om te levenTT 185
220Getijden van de dagMorgenZoals een bloem zijn kelk heft naar de zonTT 119
221Getijden van de dagMorgenZo vriendelijk en veilig als het lichtMel. LvdK 487; mel. ook bij 362 en 942. Alternatieve melodie, vrij te gebruiken: Begeleiding in Des: Begeleiding in C: Beluister:
223Getijden van de dagMorgenOpstaan, morgen, weg je sluiers, dansVoor vs. 4 allemaal feestmuts meenemen
225Getijden van de dagMaaltijdZingen wij van harte zeerLvdK gez. 410
227Getijden van de dagMaaltijdLoof de Heer, want Hij is goedTe beluisteren op MHeZ
229Getijden van de dagMaaltijdGezegend zijt Gij, eeuwige GodTe beluisteren op MHeZ
232Getijden van de dagMaaltijdHeer, blijf bij onsTe beluisteren op MHeZ III
233Getijden van de dagMaaltijdWat klaarstaat op de tafelTe beluisteren op MHeZ III
234Getijden van de dagMaaltijdDie met ons deeltOrgelbegeleiding als alternatief voor koorzetting
236Getijden van de dagAvondO, Schepper God, die alles grondtMel. LvdK gez. 72 en 386; mel. ook bij 239
237Getijden van de dagAvondO zalig licht, DrievuldigheidTekst van LvdK gez. 237 op andere melodie
239Getijden van de dagAvondO Christus die de zonne zijtTekst van LvdK gez. 383 op mel. van LvdK gez. 72 en 386; mel. ook bij 236
240Getijden van de dagAvondBlijf bij ons, Jezus, onze HeerLvdK gez. 316
241Getijden van de dagAvondGij die mijn liefste kleinood zijtLvdK gez. 385
243Getijden van de dagAvondO Heer mijn God, ook deze nachtLvdK gez. 387
244Getijden van de dagAvondNu is de dag ten eindeLvdK gez. 389
245Getijden van de dagAvond'k Wil U, o God, mijn dank betalenLvdK gez. 390; mel. ook bij 800
246bGetijden van de dagAvondDe maan is opgekomenLvdK gez. 391
247Getijden van de dagAvondBlijf mij nabij, wanneer het duister daaltLvdK gez. 392. Koorbewerking: Zie www.dirkzwart.comMel. ook bij 381 en 951.
248Getijden van de dagAvondDe dag door uwe gunst ontvangenLvdK gez. 393. Tegenstem-bewerking vers 4, bestel via dirkzwart.com.
249Getijden van de dagAvondAll night, all dayNegro-spiritual. Te beluisteren op MHeZ. Beluister
253Getijden van de dagAvondDe zon daalt in de zeeTe beluisteren op MHeZ
254Getijden van de dagAvondVriendelijk licht, dat heel de dagTT 124
255Getijden van de dagAvondGij volgt ons uit JeruzalemTekst van LvdK gez. 72 op de melodie van LvdK gez. 73; mel. ook bij 646 en 804
258Getijden van de dagAvondDe dag gaat nu bij ons vandaanTT 121
260Getijden van de dagAvondWie blijft er waken als ik ga slapenBegeleidingszettingTe beluisteren op MHeZ III
261Getijden van de dagAvondLicht, verlaat ons nietMel. TT 132; mel. ook bij 453
263Getijden van de dagAvondWees Gij mijn toevluchtTe beluisteren op MHeZ
266Getijden van de dagAvondDie ons schiepTT 122. Te beluisteren op MHeZ III
272De eerste dagAanvangWij zoeken in uw huis uw aangezicht, o HereLvdK gez. 324
273De eerste dagAanvangLoof God, die zegent al wat leeftLvdK gez. 319, kleine tekstmodernisering; mel. ook bij 642 en 751
274De eerste dagAanvangWij komen hier ter ere van uw naamTT 7
275De eerste dagAanvangHeer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezigTT 2
276De eerste dagAanvangZomaar een dak boven wat hoofdenTT 10, mel. LvdK gez. 415; mel. ook bij 865 en 971
277De eerste dagAanvangDie ons voor het licht gemaakt hebteenstemmig met orgelbeg. van Wout van AndelSAT/B-zetting van Van Andel matcht niet met orgelbeg.Een van de 'Vijf dubbelkorige acclamaties', zie www.gooiensticht.nl. Te beluisteren op LMMZ II en VUA.
278De eerste dagAanvangDit huis vol mensenRefrein uit een groter stuk, zie www.gooiensticht.nl.Te beluisteren op LMMZ II
279De eerste dagAanvangMet koning David zingen wijTe beluisteren op MHeZ III
280De eerste dagAanvangDe vreugde voert ons naar dit huisTT 1; bewerking voor koor, gemeente en orgel: te bestellen via dirkzwart.com
281De eerste dagAanvangWij zoeken hier uw aangezichtTT 9, andere tekstversie. Koorzetting bij de verzen 2, 4, 7 en 9. Te bestellen via dirkzwart.com
282De eerste dagAanvangGenesteld aan uw hartTe beluisteren op MHeZ III
283De eerste dagAanvangIn de veelheid van geluidenTT 5; mel. ook bij 795
284De eerste dagAanvangChristus, Gij zijt het licht in ons levenTe beluisteren op MHeZ II
285De eerste dagAanvangHet licht is ons voorgegaanTe beluisteren op MHeZ III
286De eerste dagAanvangWaar de mensen dwalen in het donker(gratis begeleidingszetting)Te beluisteren op MHeZ
287De eerste dagAanvangRond het licht dat leven doetMel. LvdK 289; mel. ook bij 213
289De eerste dagAanvangHeer, het licht van uw liefde schittertHertaling door Ria Borkent van "Heer, uw licht en uw liefde schijnen"
295De eerste dagDrempelgebedWees hier aanwezigTT 13. Te beluisteren op LMMZ II
296De eerste dagDrempelgebedDie de morgen ontboodTT 11, zonder de meerstemmigheid. Te beluisteren op MHeZ II
298De eerste dagDrempelgebedEeuwige, onze GodAlternatieve orgelbegeleidingTT 12
299eDe eerste dagKyrie en GloriaKyrie- en Gloriahymne "U alle eer"Te beluisteren op MHeZ II
299iDe eerste dagKyrie en GloriaIn dit huis bijeen / Er is een vuurExtra optie: kyrie en gloria uit Ordinarium "Bron van leven" voor koor en gemeente. Tekst: Bekijk muziek: Beluister Kyrie: Beluister Gloria: Zie www.dirkzwart.com
299jDe eerste dagKyrie en GloriaOm de mensen en de dierenTe beluisteren op MHeZ III
300cDe eerste dagKyrieOntferm U over de aardep. 561 laatste altnoot van eennalaatste maat moet e zijnDe laatste altnoot op p. 420 moet een e zijn. Onhandig dat de begeleiding ook in de koorbundel staat, bovendien hadden vz en "allen" makkelijk op 1 balk gekund, boven de koorpartij.Te beluisteren op Willem Blonk - Vocale kerkmuziek (zie kerkmuziek.nu)
301fDe eerste dagKyrieHeer, ontferm uTe beluisteren op MHeZ II
301jDe eerste dagKyrieKyrie eleisonTe beluisteren op MHeZ III
301kDe eerste dagKyrieKyrie eleisonTe beluisteren op MHeZ
302De eerste dagGloriaGod in den hoog' alleen zij eerLvdK gez. 254, nu met een fis in regel 5.
303De eerste dagGloriaZonne en maanBeluister
304De eerste dagGloriaZing van de Vader die in den beginneBegeleidingszettingTT 19, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 212
305De eerste dagGloriaAlle eer en alle glorieTT 17
306De eerste dagGloriaEre wie ere toekomtTT 89
308aDe eerste dagGloriaGloria in excelsisTe beluisteren op MHeZ II
310De eerste dagTien woordenEén is de Heer, de God der godenMel. psalm 140 / LvdK gez. 488a; mel. ook bij 947
311De eerste dagTien woordenWij kiezen voor de vrijheidTT 26; mel. ook bij 540
313De eerste dagRond de SchriftenEen rijke schat van wijsheidLvdK gez. 326
314De eerste dagRond de SchriftenHere Jezus, om uw woordLvdK gez. 328; mel. ook bij 347
315De eerste dagRond de SchriftenHeb dank, o God van alle levenLvdK gez. 330
316De eerste dagRond de SchriftenHet woord dat u ten leven riepLvdK gez. 7, mel. psalm 113
317De eerste dagRond de SchriftenGrote God, Gij hebt het zwijgenLvdK gez. 329, mel. psalm 38
318De eerste dagRond de SchriftenHet woord brengt de waarheid teweegTe beluisteren op MHeZ III
320De eerste dagRond de SchriftenWie oren om te horen heeftLvdK gez. 62, toon lager en beginnend met kwartnoot. Koorzetting vs. 2/v en tegenstem bij vs. 5, te bestellen via www.dirkzwart.com
321De eerste dagRond de SchriftenNiet als een storm, als een vloedLvdK gez. 325, slotregel couplet 5 gewijzigd. Te beluisteren op ANW
322De eerste dagRond de SchriftenDie chaos schiep tot mensenlandTT 20. Te beluisteren op LMMZ II en THV
323De eerste dagRond de SchriftenHoor. Maar ik kan niet horenTT 28. Te beluisteren op LMMZ II en THV
324De eerste dagRond de SchriftenWat vrolijk over U geschreven staatTT 75. Te beluisteren op LMMZ II
325De eerste dagRond de SchriftenDat woord, waarin ons richting werd gegevenTT 90
326De eerste dagRond de SchriftenVan ver, van oudsher aangereiktTT 6, mel. LvdK gez. 101; mel. ook bij 665
328De eerste dagRond de SchriftenGij wacht op onsAanbevolen: 2 x zingen (1. voorzang; 2 allen). Te beluisteren op LMMZ II
329De eerste dagRond de SchriftenO Heer God, erbarmend, genadigDeel van een grotere compositie. Kan ook gebruikt worden als acclamatie bij gebeden. Te beluisteren op LMMZ II
330De eerste dagRond de SchriftenWoord dat ruimte scheptVersie met orgelbegeleidingVanaf syst. 3 mt. 3 t/m syst. 5 mt. 1 moeten alle g's gissen zijn.In de oorspronkelijke versie met piano gaat dit lied 3x: 1. TB unisono, 2. SATB, 3. in canon. Zie www.gooiensticht.nl. Te beluisteren op LMMZ en WRS
331De eerste dagRond de SchriftenRoep onze namenOrgelbegeleiding van Wout van Andel die afwijkt van de koorzettingZetting van Löwenthal zelfEen van de 'Vijf dubbelkorige acclamaties', zie nieuweliefdeleerhuis.com.Te beluisteren op LMMZ en VUA.
333De eerste dagRond de SchriftenKom, Geest van GodTT 93, maar dan vierstemmig
334De eerste dagRond de SchriftenHet woord dat ik jou geefTT 92. Te beluisteren op MHeZ III
335De eerste dagRond de SchriftenHoor het woord, hoor het woordTe beluisteren op MHeZ III
337De eerste dagRond de SchriftenDown the mountain the river flowsBeluister
338bDe eerste dagRond de SchriftenHallelujaTaizé. Te beluisteren op MHeZ III
338hDe eerste dagHallelujaHallelujaTe beluisteren op MHeZ II
338mDe eerste dagHallelujaHallelujaTe beluisteren op MHeZ III
339aDe eerste dagSchriftacclamatieU komt de lof toeTe beluisteren op MHeZ
340bDe eerste dagCredoIk geloof in God de VaderBegeleidingspartijNotatie t.o.v. Dienstboek gedeeltelijk gecorrigeerd. Er ontbreekt nog een rust na r. 2, alsmede de rolverdeling tussen m en v.
340eDe eerste dagCredoIk geloof in God de VaderBegeleidingspartijExtra toonzetting van het Apostolicum, vrij te gebruiken.
340fDe eerste dagCredoWij geloven in één GodBegeleidingspartijExtra toonzetting van de geloofsbelijdenis van Nicea, vrij te gebruiken.
341De eerste dagCredoWij geloven allen in één GodLvdK gez. 331
342De eerste dagCredoIn God de Vader op zijn troonZetting voor 3-st. koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
344De eerste dagCredoWij geloven één voor éénTT 96. Te beluisteren op MHeZ III
345De eerste dagBelijdenisGij hebt uw woord gegevenLvdK gez. 341; mel. ook bij 902
346De eerste dagDoopRoept God een mens tot levenLvdK gez. 347 in de volledige versie, TT 78; mel. ook bij 851. Zetting voor 3-st. koor en orgel te bestellen via dirkzwart.com
347De eerste dagDoopHere Jezus, wij zijn nuLvdK gez. 334; mel. ook bij 314
348De eerste dagDoopHeer van uw kerkLvdK gez. 335; mel. ook bij 364
349De eerste dagDoopHeer, zie ons aarzelend staanTekst van LvdK gez. 340 op nieuwe melodie
350De eerste dagDoopHet water van de grote vloedLvdK gez. 337; mel. ook bij 670, 960, 972
351De eerste dagDoopIn U zijn wij begrepenExtra orgelzetting: TT 164 op de melodie van LvdK gez. 99 en NLB 544
352De eerste dagDoopJezus, meester aller dingenTekst van LvdK gez. 345 op melodie van LvdK gez. 140; mel. ook bij 468. Aanbevolen: dit lied blijven zingen op de prachtige melodie van A.C. Schuurman bij LvdK gezang 345!
353De eerste dagDoopNu heeft het oude leven afgedaanLvdK gez. 343; mel. ook bij 609
354De eerste dagDoopJouw leven staat aan het beginTT 99. Te beluisteren op MHeZ III
356De eerste dagDoopO God die uit het waterTT 100
357De eerste dagDoopHeer, een nieuwgeboren kindTT 97, couplet 3 is gesneuveld
358De eerste dagDoopWater, water van de doopTe beluisteren op MHeZ
360De eerste dagBevestiging ambtsdragersKom, Schepper, Geest, daal tot ons neerPinksterlied, LvdK gez. 237. Notatiewijze veranderd; kan gezongen worden zoals genoteerd bij 350, 670, 960, 972. Te beluisteren op MHeZ
361De eerste dagBevestiging ambtsdragersEr heeft een stem gesprokenLvdK gez. 100, taal gemoderniseerd. Coupletten 5 en 8-15 zijn gesneuveld.
362De eerste dagBevestiging ambstdragersHij die gesproken heeft een woord dat gáátTT 113, mel. LvdK 487; mel. ook bij 221 en 942
363De eerste dagBevestiging ambtsdragersDat 's Heren zegen op u daal'Psalm 134: 3 in de berijming van 1773; mel. ook bij 488 en 680
364De eerste dagInzameling gavenHoor Gij ons aanLvdK gez. 322; mel. ook bij 348
368bDe eerste dagGebedsacclamatieDauw hemel, wolken regen heilTe beluisteren op MHeZ II
368dDe eerste dagGebedsacclamatieHoud mij in levenRefrein uit 25b. Te beluisteren op MHeZ
368fDe eerste dagGebedsacclamatieGod van leven en lichtTe beluisteren op MHeZ II
369bDe eerste dagOnze VaderOnze Vader in de hemelTe beluisteren op MHeZ
369fDe eerste dagOnze VaderOnze Vader in de hemelBegeleidingspartijExtra toonzetting voor de gemeente van het Onze Vader, vrij te gebruiken
370De eerste dagOnze VaderVader, die woont in hemels lichtLvdK gez. 48 in nieuwe berijming, nu met b aan het eind van regel 3; mel. ook bij 995
371De eerste dagOnze VaderOnze Vader in de hemelBeluister.Het ultieme bewijs dat de hoofdredactie kwaliteit ondergeschikt gemaakt heeft aan populariteit. Deze toonzetting zou door de redactionele werkgroep onmiddellijk zijn afgekeurd vanwege de tekstbehandeling (va-ha-der, hé-hé-mel, etc.). Wie een "vlot" Onze Vader wenst, kieze liever voor 1006.
374De eerste dagMaaltijd van de HeerU, verborgen ChristusLvdK gez. 352
375De eerste dagMaaltijd van de HeerGod zij gezegend! Laat ons dank bewijzenLvdK gez. 354b
376De eerste dagMaaltijd van de HeerZiel, mijn ziel, aanvaard uw luisterLvdK gez. 355
377De eerste dagMaaltijd van de HeerZoals ik ben, kom ik nabijTT 109
378De eerste dagMaaltijd van de HeerSterk, Heer, de handen tot uw dienstTe beluisteren op MHeZ III
379De eerste dagMaaltijd van de HeerBreek ons, Heer, het broodLvdK gez. 357
380De eerste dagMaaltijd van de HeerGij, Jezus Christus, opgestegenHemelvaartslied, LvdK gez. 232
381De eerste dagMaaltijd van de HeerGenadig Heer, die al mijn zwakheid weetLvdK gez. 381; mel. ook bij 247 en 951
382De eerste dagMaaltijd van de HeerO alle gij dorstigen, kom tot de stromenLvdK gez. 33
383De eerste dagMaaltijd van de HeerZeven was voldoendeLvdK gez. 57a
384De eerste dagMaaltijd van de HeerAls koning opgetredenLvdK gez. 112
385De eerste dagMaaltijd van de HeerDe tafel van samen, de tafel is gedektTT 105. Te beluisteren op MHeZ III
387De eerste dagMaaltijd van de HeerAls wij weer het brood gaan brekenTT 102
388De eerste dagMaaltijd van de HeerVoor ieder van ons een plaats aan de tafelBeluister
390De eerste dagMaaltijd van de HeerHet brood in de aarde gevondenTT 107
391De eerste dagMaaltijd van de HeerHij ging van stad tot stadTT 144, nu op mel. van Huijbers
392De eerste dagMaaltijd van de HeerWie kent de eenvoud van het brekenTe beluisteren op MHeZ. Knutselwerkje van Wim Ruessink, ongeschikt voor gemeentezang. Toelichting: Goed alternatief: de mooie melodie van Willem Vogel in Zingend Geloven 8-70.
393De eerste dagMaaltijd van de HeerAls ik in deze stille tijdMelodie LvdK gez. 356
395De eerste dagMaaltijd van de HeerOp de avond, toen de uittochtTT 160
397De eerste dagMaaltijd van de HeerVrede gaat van hand tot handTe beluisteren op MHeZ III
403bDe eerste dagTafelgebedGezegend zijt Gij levende GodOorspronkelijk met pianobegeleiding, zie www.gooiensticht.nlTe beluisteren op LMMZ
405De eerste dagSanctusHeilig, heilig, heilig!LvdK gez. 457; mel. ook bij 985. Tegenstem bij vs. 3/4, te bestellen via dirkzwart.com
409De eerste dagAgnus DeiLam van God, onschuldigLvdK gez. 188 in hertaling van Ria Borkent, melodie aangepast.
412De eerste dagTe DeumWij loven U, o GodLvdK gez. 399, mel. psalm 89
413De eerste dagTe DeumGrote God, wij loven ULvdK gez. 444
414De eerste dagAfsluitingGeef ons genadig, goede GodMelodie verwant aan LvdK gez. 286 / TT 112, tekst t.o.v. TT 112 iets gewijzigd, niettemin biedt TT 112 de meest zingbare versie van dit lied
415De eerste dagAfsluitingZegen ons, AlgoedeLvdK gez. 456
416De eerste dagAfsluitingGa met God en Hij zal met je zijnTe beluisteren op MHeZ. Bewerking voor koor en gemeente. Zie www.dirkzwart.com
418De eerste dagAfsluitingGod, schenk ons de kracht dicht bij u te blijvenTT 211. Bewerking vs. 4 met tegenstem voor koor: te bestellen via dirkzwart.com
419De eerste dagAfsluitingWonen overal nergens thuisTT 115
420De eerste dagAfsluitingGroot is de wereldTT 213
421De eerste dagAfsluitingVrede voor jouOrgelbegeleiding van Wout van AndelKoorzetting van Wout van AndelGecomponeerd voor bij een doop. Originele muziek voor 3,50 te bestellen via nieuweliefdeleerhuis.com
422De eerste dagAfsluitingLaat de woorden die we hoordenMelodie LvdK gez. 350; mel. ook bij 718. Marieke Stoel schreef een melodie bij deze tekst, die vrij te gebruiken is: Begeleiding:
423De eerste dagAfsluitingNu wij uiteengaan vragen wij GodTT 114 met enkele wijzigingen. Te beluisteren op MHeZ III
425De eerste dagAfsluitingVervuld van uw zegenMelodie bekend van het kerstlied "De sterre gaat stralen". Te beluisteren op MHeZ
428De eerste dagAfsluitingLife so full I give to you / Overvloedig geef Ik u"Peace be with you" uit The Passion. Ritmisch lastig voor een gemeente. Beluister
432aGetijden van het jaarAdventstijdMijn leven til ik, God, naar U omhoogAndere optie: keuze uit twee antifonen bij Psalm 25: (zie www.dirkzwart.com)
432cGetijden van het jaarAdventstijdVerblijd u, nu en altijdAndere optie: antifoon bij Psalm 85 voor eenstemmig koor en orgel, tekst Filippenzen 4:4-6 (zie www.dirkzwart.com)
432dGetijden van het jaarAdventstijdDauw, hemel, van omhoogAndere optie: antifoon bij Psalm 19 voor een- of tweestemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
433Getijden van het jaarAdventstijdKom tot ons, de wereld wachtLvdK gez. 122. Te beluisteren op MHeZ II
434Getijden van het jaarAdventstijdDaar komt een schip, geladenLvdK gez. 116
435Getijden van het jaarAdventstijdHef op uw hoofden, poorten wijdLvdK gez. 120, taal gemoderniseerd
437Getijden van het jaarAdventstijdKom tot ons, scheur de heemlen, HeerLvdK gez. 128, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 459
438Getijden van het jaarAdventstijdGod lof! Nu is gekomenLvdK gez. 121, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 552
439Getijden van het jaarAdventstijdVerwacht de komst des HerenLvdK gez. 126; mel. ook bij 452 en 743
440Getijden van het jaarAdventstijdGa, stillen in den landeLvdK gez. 127, taal gemoderniseerd. Coupletten 3, 5 en 6 zijn gesneuveld.
441Getijden van het jaarAdventstijdHoe zal ik U ontvangenBegeleidingszettingLvdK gez. 117 in een nieuwe vertaling van Sytze de Vries
442Getijden van het jaarAdventstijdOp U, mijn Heiland, blijf ik hopenLvdK gez. 118
443Getijden van het jaarAdventstijdDe engel Gabriël komt aangesneldTe beluisteren op MHeZ II. Koorzetting bij vs. 1/3. Zie www.dirkzwart.com
444Getijden van het jaarAdventstijdNu daagt het in het oostenLvdK gez. 124
445Getijden van het jaarAdventstijdDe nacht is haast ten eindeLvdK gez. 130
446Getijden van het jaarAdventstijdZijt Gij waarop de wereld wachtLvdK gez. 53
447Getijden van het jaarAdventstijdHet zal zijn in het laatste der tijdenLvdK gez. 23
448Getijden van het jaarAdventstijdHet volk dat wandelt in het duisterLvdK gez. 25, met voor de even coupletten een alternatieve, recitativische zangwijze voor het koor, waarvan de partij in de eenstemmige bundel staat
449Getijden van het jaarAdventstijdIn de duisternis verwachten wijTT 136
450Getijden van het jaarAdventstijdVerblijd u in de Heer te allen tijdLvdK gez. 98, taal gemoderniseerd
451Getijden van het jaarAdventstijdRicht op uw macht, o Here der heerscharenLvdK gez. 119, mel. psalm 110
452Getijden van het jaarAdventstijdAls tussen licht en donkerTT 129; mel. ook bij 439 en 743
453Getijden van het jaarAdventstijdWachters van de tijdTT 132; mel. ook bij 261. Te beluisteren op MHeZ III
454Getijden van het jaarAdventstijdDe mensen die gaan in het duisterTT 135
455Getijden van het jaarAdventstijdHet zal geschieden in de laatste dagenTT 128. Gekunstelde en onlogische melodie, met een begeleiding die niet stuurt en geen houvast biedt.
456aGetijden van het jaarAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zie voor de originele begeleiding van Huijbers: gooiensticht.nlTekst LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
456bGetijden van het jaarAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zetting van Geraedts in het "Groene Boek" en in de koorbundel.LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
457Getijden van het jaarAdventstijdHoever is de nachtMeer een koorlied dan een gemeente-lied. Te beluisteren op LMMZ II
459Getijden van het jaarAdventstijdIk breng een rechter aan het lichtTT 50, mel. LvdK gez. 128; mel. ook bij 437
460Getijden van het jaarAdventstijdDe nacht loopt ten eindeTT 133. Te beluisteren op LMMZ
461Getijden van het jaarAdventstijdWij wachten op de koningTT 131. Te beluisteren op MHeZ
462Getijden van het jaarAdventstijdZal er ooit een dag van vredeTT 193. Te beluisteren op MHeZ II
463Getijden van het jaarAdventstijdLicht in onze ogenTT 125; mel. ook bij 993; bewerking voor koor, gemeente en orgel: te bestellen via dirkzwart.com
464Getijden van het jaarAdventstijdEen engel spreekt een priester aanMelodie LvdK gez. 133; mel. ook bij 469. Te beluisteren op MHeZ III
465Getijden van het jaarAdventstijdHopen en uitzien naar het lichtCanon. Te beluisteren op MHeZ II
466Getijden van het jaarAdventstijdO wijsheid, daal als vruchtbare taalGewijzigde, volledige versie van "O kom, o kom, Immanuel", LvdK gez. 125. Slotnoot r. 5 verkort. Te beluisteren op MHeZ II
467cGetijden van het jaarKerstttijdEen kind is ons geborenAndere optie: antifoon bij Psalm 98 (II) (zie www.dirkzwart.com)
468Getijden van het jaarKersttijdPrijs de Heer die herders prijzenLvdK gez. 140; mel. ook bij 352
469Getijden van het jaarKerstttijdIk ben een engel van de HeerLvdK gez. 133; mel. ook bij 464
470Getijden van het jaarKersttijdU Jezus Christus loven wijLvdK gez. 142
472Getijden van het jaarKerstttijdHoor de herders, hoe ze Hem lovenLvdK gez. 137
473Getijden van het jaarKerstttijdEr is een roos ontlokenLvdK gez. 132
474Getijden van het jaarKerstttijdLooft God, gij christ'nen, maak hem grootLvdK gez. 147, taal gemoderniseerd
475Getijden van het jaarKerstttijdIk mag hier aan uw kribbe staanLvdK gez. 141, couplet 1 hertaald
476Getijden van het jaarKerstttijdNu zijt wellekomeLvdK gez. 145, couplet 2 toegevoegd
477Getijden van het jaarKerstttijdKomt allen tezamenLvdK gez. 138, couplet 5 toegevoegd. Te beluisteren op MHeZ II
478Getijden van het jaarKersttijdKomt, verwondert u hier, mensenLvdK gez. 139, couplet 3 toegevoegd
479Getijden van het jaarKerstttijdEen lied weerklinkt in deze nachtBewerking voor koor en gemeente. Zie www.dirkzwart.com
480Getijden van het jaarKersttijdIk wandel in gedachtenTe beluisteren op MHeZ II
481Getijden van het jaarKersttijdHoor de eng'len zingen d'eerNaast de bekende zetting van Mendelssohn is ook de bekende tegenstem van Willcocks opgenomen.LvdK gez. 135. Te beluisteren op MHeZ II
482Getijden van het jaarKersttijdEr is uit 's werelds duist're wolkenLvdK gez. 26, nieuwe tekst naar Beets. Koorzetting: Zie www.dirkzwart.com
483Getijden van het jaarKersttijdStille nacht, heilige nachtLvdK gez. 143. Te beluisteren op MHeZ II
484Getijden van het jaarKersttijdGo, tell it on the mountainOnhandig, die c van 2 tellen a.h. eind van r. 2, waar d-c ingeburgerd is... Te beluisteren op MHeZ II, mèt d-c.
485Getijden van het jaarKersttijdZeg eens, herder, waar kom jij vandaanKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
486Getijden van het jaarKersttijdMidden in de winternachtTe beluisteren op MHeZ II
487Getijden van het jaarKersttijdEer zij God in onze dagenLvdK gez. 134
488Getijden van het jaarKersttijdIn den beginne was het woordLvdK gez. 150, mel. psalm 134; mel. ook bij 363 en 680
489Getijden van het jaarKersttijdKomt ons in diepe nacht ter oreLvdK gez. 160, mel psalm 66/98/118; mel. ook bij 526
490Getijden van het jaarKersttijdHeden zult gij zijn glorie aanschouwenRitmisch lastig, ook voor de gemeente. Te beluisteren op HIUN
491Getijden van het jaarKersttijdKind ons geborenAfwijkend van Oomens akkoordenOriginele muziek verkrijgbaar via www.gooiensticht.nl. Te beluisteren op SZB (Klein kerstoratorium). NLB-versie te beluisteren op MHeZ II
492Getijden van het jaarKersttijdVerschenen is de mildheidTe beluisteren op LMMZ
493Getijden van het jaarKersttijdSoms breekt uw lichtTe beluisteren op LMMZ
494Getijden van het jaarKersttijdVanwaar zijt Gij gekomenTT 140, mel. LvdK gez. 132; mel. ook bij 473
495Getijden van het jaarKersttijdToen midden in de wintertijdTe beluisteren op MHeZ III
496Getijden van het jaarKersttijdEen ster ging op uit IsraelMel. van "O little town of Bethlehem"
498Getijden van het jaarKersttijdBetlehem, o uitverkoren stadMel. van "In de stad van Koning David"
499Getijden van het jaarKersttijdNu gaat de hemel openTe beluisteren op MHeZ II
500Getijden van het jaarKersttijdUit uw verborgenheidTT 138, coupletten 1 en 2 zijn verwisseld
501Getijden van het jaarKersttijdAls een ster in lichte luisterTT 141
503Getijden van het jaarKerstttijdWij staan aan een kribbeMel. van "Away in a manger". Te beluisteren op MHeZ II. Bewerking voor koor, orgel en gemeente te bestellen via dirkzwart.com
504Getijden van het jaarKersttijdEen engel heeft de toon gezetTe beluisteren op MHeZ II
505Getijden van het jaarKerstttijdIn de nacht gekomenMel. van "In the bleak midwinter". Te beluisteren op MHeZ II
506Getijden van het jaarKersttijdWij trekken in een lange stoetMel. van "God rest you merry, gentlemen"
507Getijden van het jaarKerstttijdHet is al nacht in BetlehemMel. van "It came upon the midnight clear"
510Getijden van het jaarKersttijdO Kerstnacht, schoner dan de dagenOudere melodie-versie
511Getijden van het jaarKersttijd (jaarwisseling)Door goede machten trouw en stil omgevenLvdK gez. 398
512Getijden van het jaarKersttijdO Jezus, hoe vertrouwd en goedLvdK gez. 446. Past beter bij "Voleinding", "Levensgrens" of uitvaart; mel. ook bij 969
513Getijden van het jaarKersttijd (nieuwjaar)God heeft het eerste woordLvdK gez. 1
514aGetijden van het jaarEpifaniëntijdNu komt de Heer: in zijn hand het rijkAndere optie: antifoon bij Psalm 72 voor een- of driestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
514bGetijden van het jaarEpifaniëntijdHeel de aarde zal U aanbiddenPDF bestand (ant066.pdf) niet gevonden Andere optie: antifoon bij Psalm 66 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
514cGetijden van het jaarEpifaniëntijdGod, wees ons genadigAndere optie: antifoon bij Psalm 67 voor eenstemmig koor en orgel op dezelfde tekst. Bestel via www.dirkzwart.com
514dGetijden van het jaarEpifaniëntijdWees mij een rots, een toevluchtAndere optie: antifoon bij psalm 31 voor eenstemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
515Getijden van het jaarEpifaniëntijdEen kind geboren te BetlehemLvdK gez. 152
516Getijden van het jaarEpifaniëntijdVan 't vroeglicht van de dageraadLvdK gez. 156, coupletten 2-5, 7 en 9 zijn gesneuveld. Ook primate zingen op de melodie "Nun jauchzt dem Herren, alle Welt" (LvdK 101 / NLB 665)
517Getijden van het jaarEpifaniëntijdChristus, uit God geborenBegeleidingszettingLvdK gez. 158, nu in vertaling van Sytze de Vries
518Getijden van het jaarEpifaniëntijdHoe helder staat de morgensterLvdK gez. 157
519Getijden van het jaarEpifaniëntijdGij die de ster van David zijtTekst LvdK gez. 164 op de mel. van LvdK gez. 332
521Getijden van het jaarEpifaniëntijdHij komt niet uit de grote stadTe beluisteren op MHeZ III
522Getijden van het jaarEpifaniëntijdToen Jezus bij het water kwamLvdK gez. 165
524Getijden van het jaarEpifaniëntijdNu Gij de doop ontvangt in de JordaanMel. psalm 74/116
525Getijden van het jaarEpifaniëntijdWij willen de bruiloftsgasten zijnLvdK gez. 74. Het boogje in r. 2 moet één lettergreep verder staan
526Getijden van het jaarEpifaniëntijdJuich voor de koning van de JodenLvdK gez. 166, mel. psalm 66/98/118, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 489
527Getijden van het jaarEpifaniëntijdUit uw hemel zonder grenzenAlternatieve koorzetting, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 161
528Getijden van het jaarEpifaniëntijdOmdat Hij niet ver wou zijnLvdK gez. 162
530Getijden van het jaarEpifaniëntijdDe Geest des Heren is op hemTT 72. Te beluisteren op MHeZ III. Gratis begeleiding: . Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
531Getijden van het jaarEpifaniëntijdJezus, die langs het water liepLvdK gez. 47
532Getijden van het jaarEpifaniëntijdDe visser ging uit vissenAlternatieve melodie, vrij te gebruiken. NLB-versie te beluisteren op MHeZ III
533Getijden van het jaarEpifaniëntijdDaar komt een man uit NazaretTT 57. Te beluisteren op MHeZ II
534Getijden van het jaarEpifaniëntijdHij die de blinden weer liet zienTT 76. Mel. LvdK gez. 192 (NLB 578).
535bGetijden van het jaarVeertigdagentijdRoept hij Mij, Ik antwoordAlternatief: antifoon voor koor en orgel bij Psalm 91, te bestellen via dirkzwart.com
535eGetijden van het jaarVeertigdagentijdVerheug u met JeruzalemAlternatief: antifoon bij Psalm 122, zie www.dirkzwart.com
536Getijden van het jaarVeertigdagentijdAlles wat over ons geschreven isExtra orgelzetting: TT 145. Mel. LvdK gez. 173, ook bij 556. Te beluisteren op MHeZ II
537Getijden van het jaarVeertigdagentijdZo spreekt de Heer die ons geschapen heeftTT 146. Mel. ook bij 1001. Te beluisteren op LMMZ II
538Getijden van het jaarVeertigdagentijdEen mens te zijn op aardeLvdK gez. 172
539Getijden van het jaarVeertigdagentijdJezus, diep in de woestijnTT 58. Te beluisteren op MHeZ II
540Getijden van het jaarVeertigdagentijdHet waren tien gebodenTT 147. Mel. ook bij 311. Te beluisteren op MHeZ II
541Getijden van het jaarVeertigdagentijdVeertig jaren lopen door het hete zandKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
542Getijden van het jaarVeertigdagentijdGod roept de mens op weg te gaanAlternatieve begeleiding: Mel. van LvdK gez. 243. Jammer dat de Anglicaanse melodie-versie, die ritmisch vloeiender is, hier niet is gebruikt.
543Getijden van het jaarVeertigdagentijdGij zijt in glans verschenenTT 148. Te beluisteren op MHeZ III
544Getijden van het jaarVeertigdagentijdChristus naar wie wij hetenExtra orgelzetting: LvdK gez. 99. Ook te zingen na Pasen. Mel. ook bij 351
546Getijden van het jaarVeertigdagentijdWees blijde nu, in 't midden van het lijdenTT 151
547Getijden van het jaarVeertigdagentijdMet de boom des levensLvdK gez. 184
547aGetijden van het jaarVeertigdagentijdLaten wij dan biddenCanon. Te beluisteren op MHeZ III
548Getijden van het jaarVeertigdagentijdHet heeft de Heilige behaagdTT 52 op andere melodie. Te beluisteren op MHeZ III
550Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Verheug u, gij dochter van SionLvdK gez. 42
552Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Dit is een dag van zingenTot 153 op mel. LvdK gez. 121; ook bij 438
553Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Psalmzondag)Stap voor stap gaat door JeruzalemTe beluisteren op MHeZ II
554Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Welkom, welkom, koning JezusKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
555Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Dans en zingKinderlied. Te beluisteren op MHeZ III
556Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Alles wat over ons geschreven isExtra orgelzetting: LvdK gez. 173; ook bij 536
557Getijden van het jaarVeertigdagentijdNaam van Jezus die ten dodeTekst LvdK gez. 97 op andere mel.; mel. ook bij 664
558Getijden van het jaarVeertigdagentijdJezus, om uw lijden grootLvdK gez. 178. Alternatieve orgelbegeleidingen voor b.v. de verzen 2, 4, 6 en 8, gratis te gebruiken.
559Getijden van het jaarVeertigdagentijdGij die ver voor ons uitTe beluisteren op MHeZ III
561Getijden van het jaarVeertigdagentijdO liefde die verborgen zijtLvdK gez. 176
562Getijden van het jaarVeertigdagentijdIk wil mij gaan vertroostenLvdK gez. 174, tekst van Jaap Zijlstra naar "Ic wil mi gaen vertroesten". Mel. ook bij 938 en 1010
563Getijden van het jaarVeertigdagentijdDe geur van mirre hangtExtra orgelzetting: Mel. LvdK gez. 491; ook bij 607
565Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHet hoogste woord daalt uit het lichtTekst LvdK gez. 353 op andere mel. Tekstmodernisering vs. 6 r. 1
566Getijden van het jaarDrie dagen van PasenMidden in de doodLvdK gez. 359
567Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHij onthaalde ons aan tafelTe beluisteren op MHeZ
568aGetijden van het jaarDrie dagen van PasenUbi caritasTaizé. Te beluisteren op MHeZ II
569Getijden van het jaarDrie dagen van PasenToen Jezus wist: nu is gekomenMel. LvdK gez. 333; ook bij 778
571Getijden van het jaarDrie dagen van PasenIn stille nacht houdt Hij de wachtTT 159. Te beluisteren op MHeZ II
572Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe koningsvaandels trekken uitLvdK gez. 185 in nieuwe vertaling
573Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe Moeder stond door smart bevangenMel. ook bij 584
574Getijden van het jaarDrie dagen van PasenGlorie zij U, Christus, U leed onze noodMel. LvdK gez. 175
575Getijden van het jaarDrie dagen van PasenJezus, leven van ons levenLvdK gez. 182
576aGetijden van het jaarDrie dagen van PasenO hoofd vol bloed en wondenLvdK gez. 183
576bGetijden van het jaarDrie dagen van PasenO hoofd vol bloed en wonden Alternatieve koorzetting, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 183 met bekendere en beter zingbare melodieversie. Te beluisteren op MHeZ II
577Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO wereld, zie uw levenTekst LvdK gez. 193 met beter zingbare melodie-versie
578Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO kostbaar kruis, o wonder GodsLvdK gez. 192. Te beluisteren op MHeZ II
580Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDag zo bitter en zo goedLvdK gez. 194
582Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDoor wat voor grote eenzaamhedenTe beluisteren op MHeZ II
584Getijden van het jaarDrie dagen van PasenIs zijn ure nu gekomenMel. ook bij 573. Te beluisteren op MHeZ II
586Getijden van het jaarDrie dagen van PasenZie de mens die in zijn lijdenTe beluisteren op MHeZ II
587Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLicht voor de wereldAlternatief: koorzetting bij vs. 2/4/6, te bestellen via dirkzwart.comMel. LvdK gez. 177/180/181.
589Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO lichaam van het woordExtra begeleidingszetting: Te beluisteren op MHeZ II
590Getijden van het jaarDrie dagen van PasenNu valt de nachtLvdK gez. 195, mel. ook bij 610
591Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO Heer, wees met uw kerkLvdK gez. 309
596Getijden van het jaarDrie dagen van PasenOntwaak, gij die slaaptTaal gemoderniseerd. Te beluisteren op HIUN
597Getijden van het jaarDrie dagen van PasenWees hier aanwezig (Grote litanie)Te beluisteren op ZZDV
598Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDans nos obscuritésTT 163, daar met de Nederlandse tekst bij de noten
599Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO diepe nacht die ons omringtLvdK gez. 372
600Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLicht, ontloken aan het donkerTT 165. Te beluisteren op MHeZ II
601Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLicht dat ons aanstoot in de morgenTT 118, mel. ook bij 91a. Te beluisteren op o.a. LMMZ en MHeZ II
602Getijden van het jaarDrie dagen van PasenMet niets van niets zijt Gij begonnenZwakke zetting van Wim Ruessink. De oorspronkelijke begeleiding is verkrijgbaar via gooiensticht.nlTe beluisteren op MHeZ. De melodie van Tjeerd Oosterhuis is ritmisch ietwat lastig voor de gemeente. Alternatief: de toonzetting van Antoine Oomen voor koor en gemeente, zie gooiensticht.nl
605Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe toekomst is al gaandeTT 167
606Getijden van het jaarDrie dagen van PasenMet Mozes zijn wij meegegaanTT 25
607Getijden van het jaarDrie dagen van PasenGij zijt voorbijgegaanExtra orgelzetting: LvdK gez. 491; mel. ook bij 563
608Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe steppe zal bloeienTT 49. Mel. wel erg hoog in D. Zie voor de oorspronkelijke (piano)begeleiding in Des gooiensticht.nl. Te beluisteren op o.a. LMMZ en MHeZ II
609Getijden van het jaarDrie dagen van PasenToen ik daar zat, verweesd en zonder liedMel. van LvdK gez. 343; mel. ook bij 353
610Getijden van het jaarDrie dagen van PasenZo dor en doodsTT 54. Mel. ook bij 590
611Getijden van het jaarDrie dagen van PasenWij zullen leven, God zij dankTT 173
612Getijden van het jaarDrie dagen van PasenWij komen als geroepenMel. LvdK 453. TT 8
613Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus is opgestaanMel.: variant van LvdK gez. 211
614Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHalleluja! Ontwaak ik...Alternatief: antifoon voor 1-st. koor en orgel voor Paasmorgen, zie www.dirkzwart.com
616Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus is opgestandenLvdK gez. 211
617Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe Heer is waarlijk opgestaanLvdK gez. 208
618Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus lag in de dood terneerLvdK gez. 203 in vert. van Jaap Zijlstra
619Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLof zij God in de hoogste troonLvdK gez. 213
620Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHoor aan, gij die Gods kinderen zijtLvdK 207, taal gemoderniseerd
621Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHeerlijk verschenen is de dagLvdK gez. 200; mel ook bij 628
622Getijden van het jaarDrie dagen van PasenNu triomfeert de zoon van GodLvdK gez. 205
623Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO hart, spring op vol vreugdeBegeleidingszettingLvdK gez. 214 in een nieuwe vertaling van Sytze de Vries
624Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus, onze Heer, verreesLvdK gez. 215
625Getijden van het jaarDrie dagen van PasenGroen ontluikt de aardeBegeleidingszettingMel. TT 155 halve toon lager. Te beluisteren op MHeZ II
626Getijden van het jaarDrie dagen van PasenIk zoek mijn Heer, het graf is leegLvdK gez. 81
627Getijden van het jaarDrie dagen van PasenWij delen verdriet en zorgenLvdK gez. 80
628Getijden van het jaarDrie dagen van PasenNu moet gij allen vrolijk zijnLvdK gez. 209, mel. ook bij 621
629Getijden van het jaarDrie dagen van PasenIk ben in mijn hof gekomenTT 77, mel. LvdK gez. 204 met ritmische aanpassingen
630Getijden van het jaarDrie dagen van PasenSta op! Een morgen ongedacht3-stemmige koorzetting (SAM) + orgel, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 210, mel. ook bij 117a
631Getijden van het jaarDrie dagen van PasenTussen waken, tussen dromenTekst van TT 166 op andere melodie, mel. ook bij 210
632Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegevenTT 170, melodie LvdK gez. 434 aangepast (eind r. 2 en 4); mel. ook bij 868. Te beluisteren op MHeZ II
633Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe lichtvorst, de ontluisterdeMel. van LvdK gez. 438; mel. ook bij 798
634Getijden van het jaarDrie dagen van PasenU zij de glorieBewerking van vs. 2 met een bovenstem voor het koor, te bestellen via www.dirkzwart.comTT 172. Te beluisteren op MHeZ II
635Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe Heer is waarlijk opgestaanMel. LvdK gez. 212. Te beluisteren op MHeZ III
636Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLiefde is licht, opnieuw geborenTe beluisteren op MHeZ II
637Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO vlam van Pasen, steek ons aanMel. "Daar juicht een toon". Te beluisteren op MHeZ II. Koorbewerking te bestellen via dirkzwart.com
639Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus in het graf geborgenDertien-in-een-dozijn-melodie van Chr. Winter bij een prachtige tekst van Ria Borkent. Beter: de door de werkgroepredactie voorgedragen melodie, vrij te gebruiken: Begeleiding: Beluisteren: track 16 op dirkzwart.com
640dGetijden van het jaarPaastijdHalleluja! Zing voor God een nieuw liedAlternatief: antifoon voor koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
640eGetijden van het jaarPaastijdGeprezen zij GodAlternatief: antifoon bij Psalm 66 voor 2-st. koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
640fGetijden van het jaarPaastijdHalleluja! Hoor mij, God, ik roepAlternatief: antifoon bij Psalm 27 (I) voor vierstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
641Getijden van het jaarPaastijdJezus leeft en ik met HemLvdK gez. 217
642Getijden van het jaarPaastijdIk zeg het allen, dat Hij leeftLvdK gez. 218, mel. ook bij 273 en 751
643Getijden van het jaarPaastijdZing nu de Heer! Hij zag ons aanLvdK gez. 220, taal gemoderniseerd
644Getijden van het jaarPaastijdTerwijl wij Hem bewenenLvdK gez. 82
645Getijden van het jaarPaastijdZing ten hemel toeLvdK gez. 219, mel. psalm 81; taal gemoderniseerd
646Getijden van het jaarPaastijdDe Heer is onze reisgenootLvdK gez. 73, ook bij 255 en 804
647Getijden van het jaarPaastijdVoor mensen die naamloosTT 168
648Getijden van het jaarPaastijdZing halleluja, hemel en aarde, zingTe beluisteren op MHeZ III
649Getijden van het jaarPaastijdO Heer, blijf toch niet vragenLvdK gez. 83
650Getijden van het jaarPaastijdDe aarde is vervuldLvdK gez. 223
651Getijden van het jaarPaastijdChristus heeft voor ons geledenLvdK gez. 105
652Getijden van het jaarPaastijdZingt jubilate voor de HeerTT 174
653Getijden van het jaarPaastijdU kennen, uit en tot U levenBegeleidingszettingLvdK gez. 75; mel. ook bij 905
654Getijden van het jaarPaastijdZing nu de Heer, stem allen inLvdK gez. 169, taal gemoderniseerd
655Getijden van het jaarPaastijdZing voor de Heer een nieuw gezangExtra orgelzetting: LvdK gez. 225, taal gemoderniseerd
656Getijden van het jaarPaastijdIk ben de wijnstokTe beluisteren op ANW
657Getijden van het jaarPaastijdZolang wij ademhalenTT 175; mel. LvdK gez. 448; mel. ook bij 910
659Getijden van het jaarPaastijdKondig het jubelend aanLvdK gez. 224. Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
660Getijden van het jaarHemelvaartHalleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te starenOnnozele antifoontekst en saaie muziek; alternatief: antifoon bij Psalm 47 (zie www.dirkzwart.com)
661Getijden van het jaarHemelvaartTen hemel opgevaren isLvdK gez. 228
662Getijden van het jaarHemelvaartHeer, komt in deze tijdLvdK gez. 233
663Getijden van het jaarHemelvaartAl heeft Hij ons verlatenTekst LvdK 234 op andere mel.
664Getijden van het jaarHemelvaartNaam van Jezus, nu verhevenMel. ook bij 557. Te beluisteren op MHeZ III
665Getijden van het jaarHemelvaartOm Christus' wil zijn wij verblijdLvdK gez. 101; mel. ook bij 326
666Getijden van het jaarHemelvaartDe Heer is opgetogenTT 176
668Getijden van het jaarPinksterenHalleluja! Adem van God vult heel de aardeAndere optie: antifoon bij Psalm 68 (II) op dezelfde tekst, voor eenstemmig koor en orgel (zie www.dirkzwart.com
669Getijden van het jaarPinksterenKom o Geest des Heren komHeeft men het ritme van LvdK gez. 238 willen terugdraaien met deze onhandige notatie? Het lied is nu nòg moeilijker voor de gemeente. Afsluiting toegevoegd.
670Getijden van het jaarPinksterenKom Schepper God, o heil'ge GeestLvdK gez. 239; mel. ook bij 350, 960 en 972
671Getijden van het jaarPinksterenNu bidden wij de heilige GeestLvdK gez. 241
672Getijden van het jaarPinksterenKom laat ons deze dagLvdK gez. 242, taal gemoderniseerd
674Getijden van het jaarPinksterenO God, die op het pinksterfeestTekst LvdK gez. 84, nu met melodie van Tom Löwenthal
675Getijden van het jaarPinksterenGeest van hierbovenLvdK gez. 477; tekstwijziging in laatste regel vs 2
676Getijden van het jaarPinksterenDe wind, wij zien hem nietZwakke, gezochte melodie
677Getijden van het jaarPinksterenGeest, uit de hemel neergedaaldLvdK gez. 245
678Getijden van het jaarPinksterenVrees niet, gij land, verheug u en wees blijdeLvdK gez. 39; mel. psalm 101. Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
679Getijden van het jaarPinksterenGeweldige, gedreven windTekst LvdK gez. 248. Te beluisteren op MHeZ. Aanbevolen: blijven zingen op de prachtige melodie van Schuurman, in plaats van op de melodie van dit Ierse volksliedje, die niet bij de energieke tekst past.
680Getijden van het jaarPinksterenKom, Heil'ge Geest, Gij vogel GodsLvdK gez. 250; mel. psalm 134, ook bij 363 en 488
683Getijden van het jaarPinksteren't Is feest vandaag, 't is pinksterfeestTT 182. Te beluisteren op MHeZ III
686Getijden van het jaarPinksterenDe Geest des Heren heeftLvdK gez. 247; mel. ook bij 788. Te beluisteren op LMMZ II
687Getijden van het jaarPinksterenWij leven van de windLvdK gez. 249; mel. ook bij 704
688Getijden van het jaarPinksterenHeilige GeestTT 180
689Getijden van het jaarPinksterenWat altijd is geweestTT 181. Fout in de eerste druk van de eenstemmige bundel: begintoon r. 6 moet a zijn.
690Getijden van het jaarPinksterenTaal op de tongTe beluisteren op MHeZ III
691Getijden van het jaarPinksterenDe Geest van God waait als een windTT 178
693Getijden van het jaarPinksterenWij vieren vandaag het feestBegeleidingspartijBeluister:
695Getijden van het jaarPinksterenHeer, raak mij aan met uw ademBegeleidingspartijMooie melodie, mooi lied voor algemeen gebruik (bij gebeden of als slotlied).
696Getijden van het jaarPinksterenWaai nu, GeestTe beluisteren op SmW
697Getijden van het jaarPinksterenKom Schepper, GeestIn deze begeleidingspartij ontbreekt de tekst van vs. 2-4 en de meerstemmigheid van de koorpartijTe beluisteren op AWG
698Getijden van het jaarPinksterenZend uw GeestIn de begeleidingsbundel staat Blonks bewerking van dit liedTe beluisteren op Willem Blonk - Vocale kerkmuziek (zie kerkmuziek.nu)
700Getijden van het jaarPinksterenAls de wind die waait met vlagenDe tekst is mooi en de melodie is schitterend, maar ze passen niet bij elkaar. De strofestructuur van vs. 3 is goed, maar bij vs. 1 en 2 zouden regel 7/8 en 5/6 verwisseld moeten worden, inhoudelijk gezien. Zonde!
701Getijden van het jaarPinksterenZij zit als een vogelTT 183
703Getijden van het jaarTrinitatisAlles uit Hem ontstaanAlternatief: Antifoon bij Psalm 8 op dezelfde tekst (zie www.dirkzwart.com)
704Getijden van het jaarTrinitatisDank, dank nu allen GodLvdK gez. 44, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 687
705Getijden van het jaarTrinitatisEre zij aan God de VaderLvdK gez. 255
706Getijden van het jaarTrinitatisDans mee met Vader, Zoon en GeestBegeleidingszettingBeluister
708Getijden van het jaarBevrijdingsdagWilhelmus van NassouweLvdK gez. 411
710dGetijden van het jaarHerfsttijdDoorgrond mij, ken mijn hartAlternatief: antifoon bij Psalm 139 voor vierstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
711cGetijden van het jaarHersfttijdMijn ziel verlangt naar UAlternatief: antifoon bij Psalm 130 voor eenstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
712Getijden van het jaarHerfsttijdHet jaar neigt zich tot stille groetTekst van TT 186 op andere mel.
713Getijden van het jaarHerfsttijdWij moeten Gode zingenLvdK gez. 301
716Getijden van het jaarHersfttijdZaaien, maaien, oogstenTe beluisteren op MHeZ III
717Getijden van het jaarHerfsttijdWaartoe geploegd, als 't zaadLvdK gez. 287
718Getijden van het jaarHerfsttijdGod, die leven hebt gegevenLvdK gez. 350; mel. ook bij 422
721Getijden van het jaarHervormingsdagHoud ons bijeen, God, rond uw woordBegeleidingszettingLvdK gez. 310 in een vertaling van Sytze de Vries; mel. ook bij 722
722Getijden van het jaarHervormingsdagUw stem, Heer, hebben wij gehoordLvdK gez. 310 in een vertaling van Jaap Zijlstra; mel. ook bij 721
723Getijden van het jaarHervormingsdagWaar God de Heer zijn schreden zetLvdK gez. 305; mel. van Psalm 36/68
725Getijden van het jaarAllerheiligenGij boden rond Gods troonTe beluisteren op MHeZ
726Getijden van het jaarAllerheiligenHoor, een heilig koor van stemmenLvdK gez. 109
727Getijden van het jaarAllerheiligenVoor alle heil'gen in de heerlijkheidLvdK gez. 299
728Getijden van het jaarAllerheiligenDe heiligen, ons voorgegaanLvdK gez. 103; mel. ook bij 741
729Getijden van het jaarAllerheiligenZij gaan op naar de stad van de vredeAlternatieve melodie, vrij te gebruiken: . Bestand voor de beamer:
730Getijden van het jaarAllerheiligenHeer, herinner u de namenLvdK 273, couplet 4 is gesneuveld
731Getijden van het jaarAllerheiligenVergeet niet hoe wij hetenTT 188
732Getijden van het jaarAllerheiligenVoor de toegewijdenAlternatieve begeleidingspartij: TT 189
734aGetijden van het jaarAllerheiligen[Zaligsprekingen]Alternatief: "Gelukkig al wie arm van geest op aarde zijn" (t: Hans Mudde; m: Dirk Zwart) voor 2-st. koor en piano Zie www.dirkzwart.com
737Getijden van het jaarGeloofsgetuigenJeruzalem, mijn vaderstadLvdK gez. 265
739Getijden van het jaarGeloofsgetuigenWat heeft Maria ons bewaardTT 143; ook geschikt voor Kerst(tijd)
741Getijden van het jaarGeloofsgetuigenEen engel roept de oude manMel. LvdK gez. 103
743Getijden van het jaarGeloofsgetuigenWij offerden aan godenMel. ook bij 439 en 452
746Getijden van het jaarVoleindingSion mijn vaderlandLvdK gez. 261
747Getijden van het jaarVoleindingEens komt de grote zomerLvdK gez. 288
748Getijden van het jaarVoleindingHet duurt niet lang meer tot de tijdLvdK gez. 279, couplet 4 en 6 zijn gesneuveld
749Getijden van het jaarVoleinding"Op, waak op!" zo klinkt het luideLvdK gez. 262
750Getijden van het jaarVoleindingJeruzalem, jij stad door God gebouwdLvdK gez. 264 in nieuwe vertaling van Sytze de Vries
751Getijden van het jaarVoleindingDe Heer verschijnt te middernachtLvdK gez. 63; mel. ook bij 273 en 642
752Getijden van het jaarVoleindingHoe glanst bij Gods kind'ren het innerlijk levenLvdK gez. 439
753Getijden van het jaarVoleindingEr is een land van louter lichtLvdK gez. 290
754Getijden van het jaarVoleindingLiefde Gods die elk beminnenLvdK gez. 443
755Getijden van het jaarVoleindingToch overwint eens de genadeLvdK gez. 297
756Getijden van het jaarVoleindingLaat komen, Heer, uw rijk Alternatieve koorzetting en tegenstem, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 294
758Getijden van het jaarVoleindingBij 't steken der bazuinenLvdK gez. 93, coupletten 4-6 zijn gesneuveld. Mel. psalm 107
759Getijden van het jaarVoleindingGods kinderen op aardeLvdK gez. 266
760Getijden van het jaarVoleindingGij zijt de zin van wat wij zijnLvdK gez. 283
761Getijden van het jaarVoleindingZoals het witte bliksemlichtTT 194
762Getijden van het jaarVoleindingDe Heer richt op zijn berg een maaltijd aanDe koorzetting is een instrumentale zetting waar tekst onder is geplakt en is erg lastig om te zingen.Het is onbegrijpelijk dat de prachtige melodie van Willem Vogel (LvdK gezang 27) heeft moeten plaatsmaken voor deze op zich niet onaardige maar zeker niet makkelijker melodie van Toon Hagen.
763Getijden van het jaarVoleindingZij zullen de wereld bewonenLvdK gez. 31; mel. ook bij 764 en 765
764Getijden van het jaarVoleindingEen zaaier ging uit om te zaaienTekst LvdK gez. 54 op mel. van LvdK 31; mel. ook bij 763 en 765
765Getijden van het jaarVoleindingGij hebt met uw brede gebarenLvdK gez. 64; mel. ook bij 763 en 764
766Getijden van het jaarVoleindingIk zag een nieuwe hemel zich verheffenLvdK gez. 114
767Getijden van het jaarVoleindingDe toekomst van de Heer is daarLvdK gez. 199
769Getijden van het jaarVoleindingEens, als de bazijnen klinkenLvdK gez. 300
770Getijden van het jaarVoleindingDe Here, de heerser der aardeLvdK gez. 41, couplet 4 is gesneuveld
773Getijden van het jaarVoleindingVan grond en vuur zult Gij ons makenOorspr. met pianopartij. Oomen maakte zelf een versie met orgelTT 192. Te beluisteren op LMMZ
774Getijden van het jaarVoleindingIk ben, zegt Gij, de eerste en de laatsteAanbevolen: 2x zingen (1. voorz. 2. allen)
775Getijden van het jaarVoleindingDag der dagen, als de tijdenTT 190
776Getijden van het jaarVoleindingEr wordt een nieuwe stad gebouwdTe beluisteren op MHeZ III
777Getijden van het jaarVoleindingHem komt alle eer toeTe beluisteren op MHeZ III. "Gemaakt" aandoend lied van Maarten Kooy, waarbij 2 melodieën dakpansgewijs over elkaar heen schuiven, maar de momenten van de inzetten willekeurig aandoen en daardoor lastig zijn. De slotmaat van het refrein is knullig met die 2 dalende kwartsprongen. Aangezien het refrein sowieso lastiger is dan het couplet, kan men de gemeente het beste de coupletten laten zingen. De oorspronkelijke tekst van Wim Pendrecht (ZG 5-40 en TT 88) werd vervangen door een tekst van René van Loenen. Beter nog was geweest als ook de melodie van Kooy was vervangen.
778LevenLevenstijdO Here God, ons liefst verlangenLvdK gez. 333; mel. ook bij 569
779LevenLevenstijdIn de ongerepte morgenTT 196. Te beluisteren op MHeZ III
780LevenLevenstijdIn de schoot van mijn moeder gewevenTT 98 met tekstwijzigingen
782LevenLevenstijdHet koninkrijk is voor een kindTT 60
784LevenLevenstijdSamen spelen, zingenHier de oorspronkelijke versie van dit lied. De tekst werd met toestemming van Fictoor vervangen, de melodie werd zonder zijn medeweten en tot zijn verontwaardiging gewijzigd. De ritmische notatie van de slotregel in het NLB is bovendien absurd.
786LevenLevenstijdWij zingen God ter ereKoorzetting onbruikbaarVers 4 ontbreekt! Toelichting: Melodie + volledige tekst:
Luisterfragment:
787LevenTrouwWijs mij niet af, ik kan je niet verlatenTe beluisteren op MHeZ
788LevenTrouwGod die in het beginLvdK gez. 369; mel ook bij 686. Te beluisteren op LMMZ II
789LevenTrouwDelf mijn gezicht opTe beluisteren op LMMZ
791LevenTrouwLiefde, eenmaal uitgesproken Koorzetting vs 2/4 en tegenstem bij vs 6. Te bestellen via dirkzwart.comTT 48; mel. LvdK gez. 459; mel. ook bij 801
792LevenTrouwKom, God, en schrijf uw eigen naamTT 202; "ons" gewijzigd in hen/hun. Te beluisteren op MHeZ III
793LevenTrouwBron van liefde, licht en levenMel. LvdK gez. 293; mel. ook bij 913
794LevenTrouwGods zegen bidden wij je toeModernisering van LvdK gez. 367; mel. psalm 121
795LevenTrouwWant ons bond, God, is verbrokenBegeleidingszettingMel. ook bij 283. Lied bij verbreking relatie
796LevenLevensreisU Here Jezus roep ik aanLvdK gez. 404
797LevenLevensreisAch hoe vluchtig, ach hoe nietigLvdK gez. 271
798LevenLevensreisHeer geef mij vleugels dat ik reisLvdK gez. 438; mel. ook bij 633
799LevenLevensreisKom, kinderen, niet dralenLvdK gez. 441, taal gemoderniseerd
800LevenLevensreisWat zou ik zonder U geweest zijnLvdK gez. 454; couplet 4 vervangen door ander vs. 4 en 5; mel. ook bij 245
801LevenLevensreisDoor de nacht van strijd en zorgen koorzetting Stainer bij vs. 2/4/6 en tegenstem DZ bij vs. 8, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 459; mel. ook bij 791
802LevenLevensreisDoor de wereld gaat een woordTT 208
803LevenLevensreisUit Oer is hij getogenLvdK gez. 3
804LevenLevensreisDe Heer heeft naar mij omgezienMel. LvdK. gez. 73; mel. ook bij 255 en 646
805LevenLevensreisAbraham, AbrahamTT 22. Te beluisteren op MHeZ III
806LevenLevensreisZomaar te gaan met een stok in je handTT 27
807LevenLevensreisEen mens te zijn op aardeLvdK gez. 489
809LevenLevensreisBlijf niet staren op wat vroeger wasCanon, TT 51. Te beluisteren op LMMZ II
811LevenLevensreisZoals een moeder zorgtTT 53. Prachtige melodie, maar ritmisch lastig voor een gemeente. Te beluisteren op MZA
812LevenLevensreisOp mijn levenslange reizenTe beluisteren op LMMZ
813LevenLevensreisVreemden zijn wijBegeleidingszetting
814LevenLevensreisWees gezegendCanon. Te beluisteren op MHeZ
815LevenLevensreisHet eerste licht raakt Jakob aanTe beluisteren op MHeZ III
816LevenLevensreisDat wij onszelf gewonnen gevenKoorzetting, te bestellen via dirkzwart.com
817LevenLevensreisO, Christus, bron van lentebloeiAlternatieve begeleiding: Beluister
818LevenLevensreisNiet is het laatste woord gesprokenAlternatieve begeleiding: Te beluisteren op MHeZ III
823LevenLevensreisGij hebt, o Vader van het levenLvdK gez. 480
825LevenLevensreisDe wereld is van Hem vervuldLvdK gez. 86
826LevenLevensreisO Christus, woord der eeuwigheidLvdK gez. 151. Huijbers schreef een nog veel mooiere melodie bij dit lied, zie b.v. GvL 509b.
827LevenLevensreisMensen, wij zijn geroepen om te levenLvdK gez. 94. Couplet 4: "zonen" is vervangen door "kind'ren"; mel. psalm 12
828LevenLevensreisStem als een zee van mensenTT 101. Te beluisteren op MHeZ III
832LevenLevensreisGeroepen om op weg te gaanTe beluisteren op MHeZ III
834LevenLevensreisVernieuw Gij mij, o eeuwig lichtLvdK gez. 437
835LevenLevensreisJezus, ga ons voorLvdK gez. 442
836LevenLevensreisO Heer die onze Vader zijtGeen koorzetting in de Kb. Bestel de koorzetting van Parry via dirkzwart.comLvdK gez. 463 op mel. van Parry. Te beluisteren op MHeZ
837LevenLevensreisIedereen zoekt U, jong of oudLvdK gez. 170 in vert. van Gert Landman
838LevenLevensreisO grote God die liefde zijtLvdK gez. 481. Koorbewerking te bestellen via dirkzwart.com
839LevenLevensreisIk danste die morgen toen de schepping begonBeluister
840LevenLevensreisLieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik komLvdK gez. 51
841LevenLevensreisWat zijn de goede vruchtenLvdK gez. 252. Begintoon verkort (verstandig!), ritme slotregels veranderd (onbegrijpelijk!)
845LevenLevensreisTijd van vloek en tijd van zegenTT 47 op melodie van Henri Heuvelmans
846LevenLevensreisDe wijsheid van vóór alle tijdenLvdK gez. 22
847LevenLevensreisMijn leven is een splinter aan de tijdTT 199
850LevenLevensreisGeen taal bij machte U te meten
851LevenLevensreisGij, hemelhoog verhevenTT 204 op mel. van LvdK 347. Mel. ook bij 346
852LevenLevensreisU komt mij, lieve GodTT 156. Te beluisteren op MHeZ II
853LevenLevensreisIk zoek U in den blindeTe beluisteren op MHeZ III
854LevenLevensreisGod, soms is het donkerPast mooi bij het verhaal van Jona
859LevenLevensreisSchuldig staan wij voor U, HeerMel. LvdK gez. 483; mel. ook bij 919
861LevenLevensreisHoe kan ik verder levenOpwekking 629. Beluister
863LevenBiddenNu laat ons God de HereLvdK gez. 408
864LevenBiddenLaat ons de Heer lofzingenLvdK gez. 409
865LevenBiddenKomt nu met zang van zoete tonenLvdK gez. 415; mel. ook bij 276 en 971
866LevenBiddenZolang als ik op aarde leven zalLvdK gez. 421
867LevenBiddenLoof overal, loof al wat adem heeftLvdK gez. 424
868LevenBiddenLof zij de Heer, de almachtige koning der ereLvdK gez. 434 aangepast (eind r. 2 en 4); mel. ook bij 632
869LevenBiddenLof zij de Heer, ons hoogste goedLvdK gez. 431
870LevenBiddenHeilige God, geprezen zijMel. LvdK gez. 461
871LevenBiddenJezus zal heersen waar de zonLvdK gez. 281
877LevenBiddenJa, ik ben het beeld van onze makerOnze maker (de schepper-God) is een vrouw ("haar naam")? En de gezalfde (Jezus) is ook een vrouw ("haar oproep")??? Wonderlijk...
878LevenBiddenNu breekt je uittocht aanTe beluisteren op MHeZ III
879LevenBiddenJubel, jubel, dochter SionTe beluisteren op MHeZ II
881LevenBiddenGaudeamus hodieCanon. Te beluisteren op MHeZ III
883LevenBiddenKing of kings and Lord of lordsCanon. Te beluisteren op MHeZ III
884LevenBiddenDe Heer is hier in glorie en luisterOpwekking 458. Beluister
885LevenBiddenGroot is uw trouw, o Heer
886LevenBiddenAbba, Vader, U alleen
889LevenBiddenHeer, ik prijs uw naamOpwekking 500. Beluister
890LevenBiddenErken nu de HeerOpwekking 673. Beluister
891LevenBiddenLord, I come to you / Heer, ik kom bij UOpwekking 488 in een nieuwe vertaling. Beluister
892LevenBiddenNiet in 't geweldige geluidLvdK gez. 12. Mel. van Tera de Marez Oyens of Jaap Geraedts? Beluister
893LevenBiddenOveral zijt Gij onzichtbaar gegevenTe beluisteren op MHeZ III. Aanbevolen: zingen op de prachtige melodie van Antoine Oomen (VL 165), te beluisteren op LMMZ II
894LevenBiddenWanneer ik zoek naar woorden
896LevenBiddenWie heeft zijn geld verlorenKoorzetting te bestellen via dirkzwart.com
898LevenGelovenEen vaste burcht is onze GodLvdK gez. 401
899LevenGelovenWat mijn God wil, geschied' altijdLvdK gez. 403
901LevenGelovenIk hoor trompetten klinkenLvdK gez. 420
902LevenGelovenIs God de Heer maar voor mijLvdK gez. 90, coupletten 2, 4, 5, 8 en 10 zijn gesneuveld; mel. ook bij 345
903LevenGelovenZou ik niet van harte zingenLvdK gez. 426, couplet 5 toegevoegd
904LevenGelovenBeveel gerust uw wegenLvdK gez. 427, coupletten 3, 4 en 8 zijn gesneuveld
905LevenGelovenWie zich door God alleen laat leidenBegeleidingszettingLvdK gez. 429 in nieuwe vertaling van Sytze de Vries
906LevenGelovenGod is tegenwoordigLvdK gez. 323
907LevenGelovenJezus, mijn verblijdenLvdK gez. 428, bes in r. 2 en 5 hersteld naar b.
908LevenGelovenIk heb U lief, o mijn bemindeLvdK gez. 430
909LevenGelovenWat God doet, dat is welgedaanLvdK gez. 432
910LevenGelovenSoms grote een licht van vreugdeLvdK gez. 448; mel. ook bij 657
911LevenGelovenRots waaruit het leven welt"Vaste Rots van mijn behoud" in vertaling van Barnard. Te beluisteren op MHeZ
912LevenGelovenNeem mijn leven, laat het, HeerLvdK gez. 473, coupletten 6-9 zijn gesneuveld. Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
913LevenGelovenWat de toekomst brengen mogeLvdK gez. 293; mel. ook bij 793
914LevenGelovenGeef mij, Heer, mij los te zingenLvdK gez. 475
917LevenGelovenGa in het schip, zegt GijLvdK gez. 56
919LevenGelovenGij die alle sterren houdtLvdK gez. 483; mel. ook bij 859
920LevenGelovenGij hebt, o God, dit broze bestaan gewildTT 203a. Te beluisteren op MHeZ
923LevenGelovenWil je wel geloven dat het groeien gaatTT 74. Te beluisteren op MHeZ III
924LevenGelovenVerdoofd en schamper van gemisTe beluisteren op LMMZ II en op MHeZ III
925LevenGelovenWek mijn zachtheid weerMinder geschikt voor gemeentezang, vanwege de traagheid van de melodie, maar prachtig als koorlied, dan wel met de pianobegeleiding en desnoods met weglating van de driestemmigheid bij de mannen. Te beluisteren op LMMZ II
927LevenGelovenIk vergeet nooit de mens die ik maakteBeluister
928LevenGelovenHoe ik ook benTe beluisteren op MHeZ
931LevenGelovenDon't build your house on a sandy landBeluister
932LevenGelovenRust nu mijn zielAlternatieve begeleidingszetting (en alternatieve tempo-aanduiding)
934LevenGelovenIk ben voor jou een nieuwe naamTe beluisteren op MHeZ III
935LevenGelovenJe hoeft niet bang te zijnOpwekking voor kids 40. Beluister
936LevenGelovenLuister naar de windTe beluisteren op MHeZ. Beluister
937LevenGelovenWhen I'm feeling sadTe beluisteren op MHeZ III
938LevenGelovenChristus die u wilt tooienMel. LvdK gez. 174; mel. ook bij 562 en 1010
939LevenGelovenOp U alleen, mijn licht, mijn krachtAlternatieve begeleidingszettingBeluister
940LevenGelovenHide me now / Verberg mij nuOpwekking 695. Beluister
941LevenGelovenWaarom moest ik uw stem verstaanLvdK gez. 484
942LevenGelovenIk sta voor U in leegte en gemisTT 205. Mel. LvdK gez. 487. Mel. ook bij 221 en 362.
943LevenGelovenGod gaat zijn ongekende gangLvdK gez. 447
944LevenGelovenO Heer, verberg u niet voor mijLvdK gez. 395. Mel. psalm 132
946LevenGelovenAls vrijheid was wat vrijheid lijktTe beluisteren op LMMZ
947LevenLevensgrensWanneer mijn hart vaarwel moet zeggenMel. LvdK gez. 488a / psalm 140
948LevenLevensgrensAls Gij er zijtEen prachtige, intense tekst, die echter (vooral vanwege het doorlopen van de zinnen tussen de strofen) niet geschikt is voor een strofische toonzetting en voor gemeentezang. Compositie voor SATB en piano op de tekst van dit lied, verkrijgbaar via dirkzwart.com
950LevenLevensgrensDoe mij binnengaanTe beluisteren op WodB (Lied van het mensenkind)
951LevenLevensgrensLiefelijk licht, dat ons van God verhaaltMel. LvdK 392; mel. ook bij 247 en 381
952LevenLevensgrensWaar zou het zijn, dat land van lichtTe beluisteren op MHeZ III
955LevenLevensgrensJezus, mijn verdriet is grootMel. "Altijd is Kortjakje ziek". Tekst vs. 2 loopt niet lekker.
960LevenLevensgrensHier leggen wij zijn/haar lichaam neerMel. LvdK 239; mel. ook bij 350, 670, 972
962LevenLevensgrensWat ik gewild hebTe beluisteren op LMMZ
965Samen levenKerkHeer, stuur zelf het schip der kerkLvdK gez. 306
966Samen levenKerkHet heil des hemels werd ons deelLvdK gez. 344
967Samen levenKerkZonne der gerechtigheidLvdK gez. 313
968Samen levenKerkDe ware kerk des HerenLvdK gez. 303
969Samen levenKerkIn Christus is noch west noch oostLvdK gez. 308; couplet 3 gewijzigd
970Samen levenKerkVlammen zijn er vele
971Samen levenKerkZing een nieuw lied voor God de HereLvdK gez. 320, taal gemoderniseerd, couplet 2 gesneuveld; mel. ook bij 276 en 865
972Samen levenKerk (Inwijding)Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijnLvdK gez. 318; mel. ook bij 350, 670, 960
ExtraSamen levenLied bij kerksluitingEen deur gaat dicht vandaagVrij te gebruiken. Begeleidingspartij: Beluister:
973Samen levenKerkOm voor elkaar te zijn uw oog en oorBeluister
974Samen levenKerkMaak ons uw iefde, GodTT 79. Te beluisteren op MHeZ III
975Samen levenKerkJezus roept hier mensen samenKoorzetting vs. 1/3, zie www.dirkzwart.com. Te beluisteren op MHeZ III
976Samen levenKerkOns heeft de Heer met liefde neergeschrevenTT 82. Te beluisteren op MHeZ III
977Samen levenScheppingGa uit, o mens, en zoek uw vreugdLvdK gez. 425
978Samen levenScheppingAan U behoort, o Heer der herenLvdK gez. 479. Koorbewerking: Zie www.dirkzwart.com
979Samen levenScheppingDe vogels van de bomenLvdK gez. 49. Te beluisteren op MHeZ III
981Samen levenScheppingZolang er mensen zijn op aardeLvdK gez. 488b
982Samen levenScheppingIn de bloembol is de krokusBeluister. Ook te beluisteren op MHeZ III
983Samen levenScheppingLieve boetseerderCanon. Mel. ook bij 862
984Samen levenScheppingGezegend die de wereld scheptMel. LvdK gez. 378; mel. ook bij 214. Aanbevolen: Jan Raas schreef een mooie, eenvoudige en plezieriger melodie bij 984, zie "Voor onderweg. 101 schriftliederen" van Henk Jongerius en Jan Raas (Gooi en Sticht 2005)
985Samen levenScheppingHeilig, heilig, heilig, hemelhoog verhevenMel. LvdK gez. 457; mel. ook bij 405
986Samen levenScheppingDe oorsprong van leven en lichtKan beter gezongen worden op de mel. van NLB 318. Als onderdeel van het "Motetkoraal ZG7-34" werkte dit lied wel, maar los van die context komt dit lied vreemd en geforceerd over.
989Samen levenGerechtigheidGelukkig de armen van geestTe beluisteren op MHeZ. Voor een alternatief voor koor, zie 734a
990Samen levenGerechtigheidDe laatsten worden de eerstenLvdK gez. 70; mel. ook bij 991
991Samen levenGerechtigheidDe eersten zijn de laatstenLvdK gez. 482; mel. ook bij 990
993Samen levenGerechtigheidSamen op de aardeTT 210; mel. ook bij 463
994Samen levenGerechtigheidVoor hen die ons regerenTT 214
995Samen levenGerechtigheidO Vader, trek het lot U aanTekst LvdK gez. 349 op mel. LvdK gez. 48; mel. ook bij 370
996Samen levenGerechtigheidOm eenvoudigen van geestMen zou de laatste twee melodieregels ook als een refrein voor allen kunnen opvatten, en r. 1-4 door de cantorij kunnen laten zingen. Alternatieve begeleiding:
997Samen levenGerechtigheidEn vele duizenden, ontheemdTe beluisteren op MHeZ III
998Samen levenGerechtigheidJe hebt je vrienden toen bijeengeroepenBeluister deze of Beluisterdeze. Stellig een van de banaalste melodieën uit het Nieuwe Liedboek: lekker hossen of de polonaise dansen met de hele gemeente!
999Samen levenGerechtigheidIk zal in mijn huis niet wonenTe beluisteren op LMMZ
1001Samen levenGerechtigheidDe wijze woorden en het groot vertoonDe originele begeleiding staat bij 537TT 207; mel. ook bij 537. Te beluisteren op LMMZ II
1004Samen levenGerechtigheidVeelvuldig zijt Gij aan het licht gekomenAllen-gedeeltes erg ingewikkeld vanwege de tekstplaatsing.
1005Samen levenGerechtigheidLonging for light / Zoekend naar lichtBeluister
1006Samen levenGerechtigheidOnze Vader in de hemelBeluister
1008Samen levenVredeRechter in het licht verhevenLvdK gez. 280
1009Samen levenVredeO lieve Heer, geef vredeLvdK gez. 284, mel. psalm 6
1010Samen levenVredeGeef vrede, Heer, geef vredeLvdK gez. 285; mel. ook bij 562 en 938
1012Samen levenVredeGeef aan de wereld vrede, HeerLvdK gez. 286
1013Samen levenVredeAls alle mensen vogels dromenTe beluisteren op MHeZ III
1014Samen levenVredeGeef vrede door van hand tot handKoorzetting vs. 1/3 en tegenstem bij vs. 5, te bestellen via www.dirkzwart.com