Getijden van het jaar

Nr.SubcategorieTitelBegeleidingKoorOpmerkingen
432aAdventstijdMijn leven til ik, God, naar U omhoogPDF bestand ("ant025II.pdf) niet gevonden Andere optie: keuze uit 2 antifonen bij Psalm 25 (zie www.dirkzwart.com)
432cAdventstijdVerblijd u, nu en altijdAndere optie: antifoon bij Psalm 85 voor eenstemmig koor en orgel, tekst Filippenzen 4:4-6 (zie www.dirkzwart.com)
432dAdventstijdDauw, hemel, van omhoogAndere optie: antifoon bij Psalm 19 voor een- of tweestemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
433AdventstijdKom tot ons, de wereld wachtLvdK gez. 122. Te beluisteren op MHeZ II
434AdventstijdDaar komt een schip, geladenLvdK gez. 116
435AdventstijdHef op uw hoofden, poorten wijdLvdK gez. 120, taal gemoderniseerd
437AdventstijdKom tot ons, scheur de heemlen, HeerLvdK gez. 128, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 459
438AdventstijdGod lof! Nu is gekomenLvdK gez. 121, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 552
439AdventstijdVerwacht de komst des HerenLvdK gez. 126; mel. ook bij 452 en 743
440AdventstijdGa, stillen in den landeLvdK gez. 127, taal gemoderniseerd. Coupletten 3, 5 en 6 zijn gesneuveld.
441AdventstijdHoe zal ik U ontvangenLvdK gez. 117 in een nieuwe vertaling van Sytze de Vries
442AdventstijdOp U, mijn Heiland, blijf ik hopenLvdK gez. 118
443AdventstijdDe engel Gabriël komt aangesneldTe beluisteren op MHeZ II. Koorzetting bij vs. 1/3. Zie www.dirkzwart.com
444AdventstijdNu daagt het in het oostenLvdK gez. 124
445AdventstijdDe nacht is haast ten eindeLvdK gez. 130
446AdventstijdZijt Gij waarop de wereld wachtLvdK gez. 53
447AdventstijdHet zal zijn in het laatste der tijdenLvdK gez. 23
448AdventstijdHet volk dat wandelt in het duisterLvdK gez. 25, met voor de even coupletten een alternatieve, recitativische zangwijze voor het koor, waarvan de partij in de eenstemmige bundel staat
449AdventstijdIn de duisternis verwachten wijTT 136
450AdventstijdVerblijd u in de Heer te allen tijdLvdK gez. 98, taal gemoderniseerd
451AdventstijdRicht op uw macht, o Here der heerscharenLvdK gez. 119, mel. psalm 110
452AdventstijdAls tussen licht en donkerTT 129; mel. ook bij 439 en 743
453AdventstijdWachters van de tijdTT 132; mel. ook bij 261. Te beluisteren op MHeZ III
454AdventstijdDe mensen die gaan in het duisterTT 135
455AdventstijdHet zal geschieden in de laatste dagenTT 128. Gekunstelde en onlogische melodie, met een begeleiding die niet stuurt en geen houvast biedt.
456aAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zie voor de originele begeleiding van Huijbers: gooiensticht.nlTekst LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
456bAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zetting van Geraedts in het "Groene Boek" en in de koorbundel.LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
457AdventstijdHoever is de nachtMeer een koorlied dan een gemeente-lied. Te beluisteren op LMMZ II
459AdventstijdIk breng een rechter aan het lichtTT 50, mel. LvdK gez. 128; mel. ook bij 437
460AdventstijdDe nacht loopt ten eindeTT 133. Te beluisteren op LMMZ
461AdventstijdWij wachten op de koningTT 131. Te beluisteren op MHeZ
462AdventstijdZal er ooit een dag van vredeTT 193. Te beluisteren op MHeZ II
463AdventstijdLicht in onze ogenTT 125; mel. ook bij 993; bewerking voor koor, gemeente en orgel: te bestellen via dirkzwart.com
464AdventstijdEen engel spreekt een priester aanMelodie LvdK gez. 133; mel. ook bij 469. Te beluisteren op MHeZ III
465AdventstijdHopen en uitzien naar het lichtCanon. Te beluisteren op MHeZ II
466AdventstijdO wijsheid, daal als vruchtbare taalGewijzigde, volledige versie van "O kom, o kom, Immanuel", LvdK gez. 125. Slotnoot r. 5 verkort. Te beluisteren op MHeZ II
467cKerstttijdEen kind is ons geborenAndere optie: antifoon bij Psalm 98 (II) (zie www.dirkzwart.com)
468KersttijdPrijs de Heer die herders prijzenLvdK gez. 140; mel. ook bij 352
469KerstttijdIk ben een engel van de HeerLvdK gez. 133; mel. ook bij 464
470KersttijdU Jezus Christus loven wijLvdK gez. 142
472KerstttijdHoor de herders, hoe ze Hem lovenLvdK gez. 137
473KerstttijdEr is een roos ontlokenLvdK gez. 132
474KerstttijdLooft God, gij christ'nen, maak hem grootLvdK gez. 147, taal gemoderniseerd
475KerstttijdIk mag hier aan uw kribbe staanLvdK gez. 141, couplet 1 hertaald
476KerstttijdNu zijt wellekomeLvdK gez. 145, couplet 2 toegevoegd
477KerstttijdKomt allen tezamenLvdK gez. 138, couplet 5 toegevoegd. Te beluisteren op MHeZ II
478KersttijdKomt, verwondert u hier, mensenLvdK gez. 139, couplet 3 toegevoegd
479KerstttijdEen lied weerklinkt in deze nachtBewerking voor koor en gemeente. Zie www.dirkzwart.com
480KersttijdIk wandel in gedachtenTe beluisteren op MHeZ II
481KersttijdHoor de eng'len zingen d'eerNaast de bekende zetting van Mendelssohn is ook de bekende tegenstem van Willcocks opgenomen.LvdK gez. 135. Te beluisteren op MHeZ II
482KersttijdEr is uit 's werelds duist're wolkenLvdK gez. 26, nieuwe tekst naar Beets. Koorzetting: Zie www.dirkzwart.com
483KersttijdStille nacht, heilige nachtLvdK gez. 143. Te beluisteren op MHeZ II
484KersttijdGo, tell it on the mountainOnhandig, die c van 2 tellen a.h. eind van r. 2, waar d-c ingeburgerd is... Te beluisteren op MHeZ II, mèt d-c.
485KersttijdZeg eens, herder, waar kom jij vandaanKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
486KersttijdMidden in de winternachtTe beluisteren op MHeZ II
487KersttijdEer zij God in onze dagenLvdK gez. 134
488KersttijdIn den beginne was het woordLvdK gez. 150, mel. psalm 134; mel. ook bij 363 en 680
489KersttijdKomt ons in diepe nacht ter oreLvdK gez. 160, mel psalm 66/98/118; mel. ook bij 526
490KersttijdHeden zult gij zijn glorie aanschouwenRitmisch lastig, ook voor de gemeente. Te beluisteren op HIUN
491KersttijdKind ons geborenAfwijkend van Oomens akkoordenOriginele muziek verkrijgbaar via www.gooiensticht.nl. Te beluisteren op SZB (Klein kerstoratorium). NLB-versie te beluisteren op MHeZ II
492KersttijdVerschenen is de mildheidTe beluisteren op LMMZ
493KersttijdSoms breekt uw lichtTe beluisteren op LMMZ
494KersttijdVanwaar zijt Gij gekomenTT 140, mel. LvdK gez. 132; mel. ook bij 473
495KersttijdToen midden in de wintertijdTe beluisteren op MHeZ III
496KersttijdEen ster ging op uit IsraelMel. van "O little town of Bethlehem"
498KersttijdBetlehem, o uitverkoren stadMel. van "In de stad van Koning David"
499KersttijdNu gaat de hemel openTe beluisteren op MHeZ II
500KersttijdUit uw verborgenheidTT 138, coupletten 1 en 2 zijn verwisseld
501KersttijdAls een ster in lichte luisterTT 141
503KerstttijdWij staan aan een kribbeMel. van "Away in a manger". Te beluisteren op MHeZ II. Bewerking voor koor, orgel en gemeente te bestellen via dirkzwart.com
504KersttijdEen engel heeft de toon gezetTe beluisteren op MHeZ II
505KerstttijdIn de nacht gekomenMel. van "In the bleak midwinter". Te beluisteren op MHeZ II
506KersttijdWij trekken in een lange stoetMel. van "God rest you merry, gentlemen"
507KerstttijdHet is al nacht in BetlehemMel. van "It came upon the midnight clear"
510KersttijdO Kerstnacht, schoner dan de dagenOudere melodie-versie
511Kersttijd (jaarwisseling)Door goede machten trouw en stil omgevenLvdK gez. 398
512Kersttijd O Jezus, hoe vertrouwd en goedLvdK gez. 446. Past beter bij "Voleinding", "Levensgrens" of uitvaart; mel. ook bij 969
513Kersttijd (nieuwjaar)God heeft het eerste woordLvdK gez. 1
514aEpifaniëntijdNu komt de Heer: in zijn hand het rijkAndere optie: antifoon bij Psalm 72 voor een- of driestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
514bEpifaniëntijdHeel de aarde zal U aanbiddenPDF bestand (ant066.pdf) niet gevonden Andere optie: antifoon bij Psalm 66 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
514cEpifaniëntijdGod, wees ons genadigAndere optie: antifoon bij Psalm 67 voor eenstemmig koor en orgel op dezelfde tekst. Bestel via www.dirkzwart.com
514dEpifaniëntijdWees mij een rots, een toevluchtAndere optie: antifoon bij psalm 31 voor eenstemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
515EpifaniëntijdEen kind geboren te BetlehemLvdK gez. 152
516EpifaniëntijdVan 't vroeglicht van de dageraadLvdK gez. 156, coupletten 2-5, 7 en 9 zijn gesneuveld. Ook primate zingen op de melodie "Nun jauchzt dem Herren, alle Welt" (LvdK 101 / NLB 665)
517EpifaniëntijdChristus, uit God geborenLvdK gez. 158, nu in vertaling van Sytze de Vries
518EpifaniëntijdHoe helder staat de morgensterLvdK gez. 157
519EpifaniëntijdGij die de ster van David zijtTekst LvdK gez. 164 op de mel. van LvdK gez. 332
521EpifaniëntijdHij komt niet uit de grote stadTe beluisteren op MHeZ III
522EpifaniëntijdToen Jezus bij het water kwamLvdK gez. 165
524EpifaniëntijdNu Gij de doop ontvangt in de JordaanMel. psalm 74/116
525EpifaniëntijdWij willen de bruiloftsgasten zijnLvdK gez. 74. Het boogje in r. 2 moet één lettergreep verder staan
526EpifaniëntijdJuich voor de koning van de JodenLvdK gez. 166, mel. psalm 66/98/118, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 489
527EpifaniëntijdUit uw hemel zonder grenzenLvdK gez. 161
528EpifaniëntijdOmdat Hij niet ver wou zijnLvdK gez. 162
530EpifaniëntijdDe Geest des Heren is op hemTT 72. Te beluisteren op MHeZ III. Gratis begeleiding: . Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
531EpifaniëntijdJezus, die langs het water liepLvdK gez. 47
532EpifaniëntijdDe visser ging uit vissen[jpg "532a-MEL"]Alternatieve melodie, vrij te gebruiken. NLB-versie te beluisteren op MHeZ III
533EpifaniëntijdDaar komt een man uit NazaretTT 57. Te beluisteren op MHeZ II
534EpifaniëntijdHij die de blinden weer liet zienTT 76. Mel. LvdK gez. 192 (NLB 578).
535bVeertigdagentijdRoept hij Mij, Ik antwoordAlternatief: antifoon voor koor en orgel bij Psalm 91, te bestellen via dirkzwart.com
535eVeertigdagentijdVerheug u met JeruzalemAlternatief: antifoon bij Psalm 122, zie www.dirkzwart.com
536VeertigdagentijdAlles wat over ons geschreven isExtra orgelzetting: TT 145. Mel. LvdK gez. 173, ook bij 556. Te beluisteren op MHeZ II
537VeertigdagentijdZo spreekt de Heer die ons geschapen heeftTT 146. Mel. ook bij 1001. Te beluisteren op LMMZ II
538VeertigdagentijdEen mens te zijn op aardeLvdK gez. 172
539VeertigdagentijdJezus, diep in de woestijnTT 58. Te beluisteren op MHeZ II
540VeertigdagentijdHet waren tien gebodenTT 147. Mel. ook bij 311. Te beluisteren op MHeZ II
541VeertigdagentijdVeertig jaren lopen door het hete zandKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
542VeertigdagentijdGod roept de mens op weg te gaanAlternatieve begeleiding: Mel. van LvdK gez. 243. Jammer dat de Anglicaanse melodie-versie, die ritmisch vloeiender is, hier niet is gebruikt.
543VeertigdagentijdGij zijt in glans verschenenTT 148. Te beluisteren op MHeZ III
544VeertigdagentijdChristus naar wie wij hetenExtra orgelzetting: LvdK gez. 99. Ook te zingen na Pasen. Mel. ook bij 351
546VeertigdagentijdWees blijde nu, in 't midden van het lijdenTT 151
547VeertigdagentijdMet de boom des levensLvdK gez. 184
547aVeertigdagentijdLaten wij dan biddenCanon. Te beluisteren op MHeZ III
548VeertigdagentijdHet heeft de Heilige behaagdTT 52 op andere melodie. Te beluisteren op MHeZ III
550Veertigdagentijd (Palmzondag)Verheug u, gij dochter van SionLvdK gez. 42
552Veertigdagentijd (Palmzondag)Dit is een dag van zingenTot 153 op mel. LvdK gez. 121; ook bij 438
553Veertigdagentijd (Psalmzondag)Stap voor stap gaat door JeruzalemTe beluisteren op MHeZ II
554Veertigdagentijd (Palmzondag)Welkom, welkom, koning JezusKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
555Veertigdagentijd (Palmzondag)Dans en zingKinderlied. Te beluisteren op MHeZ III
556Veertigdagentijd (Palmzondag)Alles wat over ons geschreven isExtra orgelzetting: LvdK gez. 173; ook bij 536
557VeertigdagentijdNaam van Jezus die ten dodeTekst LvdK gez. 97 op andere mel.; mel. ook bij 664
558VeertigdagentijdJezus, om uw lijden grootLvdK gez. 178. Alternatieve orgelbegeleidingen voor b.v. de versen 2, 4, 6 en 8, gratis te gebruiken.
559VeertigdagentijdGij die ver voor ons uitTe beluisteren op MHeZ III
561VeertigdagentijdO liefde die verborgen zijtLvdK gez. 176
562VeertigdagentijdIk wil mij gaan vertroostenLvdK gez. 174, tekst van Jaap Zijlstra naar "Ic wil mi gaen vertroesten". Mel. ook bij 938 en 1010
563VeertigdagentijdDe geur van mirre hangtExtra orgelzetting: Mel. LvdK gez. 491; ook bij 607
565Drie dagen van PasenHet hoogste woord daalt uit het lichtTekst LvdK gez. 353 op andere mel. Tekstmodernisering vs. 6 r. 1
566Drie dagen van PasenMidden in de doodLvdK gez. 359
567Drie dagen van PasenHij onthaalde ons aan tafelTe beluisteren op MHeZ
568aDrie dagen van PasenUbi caritasTaizé. Te beluisteren op MHeZ II
569Drie dagen van PasenToen Jezus wist: nu is gekomenMel. LvdK gez. 333; ook bij 778
571Drie dagen van PasenIn stille nacht houdt Hij de wachtTT 159. Te beluisteren op MHeZ II
572Drie dagen van PasenDe koningsvaandels trekken uitLvdK gez. 185 in nieuwe vertaling
573Drie dagen van PasenDe Moeder stond door smart bevangenMel. ook bij 584
574Drie dagen van PasenGlorie zij U, Christus, U leed onze noodMel. LvdK gez. 175
575Drie dagen van PasenJezus, leven van ons levenLvdK gez. 182
576aDrie dagen van PasenO hoofd vol bloed en wondenLvdK gez. 183
576bDrie dagen van PasenO hoofd vol bloed en wondenLvdK gez. 183 met bekendere en beter zingbare melodieversie. Te beluisteren op MHeZ II
577Drie dagen van PasenO wereld, zie uw levenTekst LvdK gez. 193 met beter zingbare melodie-versie
578Drie dagen van PasenO kostbaar kruis, o wonder GodsLvdK gez. 192. Te beluisteren op MHeZ II
580Drie dagen van PasenDag zo bitter en zo goedLvdK gez. 194
582Drie dagen van PasenDoor wat voor grote eenzaamhedenTe beluisteren op MHeZ II
584Drie dagen van PasenIs zijn ure nu gekomenMel. ook bij 573. Te beluisteren op MHeZ II
586Drie dagen van PasenZie de mens die in zijn lijdenTe beluisteren op MHeZ II
587Drie dagen van PasenLicht voor de wereldAlternatief: koorzetting bij vs. 2/4/6, te bestellen via dirkzwart.comMel. LvdK gez. 177/180/181.
589Drie dagen van PasenO lichaam van het woordExtra begeleidingszetting: Te beluisteren op MHeZ II
590Drie dagen van PasenNu valt de nachtLvdK gez. 195, mel. ook bij 610
591Drie dagen van PasenO Heer, wees met uw kerkLvdK gez. 309
596Drie dagen van PasenOntwaak, gij die slaaptTaal gemoderniseerd. Te beluisteren op HIUN
597Drie dagen van PasenWees hier aanwezig (Grote litanie)Te beluisteren op ZZDV
598Drie dagen van PasenDans nos obscuritésTT 163, daar met de Nederlandse tekst bij de noten
599Drie dagen van PasenO diepe nacht die ons omringtLvdK gez. 372
600Drie dagen van PasenLicht, ontloken aan het donkerTT 165. Te beluisteren op MHeZ II
601Drie dagen van PasenLicht dat ons aanstoot in de morgenTT 118, mel. ook bij 91a. Te beluisteren op o.a. LMMZ en MHeZ II
602Drie dagen van PasenMet niets van niets zijt Gij begonnenZwakke zetting van Wim Ruessink. De oorspronkelijke begeleiding is verkrijgbaar via gooiensticht.nlTe beluisteren op MHeZ. De melodie van Tjeerd Oosterhuis is ritmisch ietwat lastig voor de gemeente. Alternatief: de toonzetting van Antoine Oomen voor koor en gemeente, zie gooiensticht.nl
605Drie dagen van PasenDe toekomst is al gaandeTT 167
606Drie dagen van PasenMet Mozes zijn wij meegegaanTT 25
607Drie dagen van PasenGij zijt voorbijgegaanExtra orgelzetting: LvdK gez. 491; mel. ook bij 563
608Drie dagen van PasenDe steppe zal bloeienTT 49. Mel. wel erg hoog in D. Zie voor de oorspronkelijke (piano)begeleiding in Des gooiensticht.nl. Te beluisteren op o.a. LMMZ en MHeZ II
609Drie dagen van PasenToen ik daar zat, verweesd en zonder liedMel. van LvdK gez. 343; mel. ook bij 353
610Drie dagen van PasenZo dor en doodsTT 54. Mel. ook bij 590
611Drie dagen van PasenWij zullen leven, God zij dankTT 173
612Drie dagen van PasenWij komen als geroepenMel. LvdK 453. TT 8
613Drie dagen van PasenChristus is opgestaanMel.: variant van LvdK gez. 211
614Drie dagen van PasenHalleluja! Ontwaak ik...Alternatief: antifoon voor 1-st. koor en orgel voor Paasmorgen, zie www.dirkzwart.com
616Drie dagen van PasenChristus is opgestandenLvdK gez. 211
617Drie dagen van PasenDe Heer is waarlijk opgestaanLvdK gez. 208
618Drie dagen van PasenChristus lag in de dood terneerLvdK gez. 203 in vert. van Jaap Zijlstra
619Drie dagen van PasenLof zij God in de hoogste troonLvdK gez. 213
620Drie dagen van PasenHoor aan, gij die Gods kinderen zijtLvdK 207, taal gemoderniseerd
621Drie dagen van PasenHeerlijk verschenen is de dagLvdK gez. 200; mel ook bij 628
622Drie dagen van PasenNu triomfeert de zoon van GodLvdK gez. 205
623Drie dagen van PasenO hart, spring op vol vreugdeLvdK gez. 214 in een nieuwe vertaling van Sytze de Vries
624Drie dagen van PasenChristus, onze Heer, verreesLvdK gez. 215
625Drie dagen van PasenGroen ontluikt de aardeMel. TT 155 halve toon lager. Te beluisteren op MHeZ II
626Drie dagen van PasenIk zoek mijn Heer, het graf is leegLvdK gez. 81
627Drie dagen van PasenWij delen verdriet en zorgenLvdK gez. 80
628Drie dagen van PasenNu moet gij allen vrolijk zijnLvdK gez. 209, mel. ook bij 621
629Drie dagen van Pasen Ik ben in mijn hof gekomenTT 77, mel. LvdK gez. 204 met ritmische aanpassingen
630Drie dagen van PasenSta op! Een morgen ongedacht3-stemmige koorzetting (SAM) + orgel, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 210, mel. ook bij 117a
631Drie dagen van PasenTussen waken, tussen dromenTekst van TT 166 op andere melodie, mel. ook bij 210
632Drie dagen van PasenDit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegevenTT 170, melodie LvdK gez. 434 aangepast (eind r. 2 en 4); mel. ook bij 868. Te beluisteren op MHeZ II
633Drie dagen van PasenDe lichtvorst, de ontluisterdeMel. van LvdK gez. 438; mel. ook bij 798
634Drie dagen van PasenU zij de glorieBewerking van vs. 2 met een bovenstem voor het koor, te bestellen via www.dirkzwart.comTT 172. Te beluisteren op MHeZ II
635Drie dagen van Pasen De Heer is waarlijk opgestaanMel. LvdK gez. 212. Te beluisteren op MHeZ III
636Drie dagen van PasenLiefde is licht, opnieuw geborenTe beluisteren op MHeZ II
637Drie dagen van PasenO vlam van Pasen, steek ons aanMel. "Daar juicht een toon". Te beluisteren op MHeZ II. Koorbewerking te bestellen via dirkzwart.com
639Drie dagen van PasenChristus in het graf geborgenDertien-in-een-dozijn-melodie van Chr. Winter bij een prachtige tekst van Ria Borkent. Beter: de door de werkgroepredactie voorgedragen melodie, vrij te gebruiken: Begeleiding: Beluisteren: track 16 op dirkzwart.com
640dPaastijdHalleluja! Zing voor God een nieuw liedAlternatief: antifoon voor koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
640ePaastijdGeprezen zij GodAlternatief: antifoon bij Psalm 66 voor 2-st. koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
640fPaastijdHalleluja! Hoor mij, God, ik roepAlternatief: antifoon bij Psalm 27 (I) voor vierstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
641PaastijdJezus leeft en ik met HemLvdK gez. 217
642PaastijdIk zeg het allen, dat Hij leeftLvdK gez. 218, mel. ook bij 273 en 751
643PaastijdZing nu de Heer! Hij zag ons aanLvdK gez. 220, taal gemoderniseerd
644PaastijdTerwijl wij Hem bewenenLvdK gez. 82
645PaastijdZing ten hemel toeLvdK gez. 219, mel. psalm 81; taal gemoderniseerd
646PaastijdDe Heer is onze reisgenootLvdK gez. 73, ook bij 255 en 804
647PaastijdVoor mensen die naamloosTT 168
648PaastijdZing halleluja, hemel en aarde, zingTe beluisteren op MHeZ III
649PaastijdO Heer, blijf toch niet vragenLvdK gez. 83
650PaastijdDe aarde is vervuldLvdK gez. 223
651PaastijdChristus heeft voor ons geledenLvdK gez. 105
652PaastijdZingt jubilate voor de HeerTT 174
653PaastijdU kennen, uit en tot U levenLvdK gez. 75; mel. ook bij 905
654PaastijdZing nu de Heer, stem allen inLvdK gez. 169, taal gemoderniseerd
655PaastijdZing voor de Heer een nieuw gezangExtra orgelzetting: LvdK gez. 225, taal gemoderniseerd
656PaastijdIk ben de wijnstokTe beluisteren op ANW
657PaastijdZolang wij ademhalenTT 175; mel. LvdK gez. 448; mel. ook bij 910
659PaastijdKondig het jubelend aanLvdK gez. 224. Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
660HemelvaartHalleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te starenOnnozele antifoontekst en saaie muziek; alternatief: antifoon bij Psalm 47 (zie www.dirkzwart.com)
661HemelvaartTen hemel opgevaren isLvdK gez. 228
662HemelvaartHeer, komt in deze tijdLvdK gez. 233
663HemelvaartAl heeft Hij ons verlatenTekst LvdK 234 op andere mel.
664HemelvaartNaam van Jezus, nu verhevenMel. ook bij 557. Te beluisteren op MHeZ III
665HemelvaartOm Christus' wil zijn wij verblijdLvdK gez. 101; mel. ook bij 326
666HemelvaartDe Heer is opgetogenTT 176
668PinksterenHalleluja! Adem van God vult heel de aardeAndere optie: antifoon bij Psalm 68 (II) op dezelfde tekst, voor eenstemmig koor en orgel (zie www.dirkzwart.com
669PinksterenKom o Geest des Heren komHeeft men het ritme van LvdK gez. 238 willen terugdraaien met deze onhandige notatie? Het lied is nu nòg moeilijker voor de gemeente. Afsluiting toegevoegd.
670PinksterenKom Schepper God, o heil'ge GeestLvdK gez. 239; mel. ook bij 350, 960 en 972
671PinksterenNu bidden wij de heilige GeestLvdK gez. 241
672PinksterenKom laat ons deze dagLvdK gez. 242, taal gemoderniseerd
674PinksterenO God, die op het pinksterfeestTekst LvdK gez. 84, nu met melodie van Tom Löwenthal
675PinksterenGeest van hierbovenLvdK gez. 477; tekstwijziging in laatste regel vs 2
676PinksterenDe wind, wij zien hem nietZwakke, gezochte melodie
677PinksterenGeest, uit de hemel neergedaaldLvdK gez. 245
678PinksterenVrees niet, gij land, verheug u en wees blijdeLvdK gez. 39; mel. psalm 101. Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
679PinksterenGeweldige, gedreven windTekst LvdK gez. 248. Te beluisteren op MHeZ. Aanbevolen: blijven zingen op de prachtige melodie van Schuurman, in plaats van op de melodie van dit Ierse volksliedje, die niet bij de energieke tekst past.
680PinksterenKom, Heil'ge Geest, Gij vogel GodsLvdK gez. 250; mel. psalm 134, ook bij 363 en 488
683Pinksteren't Is feest vandaag, 't is pinksterfeestTT 182. Te beluisteren op MHeZ III
686PinksterenDe Geest des Heren heeftLvdK gez. 247; mel. ook bij 788. Te beluisteren op LMMZ II
687PinksterenWij leven van de windLvdK gez. 249; mel. ook bij 704
688PinksterenHeilige GeestTT 180
689PinksterenWat altijd is geweestTT 181. Fout in de eerste druk van de eenstemmige bundel: begintoon r. 6 moet a zijn.
690PinksterenTaal op de tongTe beluisteren op MHeZ III
691PinksterenDe Geest van God waait als een windTT 178
693PinksterenWij vieren vandaag het feestBegeleidingspartijBeluister:
695PinksterenHeer, raak mij aan met uw ademBegeleidingspartijMooie melodie, mooi lied voor algemeen gebruik (bij gebeden of als slotlied).
696PinksterenWaai nu, GeestTe beluisteren op SmW
697PinksterenKom Schepper, GeestIn deze begeleidingspartij ontbreekt de tekst van vs. 2-4 en de meerstemmigheid van de koorpartijTe beluisteren op AWG
698PinksterenZend uw GeestIn de begeleidingsbundel staat Blonks bewerking van dit liedTe beluisteren op Willem Blonk - Vocale kerkmuziek (zie kerkmuziek.nu)
700PinksterenAls de wind die waait met vlagenDe tekst is mooi en de melodie is schitterend, maar ze passen niet bij elkaar. De strofestructuur van vs. 3 is goed, maar bij vs. 1 en 2 zouden regel 7/8 en 5/6 verwisseld moeten worden, inhoudelijk gezien. Zonde!
701PinksterenZij zit als een vogelTT 183
703TrinitatisAlles uit Hem ontstaanAlternatief: Antifoon bij Psalm 8 op dezelfde tekst (zie www.dirkzwart.com)
704TrinitatisDank, dank nu allen GodLvdK gez. 44, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 687
705TrinitatisEre zij aan God de VaderLvdK gez. 255
706TrinitatisDans mee met Vader, Zoon en GeestBeluister
708BevrijdingsdagWilhelmus van NassouweLvdK gez. 411
710dHerfsttijdDoorgrond mij, ken mijn hartAlternatief: antifoon bij Psalm 139 voor vierstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
711cHersfttijdMijn ziel verlangt naar UAlternatief: antifoon bij Psalm 130 voor eenstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
712HerfsttijdHet jaar neigt zich tot stille groetTekst van TT 186 op andere mel.
713HerfsttijdWij moeten Gode zingenLvdK gez. 301
716HersfttijdZaaien, maaien, oogstenTe beluisteren op MHeZ III
717HerfsttijdWaartoe geploegd, als 't zaadLvdK gez. 287
718HerfsttijdGod, die leven hebt gegevenLvdK gez. 350; mel. ook bij 422
721HervormingsdagHoud ons bijeen, God, rond uw woordLvdK gez. 310 in een vertaling van Sytze de Vries; mel. ook bij 722
722HervormingsdagUw stem, Heer, hebben wij gehoordLvdK gez. 310 in een vertaling van Jaap Zijlstra; mel. ook bij 721
723HervormingsdagWaar God de Heer zijn schreden zetLvdK gez. 305; mel. van Psalm 36/68
725AllerheiligenGij boden rond Gods troonTe beluisteren op MHeZ
726AllerheiligenHoor, een heilig koor van stemmenLvdK gez. 109
727AllerheiligenVoor alle heil'gen in de heerlijkheidLvdK gez. 299
728AllerheiligenDe heiligen, ons voorgegaanLvdK gez. 103; mel. ook bij 741
730AllerheiligenHeer, herinner u de namenLvdK 273, couplet 4 is gesneuveld
731AllerheiligenVergeet niet hoe wij hetenTT 188
732AllerheiligenVoor de toegewijdenAlternatieve begeleidingspartij: TT 189
734aAllerheiligen[Zaligsprekingen]Alternatief: "Gelukkig al wie arm van geest op aarde zijn" (t: Hans Mudde; m: Dirk Zwart) voor 2-st. koor en piano Zie www.dirkzwart.com
737GeloofsgetuigenJeruzalem, mijn vaderstadLvdK gez. 265
739GeloofsgetuigenWat heeft Maria ons bewaardTT 143; ook geschikt voor Kerst(tijd)
741GeloofsgetuigenEen engel roept de oude manMel. LvdK gez. 103
743GeloofsgetuigenWij offerden aan godenMel. ook bij 439 en 452
746VoleindingSion mijn vaderlandLvdK gez. 261
747VoleindingEens komt de grote zomerLvdK gez. 288
748VoleindingHet duurt niet lang meer tot de tijdLvdK gez. 279, couplet 4 en 6 zijn gesneuveld
749Voleinding"Op, waak op!" zo klinkt het luideLvdK gez. 262
750VoleindingJeruzalem, jij stad door God gebouwdLvdK gez. 264 in nieuwe vertaling van Sytze de Vries
751VoleindingDe Heer verschijnt te middernachtLvdK gez. 63; mel. ook bij 273 en 642
752VoleindingHoe glanst bij Gods kind'ren het innerlijk levenLvdK gez. 439
753VoleindingEr is een land van louter lichtLvdK gez. 290
754VoleindingLiefde Gods die elk beminnenLvdK gez. 443
755VoleindingToch overwint eens de genadeLvdK gez. 297
756VoleindingLaat komen, Heer, uw rijkLvdK gez. 294
758VoleindingBij 't steken der bazuinenLvdK gez. 93, coupletten 4-6 zijn gesneuveld. Mel. psalm 107
759VoleindingGods kinderen op aardeLvdK gez. 266
760VoleindingGij zijt de zin van wat wij zijnLvdK gez. 283
761VoleindingZoals het witte bliksemlichtTT 194
762VoleindingDe Heer richt op zijn berg een maaltijd aanDe koorzetting is een instrumentale zetting waar tekst onder is geplakt en is erg lastig om te zingen.Het is onbegrijpelijk dat de prachtige melodie van Willem Vogel (LvdK gezang 27) heeft moeten plaatsmaken voor deze op zich niet onaardige maar zeker niet makkelijker melodie van Toon Hagen.
763VoleindingZij zullen de wereld bewonenLvdK gez. 31; mel. ook bij 764 en 765
764VoleindingEen zaaier ging uit om te zaaienTekst LvdK gez. 54 op mel. van LvdK 31; mel. ook bij 763 en 765
765VoleindingGij hebt met uw brede gebarenLvdK gez. 64; mel. ook bij 763 en 764
766VoleindingIk zag een nieuwe hemel zich verheffenLvdK gez. 114
767VoleindingDe toekomst van de Heer is daarLvdK gez. 199
769VoleindingEens, als de bazijnen klinkenLvdK gez. 300
770VoleindingDe Here, de heerser der aardeLvdK gez. 41, couplet 4 is gesneuveld
773VoleindingVan grond en vuur zult Gij ons makenOorspr. met pianopartij. Oomen maakte zelf een versie met orgelTT 192. Te beluisteren op LMMZ
774VoleindingIk ben, zegt Gij, de eerste en de laatsteAanbevolen: 2x zingen (1. voorz. 2. allen)
775VoleindingDag der dagen, als de tijdenTT 190
776VoleindingEr wordt een nieuwe stad gebouwdTe beluisteren op MHeZ III
777VoleindingHem komt alle eer toeTe beluisteren op MHeZ III. "Gemaakt" aandoend lied van Maarten Kooy, waarbij 2 melodieën dakpansgewijs over elkaar heen schuiven, maar de momenten van de inzetten willekeurig aandoen en daardoor lastig zijn. De slotmaat van het refrein is knullig met die 2 dalende kwartsprongen. Aangezien het refrein sowieso lastiger is dan het couplet, kan men de gemeente het beste de coupletten laten zingen. De oorspronkelijke tekst van Wim Pendrecht (ZG 5-40 en TT 88) werd vervangen door een tekst van René van Loenen. Beter nog was geweest als ook de melodie van Kooy was vervangen.