Getijden van het jaar

Nr.CategorieSubcategorieTitelBegeleidingKoorOpmerkingen
432aGetijden van het jaarAdventstijdMijn leven til ik, God, naar U omhoogAndere optie: keuze uit twee antifonen bij Psalm 25: (zie www.dirkzwart.com)
432cGetijden van het jaarAdventstijdVerblijd u, nu en altijdAndere optie: antifoon bij Psalm 85 voor eenstemmig koor en orgel, tekst Filippenzen 4:4-6 (zie www.dirkzwart.com)
432dGetijden van het jaarAdventstijdDauw, hemel, van omhoogAndere optie: antifoon bij Psalm 19 voor een- of tweestemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
433Getijden van het jaarAdventstijdKom tot ons, de wereld wachtLvdK gez. 122. Te beluisteren op MHeZ II
434Getijden van het jaarAdventstijdDaar komt een schip, geladenLvdK gez. 116
435Getijden van het jaarAdventstijdHef op uw hoofden, poorten wijdLvdK gez. 120, taal gemoderniseerd
437Getijden van het jaarAdventstijdKom tot ons, scheur de heemlen, HeerLvdK gez. 128, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 459
438Getijden van het jaarAdventstijdGod lof! Nu is gekomenLvdK gez. 121, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 552
439Getijden van het jaarAdventstijdVerwacht de komst des HerenLvdK gez. 126; mel. ook bij 452 en 743
440Getijden van het jaarAdventstijdGa, stillen in den landeLvdK gez. 127, taal gemoderniseerd. Coupletten 3, 5 en 6 zijn gesneuveld.
441Getijden van het jaarAdventstijdHoe zal ik U ontvangenBegeleidingszettingLvdK gez. 117 in een nieuwe vertaling van Sytze de Vries
442Getijden van het jaarAdventstijdOp U, mijn Heiland, blijf ik hopenLvdK gez. 118
443Getijden van het jaarAdventstijdDe engel Gabriël komt aangesneldTe beluisteren op MHeZ II. Koorzetting bij vs. 1/3. Zie www.dirkzwart.com
444Getijden van het jaarAdventstijdNu daagt het in het oostenLvdK gez. 124
445Getijden van het jaarAdventstijdDe nacht is haast ten eindeLvdK gez. 130
446Getijden van het jaarAdventstijdZijt Gij waarop de wereld wachtLvdK gez. 53
447Getijden van het jaarAdventstijdHet zal zijn in het laatste der tijdenLvdK gez. 23
448Getijden van het jaarAdventstijdHet volk dat wandelt in het duisterLvdK gez. 25, met voor de even coupletten een alternatieve, recitativische zangwijze voor het koor, waarvan de partij in de eenstemmige bundel staat
449Getijden van het jaarAdventstijdIn de duisternis verwachten wijTT 136
450Getijden van het jaarAdventstijdVerblijd u in de Heer te allen tijdLvdK gez. 98, taal gemoderniseerd
451Getijden van het jaarAdventstijdRicht op uw macht, o Here der heerscharenLvdK gez. 119, mel. psalm 110
452Getijden van het jaarAdventstijdAls tussen licht en donkerTT 129; mel. ook bij 439 en 743
453Getijden van het jaarAdventstijdWachters van de tijdTT 132; mel. ook bij 261. Te beluisteren op MHeZ III
454Getijden van het jaarAdventstijdDe mensen die gaan in het duisterTT 135
455Getijden van het jaarAdventstijdHet zal geschieden in de laatste dagenTT 128. Gekunstelde en onlogische melodie, met een begeleiding die niet stuurt en geen houvast biedt.
456aGetijden van het jaarAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zie voor de originele begeleiding van Huijbers: gooiensticht.nlTekst LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
456bGetijden van het jaarAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zetting van Geraedts in het "Groene Boek" en in de koorbundel.LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
457Getijden van het jaarAdventstijdHoever is de nachtMeer een koorlied dan een gemeente-lied. Te beluisteren op LMMZ II
459Getijden van het jaarAdventstijdIk breng een rechter aan het lichtTT 50, mel. LvdK gez. 128; mel. ook bij 437
460Getijden van het jaarAdventstijdDe nacht loopt ten eindeTT 133. Te beluisteren op LMMZ
461Getijden van het jaarAdventstijdWij wachten op de koningTT 131. Te beluisteren op MHeZ
462Getijden van het jaarAdventstijdZal er ooit een dag van vredeTT 193. Te beluisteren op MHeZ II
463Getijden van het jaarAdventstijdLicht in onze ogenTT 125; mel. ook bij 993; bewerking voor koor, gemeente en orgel: te bestellen via dirkzwart.com
464Getijden van het jaarAdventstijdEen engel spreekt een priester aanMelodie LvdK gez. 133; mel. ook bij 469. Te beluisteren op MHeZ III
465Getijden van het jaarAdventstijdHopen en uitzien naar het lichtCanon. Te beluisteren op MHeZ II
466Getijden van het jaarAdventstijdO wijsheid, daal als vruchtbare taalGewijzigde, volledige versie van "O kom, o kom, Immanuel", LvdK gez. 125. Slotnoot r. 5 verkort. Te beluisteren op MHeZ II
467cGetijden van het jaarKerstttijdEen kind is ons geborenAndere optie: antifoon bij Psalm 98 (II) (zie www.dirkzwart.com)
468Getijden van het jaarKersttijdPrijs de Heer die herders prijzenLvdK gez. 140; mel. ook bij 352
469Getijden van het jaarKerstttijdIk ben een engel van de HeerLvdK gez. 133; mel. ook bij 464
470Getijden van het jaarKersttijdU Jezus Christus loven wijLvdK gez. 142
472Getijden van het jaarKerstttijdHoor de herders, hoe ze Hem lovenLvdK gez. 137
473Getijden van het jaarKerstttijdEr is een roos ontlokenLvdK gez. 132
474Getijden van het jaarKerstttijdLooft God, gij christ'nen, maak hem grootLvdK gez. 147, taal gemoderniseerd
475Getijden van het jaarKerstttijdIk mag hier aan uw kribbe staanLvdK gez. 141, couplet 1 hertaald
476Getijden van het jaarKerstttijdNu zijt wellekomeLvdK gez. 145, couplet 2 toegevoegd
477Getijden van het jaarKerstttijdKomt allen tezamenLvdK gez. 138, couplet 5 toegevoegd. Te beluisteren op MHeZ II
478Getijden van het jaarKersttijdKomt, verwondert u hier, mensenLvdK gez. 139, couplet 3 toegevoegd
479Getijden van het jaarKerstttijdEen lied weerklinkt in deze nachtBewerking voor koor en gemeente. Zie www.dirkzwart.com
480Getijden van het jaarKersttijdIk wandel in gedachtenTe beluisteren op MHeZ II
481Getijden van het jaarKersttijdHoor de eng'len zingen d'eerNaast de bekende zetting van Mendelssohn is ook de bekende tegenstem van Willcocks opgenomen.LvdK gez. 135. Te beluisteren op MHeZ II
482Getijden van het jaarKersttijdEr is uit 's werelds duist're wolkenLvdK gez. 26, nieuwe tekst naar Beets. Koorzetting: Zie www.dirkzwart.com
483Getijden van het jaarKersttijdStille nacht, heilige nachtLvdK gez. 143. Te beluisteren op MHeZ II
484Getijden van het jaarKersttijdGo, tell it on the mountainOnhandig, die c van 2 tellen a.h. eind van r. 2, waar d-c ingeburgerd is... Te beluisteren op MHeZ II, mèt d-c.
485Getijden van het jaarKersttijdZeg eens, herder, waar kom jij vandaanKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
486Getijden van het jaarKersttijdMidden in de winternachtTe beluisteren op MHeZ II
487Getijden van het jaarKersttijdEer zij God in onze dagenLvdK gez. 134
488Getijden van het jaarKersttijdIn den beginne was het woordLvdK gez. 150, mel. psalm 134; mel. ook bij 363 en 680
489Getijden van het jaarKersttijdKomt ons in diepe nacht ter oreLvdK gez. 160, mel psalm 66/98/118; mel. ook bij 526
490Getijden van het jaarKersttijdHeden zult gij zijn glorie aanschouwenRitmisch lastig, ook voor de gemeente. Te beluisteren op HIUN
491Getijden van het jaarKersttijdKind ons geborenAfwijkend van Oomens akkoordenOriginele muziek verkrijgbaar via www.gooiensticht.nl. Te beluisteren op SZB (Klein kerstoratorium). NLB-versie te beluisteren op MHeZ II
492Getijden van het jaarKersttijdVerschenen is de mildheidTe beluisteren op LMMZ
493Getijden van het jaarKersttijdSoms breekt uw lichtTe beluisteren op LMMZ
494Getijden van het jaarKersttijdVanwaar zijt Gij gekomenTT 140, mel. LvdK gez. 132; mel. ook bij 473
495Getijden van het jaarKersttijdToen midden in de wintertijdTe beluisteren op MHeZ III
496Getijden van het jaarKersttijdEen ster ging op uit IsraelMel. van "O little town of Bethlehem"
498Getijden van het jaarKersttijdBetlehem, o uitverkoren stadMel. van "In de stad van Koning David"
499Getijden van het jaarKersttijdNu gaat de hemel openTe beluisteren op MHeZ II
500Getijden van het jaarKersttijdUit uw verborgenheidTT 138, coupletten 1 en 2 zijn verwisseld
501Getijden van het jaarKersttijdAls een ster in lichte luisterTT 141
503Getijden van het jaarKerstttijdWij staan aan een kribbeMel. van "Away in a manger". Te beluisteren op MHeZ II. Bewerking voor koor, orgel en gemeente te bestellen via dirkzwart.com
504Getijden van het jaarKersttijdEen engel heeft de toon gezetTe beluisteren op MHeZ II
505Getijden van het jaarKerstttijdIn de nacht gekomenMel. van "In the bleak midwinter". Te beluisteren op MHeZ II
506Getijden van het jaarKersttijdWij trekken in een lange stoetMel. van "God rest you merry, gentlemen"
507Getijden van het jaarKerstttijdHet is al nacht in BetlehemMel. van "It came upon the midnight clear"
510Getijden van het jaarKersttijdO Kerstnacht, schoner dan de dagenOudere melodie-versie
511Getijden van het jaarKersttijd (jaarwisseling)Door goede machten trouw en stil omgevenLvdK gez. 398
512Getijden van het jaarKersttijdO Jezus, hoe vertrouwd en goedLvdK gez. 446. Past beter bij "Voleinding", "Levensgrens" of uitvaart; mel. ook bij 969
513Getijden van het jaarKersttijd (nieuwjaar)God heeft het eerste woordLvdK gez. 1
514aGetijden van het jaarEpifaniëntijdNu komt de Heer: in zijn hand het rijkAndere optie: antifoon bij Psalm 72 voor een- of driestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
514bGetijden van het jaarEpifaniëntijdHeel de aarde zal U aanbiddenPDF bestand (ant066.pdf) niet gevonden Andere optie: antifoon bij Psalm 66 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
514cGetijden van het jaarEpifaniëntijdGod, wees ons genadigAndere optie: antifoon bij Psalm 67 voor eenstemmig koor en orgel op dezelfde tekst. Bestel via www.dirkzwart.com
514dGetijden van het jaarEpifaniëntijdWees mij een rots, een toevluchtAndere optie: antifoon bij psalm 31 voor eenstemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
515Getijden van het jaarEpifaniëntijdEen kind geboren te BetlehemLvdK gez. 152
516Getijden van het jaarEpifaniëntijdVan 't vroeglicht van de dageraadLvdK gez. 156, coupletten 2-5, 7 en 9 zijn gesneuveld. Ook primate zingen op de melodie "Nun jauchzt dem Herren, alle Welt" (LvdK 101 / NLB 665)
517Getijden van het jaarEpifaniëntijdChristus, uit God geborenBegeleidingszettingLvdK gez. 158, nu in vertaling van Sytze de Vries
518Getijden van het jaarEpifaniëntijdHoe helder staat de morgensterLvdK gez. 157
519Getijden van het jaarEpifaniëntijdGij die de ster van David zijtTekst LvdK gez. 164 op de mel. van LvdK gez. 332
521Getijden van het jaarEpifaniëntijdHij komt niet uit de grote stadTe beluisteren op MHeZ III
522Getijden van het jaarEpifaniëntijdToen Jezus bij het water kwamLvdK gez. 165
524Getijden van het jaarEpifaniëntijdNu Gij de doop ontvangt in de JordaanMel. psalm 74/116
525Getijden van het jaarEpifaniëntijdWij willen de bruiloftsgasten zijnLvdK gez. 74. Het boogje in r. 2 moet één lettergreep verder staan
526Getijden van het jaarEpifaniëntijdJuich voor de koning van de JodenLvdK gez. 166, mel. psalm 66/98/118, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 489
527Getijden van het jaarEpifaniëntijdUit uw hemel zonder grenzenAlternatieve koorzetting, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 161
528Getijden van het jaarEpifaniëntijdOmdat Hij niet ver wou zijnLvdK gez. 162
530Getijden van het jaarEpifaniëntijdDe Geest des Heren is op hemTT 72. Te beluisteren op MHeZ III. Gratis begeleiding: . Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
531Getijden van het jaarEpifaniëntijdJezus, die langs het water liepLvdK gez. 47
532Getijden van het jaarEpifaniëntijdDe visser ging uit vissenAlternatieve melodie, vrij te gebruiken. NLB-versie te beluisteren op MHeZ III
533Getijden van het jaarEpifaniëntijdDaar komt een man uit NazaretTT 57. Te beluisteren op MHeZ II
534Getijden van het jaarEpifaniëntijdHij die de blinden weer liet zienTT 76. Mel. LvdK gez. 192 (NLB 578).
535bGetijden van het jaarVeertigdagentijdRoept hij Mij, Ik antwoordAlternatief: antifoon voor koor en orgel bij Psalm 91, te bestellen via dirkzwart.com
535eGetijden van het jaarVeertigdagentijdVerheug u met JeruzalemAlternatief: antifoon bij Psalm 122, zie www.dirkzwart.com
536Getijden van het jaarVeertigdagentijdAlles wat over ons geschreven isExtra orgelzetting: TT 145. Mel. LvdK gez. 173, ook bij 556. Te beluisteren op MHeZ II
537Getijden van het jaarVeertigdagentijdZo spreekt de Heer die ons geschapen heeftTT 146. Mel. ook bij 1001. Te beluisteren op LMMZ II
538Getijden van het jaarVeertigdagentijdEen mens te zijn op aardeLvdK gez. 172
539Getijden van het jaarVeertigdagentijdJezus, diep in de woestijnTT 58. Te beluisteren op MHeZ II
540Getijden van het jaarVeertigdagentijdHet waren tien gebodenTT 147. Mel. ook bij 311. Te beluisteren op MHeZ II
541Getijden van het jaarVeertigdagentijdVeertig jaren lopen door het hete zandKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
542Getijden van het jaarVeertigdagentijdGod roept de mens op weg te gaanAlternatieve begeleiding: Mel. van LvdK gez. 243. Jammer dat de Anglicaanse melodie-versie, die ritmisch vloeiender is, hier niet is gebruikt.
543Getijden van het jaarVeertigdagentijdGij zijt in glans verschenenTT 148. Te beluisteren op MHeZ III
544Getijden van het jaarVeertigdagentijdChristus naar wie wij hetenExtra orgelzetting: LvdK gez. 99. Ook te zingen na Pasen. Mel. ook bij 351
546Getijden van het jaarVeertigdagentijdWees blijde nu, in 't midden van het lijdenTT 151
547Getijden van het jaarVeertigdagentijdMet de boom des levensLvdK gez. 184
547aGetijden van het jaarVeertigdagentijdLaten wij dan biddenCanon. Te beluisteren op MHeZ III
548Getijden van het jaarVeertigdagentijdHet heeft de Heilige behaagdTT 52 op andere melodie. Te beluisteren op MHeZ III
550Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Verheug u, gij dochter van SionLvdK gez. 42
552Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Dit is een dag van zingenTot 153 op mel. LvdK gez. 121; ook bij 438
553Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Psalmzondag)Stap voor stap gaat door JeruzalemTe beluisteren op MHeZ II
554Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Welkom, welkom, koning JezusKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
555Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Dans en zingKinderlied. Te beluisteren op MHeZ III
556Getijden van het jaarVeertigdagentijd (Palmzondag)Alles wat over ons geschreven isExtra orgelzetting: LvdK gez. 173; ook bij 536
557Getijden van het jaarVeertigdagentijdNaam van Jezus die ten dodeTekst LvdK gez. 97 op andere mel.; mel. ook bij 664
558Getijden van het jaarVeertigdagentijdJezus, om uw lijden grootLvdK gez. 178. Alternatieve orgelbegeleidingen voor b.v. de verzen 2, 4, 6 en 8, gratis te gebruiken.
559Getijden van het jaarVeertigdagentijdGij die ver voor ons uitTe beluisteren op MHeZ III
561Getijden van het jaarVeertigdagentijdO liefde die verborgen zijtLvdK gez. 176
562Getijden van het jaarVeertigdagentijdIk wil mij gaan vertroostenLvdK gez. 174, tekst van Jaap Zijlstra naar "Ic wil mi gaen vertroesten". Mel. ook bij 938 en 1010
563Getijden van het jaarVeertigdagentijdDe geur van mirre hangtExtra orgelzetting: Mel. LvdK gez. 491; ook bij 607
565Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHet hoogste woord daalt uit het lichtTekst LvdK gez. 353 op andere mel. Tekstmodernisering vs. 6 r. 1
566Getijden van het jaarDrie dagen van PasenMidden in de doodLvdK gez. 359
567Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHij onthaalde ons aan tafelTe beluisteren op MHeZ
568aGetijden van het jaarDrie dagen van PasenUbi caritasTaizé. Te beluisteren op MHeZ II
569Getijden van het jaarDrie dagen van PasenToen Jezus wist: nu is gekomenMel. LvdK gez. 333; ook bij 778
571Getijden van het jaarDrie dagen van PasenIn stille nacht houdt Hij de wachtTT 159. Te beluisteren op MHeZ II
572Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe koningsvaandels trekken uitLvdK gez. 185 in nieuwe vertaling
573Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe Moeder stond door smart bevangenMel. ook bij 584
574Getijden van het jaarDrie dagen van PasenGlorie zij U, Christus, U leed onze noodMel. LvdK gez. 175
575Getijden van het jaarDrie dagen van PasenJezus, leven van ons levenLvdK gez. 182
576aGetijden van het jaarDrie dagen van PasenO hoofd vol bloed en wondenLvdK gez. 183
576bGetijden van het jaarDrie dagen van PasenO hoofd vol bloed en wonden Alternatieve koorzetting, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 183 met bekendere en beter zingbare melodieversie. Te beluisteren op MHeZ II
577Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO wereld, zie uw levenTekst LvdK gez. 193 met beter zingbare melodie-versie
578Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO kostbaar kruis, o wonder GodsLvdK gez. 192. Te beluisteren op MHeZ II
580Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDag zo bitter en zo goedLvdK gez. 194
582Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDoor wat voor grote eenzaamhedenTe beluisteren op MHeZ II
584Getijden van het jaarDrie dagen van PasenIs zijn ure nu gekomenMel. ook bij 573. Te beluisteren op MHeZ II
586Getijden van het jaarDrie dagen van PasenZie de mens die in zijn lijdenTe beluisteren op MHeZ II
587Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLicht voor de wereldAlternatief: koorzetting bij vs. 2/4/6, te bestellen via dirkzwart.comMel. LvdK gez. 177/180/181.
589Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO lichaam van het woordExtra begeleidingszetting: Te beluisteren op MHeZ II
590Getijden van het jaarDrie dagen van PasenNu valt de nachtLvdK gez. 195, mel. ook bij 610
591Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO Heer, wees met uw kerkLvdK gez. 309
596Getijden van het jaarDrie dagen van PasenOntwaak, gij die slaaptTaal gemoderniseerd. Te beluisteren op HIUN
597Getijden van het jaarDrie dagen van PasenWees hier aanwezig (Grote litanie)Te beluisteren op ZZDV
598Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDans nos obscuritésTT 163, daar met de Nederlandse tekst bij de noten
599Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO diepe nacht die ons omringtLvdK gez. 372
600Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLicht, ontloken aan het donkerTT 165. Te beluisteren op MHeZ II
601Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLicht dat ons aanstoot in de morgenTT 118, mel. ook bij 91a. Te beluisteren op o.a. LMMZ en MHeZ II
602Getijden van het jaarDrie dagen van PasenMet niets van niets zijt Gij begonnenZwakke zetting van Wim Ruessink. De oorspronkelijke begeleiding is verkrijgbaar via gooiensticht.nlTe beluisteren op MHeZ. De melodie van Tjeerd Oosterhuis is ritmisch ietwat lastig voor de gemeente. Alternatief: de toonzetting van Antoine Oomen voor koor en gemeente, zie gooiensticht.nl
605Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe toekomst is al gaandeTT 167
606Getijden van het jaarDrie dagen van PasenMet Mozes zijn wij meegegaanTT 25
607Getijden van het jaarDrie dagen van PasenGij zijt voorbijgegaanExtra orgelzetting: LvdK gez. 491; mel. ook bij 563
608Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe steppe zal bloeienTT 49. Mel. wel erg hoog in D. Zie voor de oorspronkelijke (piano)begeleiding in Des gooiensticht.nl. Te beluisteren op o.a. LMMZ en MHeZ II
609Getijden van het jaarDrie dagen van PasenToen ik daar zat, verweesd en zonder liedMel. van LvdK gez. 343; mel. ook bij 353
610Getijden van het jaarDrie dagen van PasenZo dor en doodsTT 54. Mel. ook bij 590
611Getijden van het jaarDrie dagen van PasenWij zullen leven, God zij dankTT 173
612Getijden van het jaarDrie dagen van PasenWij komen als geroepenMel. LvdK 453. TT 8
613Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus is opgestaanMel.: variant van LvdK gez. 211
614Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHalleluja! Ontwaak ik...Alternatief: antifoon voor 1-st. koor en orgel voor Paasmorgen, zie www.dirkzwart.com
616Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus is opgestandenLvdK gez. 211
617Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe Heer is waarlijk opgestaanLvdK gez. 208
618Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus lag in de dood terneerLvdK gez. 203 in vert. van Jaap Zijlstra
619Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLof zij God in de hoogste troonLvdK gez. 213
620Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHoor aan, gij die Gods kinderen zijtLvdK 207, taal gemoderniseerd
621Getijden van het jaarDrie dagen van PasenHeerlijk verschenen is de dagLvdK gez. 200; mel ook bij 628
622Getijden van het jaarDrie dagen van PasenNu triomfeert de zoon van GodLvdK gez. 205
623Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO hart, spring op vol vreugdeBegeleidingszettingLvdK gez. 214 in een nieuwe vertaling van Sytze de Vries
624Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus, onze Heer, verreesLvdK gez. 215
625Getijden van het jaarDrie dagen van PasenGroen ontluikt de aardeBegeleidingszettingMel. TT 155 halve toon lager. Te beluisteren op MHeZ II
626Getijden van het jaarDrie dagen van PasenIk zoek mijn Heer, het graf is leegLvdK gez. 81
627Getijden van het jaarDrie dagen van PasenWij delen verdriet en zorgenLvdK gez. 80
628Getijden van het jaarDrie dagen van PasenNu moet gij allen vrolijk zijnLvdK gez. 209, mel. ook bij 621
629Getijden van het jaarDrie dagen van PasenIk ben in mijn hof gekomenTT 77, mel. LvdK gez. 204 met ritmische aanpassingen
630Getijden van het jaarDrie dagen van PasenSta op! Een morgen ongedacht3-stemmige koorzetting (SAM) + orgel, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 210, mel. ook bij 117a
631Getijden van het jaarDrie dagen van PasenTussen waken, tussen dromenTekst van TT 166 op andere melodie, mel. ook bij 210
632Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegevenTT 170, melodie LvdK gez. 434 aangepast (eind r. 2 en 4); mel. ook bij 868. Te beluisteren op MHeZ II
633Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe lichtvorst, de ontluisterdeMel. van LvdK gez. 438; mel. ook bij 798
634Getijden van het jaarDrie dagen van PasenU zij de glorieBewerking van vs. 2 met een bovenstem voor het koor, te bestellen via www.dirkzwart.comTT 172. Te beluisteren op MHeZ II
635Getijden van het jaarDrie dagen van PasenDe Heer is waarlijk opgestaanMel. LvdK gez. 212. Te beluisteren op MHeZ III
636Getijden van het jaarDrie dagen van PasenLiefde is licht, opnieuw geborenTe beluisteren op MHeZ II
637Getijden van het jaarDrie dagen van PasenO vlam van Pasen, steek ons aanMel. "Daar juicht een toon". Te beluisteren op MHeZ II. Koorbewerking te bestellen via dirkzwart.com
639Getijden van het jaarDrie dagen van PasenChristus in het graf geborgenDertien-in-een-dozijn-melodie van Chr. Winter bij een prachtige tekst van Ria Borkent. Beter: de door de werkgroepredactie voorgedragen melodie, vrij te gebruiken: Begeleiding: Beluisteren: track 16 op dirkzwart.com
640dGetijden van het jaarPaastijdHalleluja! Zing voor God een nieuw liedAlternatief: antifoon voor koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
640eGetijden van het jaarPaastijdGeprezen zij GodAlternatief: antifoon bij Psalm 66 voor 2-st. koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
640fGetijden van het jaarPaastijdHalleluja! Hoor mij, God, ik roepAlternatief: antifoon bij Psalm 27 (I) voor vierstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
641Getijden van het jaarPaastijdJezus leeft en ik met HemLvdK gez. 217
642Getijden van het jaarPaastijdIk zeg het allen, dat Hij leeftLvdK gez. 218, mel. ook bij 273 en 751
643Getijden van het jaarPaastijdZing nu de Heer! Hij zag ons aanLvdK gez. 220, taal gemoderniseerd
644Getijden van het jaarPaastijdTerwijl wij Hem bewenenLvdK gez. 82
645Getijden van het jaarPaastijdZing ten hemel toeLvdK gez. 219, mel. psalm 81; taal gemoderniseerd
646Getijden van het jaarPaastijdDe Heer is onze reisgenootLvdK gez. 73, ook bij 255 en 804
647Getijden van het jaarPaastijdVoor mensen die naamloosTT 168
648Getijden van het jaarPaastijdZing halleluja, hemel en aarde, zingTe beluisteren op MHeZ III
649Getijden van het jaarPaastijdO Heer, blijf toch niet vragenLvdK gez. 83
650Getijden van het jaarPaastijdDe aarde is vervuldLvdK gez. 223
651Getijden van het jaarPaastijdChristus heeft voor ons geledenLvdK gez. 105
652Getijden van het jaarPaastijdZingt jubilate voor de HeerTT 174
653Getijden van het jaarPaastijdU kennen, uit en tot U levenBegeleidingszettingLvdK gez. 75; mel. ook bij 905
654Getijden van het jaarPaastijdZing nu de Heer, stem allen inLvdK gez. 169, taal gemoderniseerd
655Getijden van het jaarPaastijdZing voor de Heer een nieuw gezangExtra orgelzetting: LvdK gez. 225, taal gemoderniseerd
656Getijden van het jaarPaastijdIk ben de wijnstokTe beluisteren op ANW
657Getijden van het jaarPaastijdZolang wij ademhalenTT 175; mel. LvdK gez. 448; mel. ook bij 910
659Getijden van het jaarPaastijdKondig het jubelend aanLvdK gez. 224. Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
660Getijden van het jaarHemelvaartHalleluja! Wat, Galileeërs, staat u daar te starenOnnozele antifoontekst en saaie muziek; alternatief: antifoon bij Psalm 47 (zie www.dirkzwart.com)
661Getijden van het jaarHemelvaartTen hemel opgevaren isLvdK gez. 228
662Getijden van het jaarHemelvaartHeer, komt in deze tijdLvdK gez. 233
663Getijden van het jaarHemelvaartAl heeft Hij ons verlatenTekst LvdK 234 op andere mel.
664Getijden van het jaarHemelvaartNaam van Jezus, nu verhevenMel. ook bij 557. Te beluisteren op MHeZ III
665Getijden van het jaarHemelvaartOm Christus' wil zijn wij verblijdLvdK gez. 101; mel. ook bij 326
666Getijden van het jaarHemelvaartDe Heer is opgetogenTT 176
668Getijden van het jaarPinksterenHalleluja! Adem van God vult heel de aardeAndere optie: antifoon bij Psalm 68 (II) op dezelfde tekst, voor eenstemmig koor en orgel (zie www.dirkzwart.com
669Getijden van het jaarPinksterenKom o Geest des Heren komHeeft men het ritme van LvdK gez. 238 willen terugdraaien met deze onhandige notatie? Het lied is nu nòg moeilijker voor de gemeente. Afsluiting toegevoegd.
670Getijden van het jaarPinksterenKom Schepper God, o heil'ge GeestLvdK gez. 239; mel. ook bij 350, 960 en 972
671Getijden van het jaarPinksterenNu bidden wij de heilige GeestLvdK gez. 241
672Getijden van het jaarPinksterenKom laat ons deze dagLvdK gez. 242, taal gemoderniseerd
674Getijden van het jaarPinksterenO God, die op het pinksterfeestTekst LvdK gez. 84, nu met melodie van Tom Löwenthal
675Getijden van het jaarPinksterenGeest van hierbovenLvdK gez. 477; tekstwijziging in laatste regel vs 2
676Getijden van het jaarPinksterenDe wind, wij zien hem nietZwakke, gezochte melodie
677Getijden van het jaarPinksterenGeest, uit de hemel neergedaaldLvdK gez. 245
678Getijden van het jaarPinksterenVrees niet, gij land, verheug u en wees blijdeLvdK gez. 39; mel. psalm 101. Koorzetting te bestellen via dirkzwart.com
679Getijden van het jaarPinksterenGeweldige, gedreven windTekst LvdK gez. 248. Te beluisteren op MHeZ. Aanbevolen: blijven zingen op de prachtige melodie van Schuurman, in plaats van op de melodie van dit Ierse volksliedje, die niet bij de energieke tekst past.
680Getijden van het jaarPinksterenKom, Heil'ge Geest, Gij vogel GodsLvdK gez. 250; mel. psalm 134, ook bij 363 en 488
683Getijden van het jaarPinksteren't Is feest vandaag, 't is pinksterfeestTT 182. Te beluisteren op MHeZ III
686Getijden van het jaarPinksterenDe Geest des Heren heeftLvdK gez. 247; mel. ook bij 788. Te beluisteren op LMMZ II
687Getijden van het jaarPinksterenWij leven van de windLvdK gez. 249; mel. ook bij 704
688Getijden van het jaarPinksterenHeilige GeestTT 180
689Getijden van het jaarPinksterenWat altijd is geweestTT 181. Fout in de eerste druk van de eenstemmige bundel: begintoon r. 6 moet a zijn.
690Getijden van het jaarPinksterenTaal op de tongTe beluisteren op MHeZ III
691Getijden van het jaarPinksterenDe Geest van God waait als een windTT 178
693Getijden van het jaarPinksterenWij vieren vandaag het feestBegeleidingspartijBeluister:
695Getijden van het jaarPinksterenHeer, raak mij aan met uw ademBegeleidingspartijMooie melodie, mooi lied voor algemeen gebruik (bij gebeden of als slotlied).
696Getijden van het jaarPinksterenWaai nu, GeestTe beluisteren op SmW
697Getijden van het jaarPinksterenKom Schepper, GeestIn deze begeleidingspartij ontbreekt de tekst van vs. 2-4 en de meerstemmigheid van de koorpartijTe beluisteren op AWG
698Getijden van het jaarPinksterenZend uw GeestIn de begeleidingsbundel staat Blonks bewerking van dit liedTe beluisteren op Willem Blonk - Vocale kerkmuziek (zie kerkmuziek.nu)
700Getijden van het jaarPinksterenAls de wind die waait met vlagenDe tekst is mooi en de melodie is schitterend, maar ze passen niet bij elkaar. De strofestructuur van vs. 3 is goed, maar bij vs. 1 en 2 zouden regel 7/8 en 5/6 verwisseld moeten worden, inhoudelijk gezien. Zonde!
701Getijden van het jaarPinksterenZij zit als een vogelTT 183
703Getijden van het jaarTrinitatisAlles uit Hem ontstaanAlternatief: Antifoon bij Psalm 8 op dezelfde tekst (zie www.dirkzwart.com)
704Getijden van het jaarTrinitatisDank, dank nu allen GodLvdK gez. 44, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 687
705Getijden van het jaarTrinitatisEre zij aan God de VaderLvdK gez. 255
706Getijden van het jaarTrinitatisDans mee met Vader, Zoon en GeestBegeleidingszettingBeluister
708Getijden van het jaarBevrijdingsdagWilhelmus van NassouweLvdK gez. 411
710dGetijden van het jaarHerfsttijdDoorgrond mij, ken mijn hartAlternatief: antifoon bij Psalm 139 voor vierstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
711cGetijden van het jaarHersfttijdMijn ziel verlangt naar UAlternatief: antifoon bij Psalm 130 voor eenstemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
712Getijden van het jaarHerfsttijdHet jaar neigt zich tot stille groetTekst van TT 186 op andere mel.
713Getijden van het jaarHerfsttijdWij moeten Gode zingenLvdK gez. 301
716Getijden van het jaarHersfttijdZaaien, maaien, oogstenTe beluisteren op MHeZ III
717Getijden van het jaarHerfsttijdWaartoe geploegd, als 't zaadLvdK gez. 287
718Getijden van het jaarHerfsttijdGod, die leven hebt gegevenLvdK gez. 350; mel. ook bij 422
721Getijden van het jaarHervormingsdagHoud ons bijeen, God, rond uw woordBegeleidingszettingLvdK gez. 310 in een vertaling van Sytze de Vries; mel. ook bij 722
722Getijden van het jaarHervormingsdagUw stem, Heer, hebben wij gehoordLvdK gez. 310 in een vertaling van Jaap Zijlstra; mel. ook bij 721
723Getijden van het jaarHervormingsdagWaar God de Heer zijn schreden zetLvdK gez. 305; mel. van Psalm 36/68
725Getijden van het jaarAllerheiligenGij boden rond Gods troonTe beluisteren op MHeZ
726Getijden van het jaarAllerheiligenHoor, een heilig koor van stemmenLvdK gez. 109
727Getijden van het jaarAllerheiligenVoor alle heil'gen in de heerlijkheidLvdK gez. 299
728Getijden van het jaarAllerheiligenDe heiligen, ons voorgegaanLvdK gez. 103; mel. ook bij 741
729Getijden van het jaarAllerheiligenZij gaan op naar de stad van de vredeAlternatieve melodie, vrij te gebruiken: . Bestand voor de beamer:
730Getijden van het jaarAllerheiligenHeer, herinner u de namenLvdK 273, couplet 4 is gesneuveld
731Getijden van het jaarAllerheiligenVergeet niet hoe wij hetenTT 188
732Getijden van het jaarAllerheiligenVoor de toegewijdenAlternatieve begeleidingspartij: TT 189
734aGetijden van het jaarAllerheiligen[Zaligsprekingen]Alternatief: "Gelukkig al wie arm van geest op aarde zijn" (t: Hans Mudde; m: Dirk Zwart) voor 2-st. koor en piano Zie www.dirkzwart.com
737Getijden van het jaarGeloofsgetuigenJeruzalem, mijn vaderstadLvdK gez. 265
739Getijden van het jaarGeloofsgetuigenWat heeft Maria ons bewaardTT 143; ook geschikt voor Kerst(tijd)
741Getijden van het jaarGeloofsgetuigenEen engel roept de oude manMel. LvdK gez. 103
743Getijden van het jaarGeloofsgetuigenWij offerden aan godenMel. ook bij 439 en 452
746Getijden van het jaarVoleindingSion mijn vaderlandLvdK gez. 261
747Getijden van het jaarVoleindingEens komt de grote zomerLvdK gez. 288
748Getijden van het jaarVoleindingHet duurt niet lang meer tot de tijdLvdK gez. 279, couplet 4 en 6 zijn gesneuveld
749Getijden van het jaarVoleinding"Op, waak op!" zo klinkt het luideLvdK gez. 262
750Getijden van het jaarVoleindingJeruzalem, jij stad door God gebouwdLvdK gez. 264 in nieuwe vertaling van Sytze de Vries
751Getijden van het jaarVoleindingDe Heer verschijnt te middernachtLvdK gez. 63; mel. ook bij 273 en 642
752Getijden van het jaarVoleindingHoe glanst bij Gods kind'ren het innerlijk levenLvdK gez. 439
753Getijden van het jaarVoleindingEr is een land van louter lichtLvdK gez. 290
754Getijden van het jaarVoleindingLiefde Gods die elk beminnenLvdK gez. 443
755Getijden van het jaarVoleindingToch overwint eens de genadeLvdK gez. 297
756Getijden van het jaarVoleindingLaat komen, Heer, uw rijk Alternatieve koorzetting en tegenstem, te bestellen via dirkzwart.comLvdK gez. 294
758Getijden van het jaarVoleindingBij 't steken der bazuinenLvdK gez. 93, coupletten 4-6 zijn gesneuveld. Mel. psalm 107
759Getijden van het jaarVoleindingGods kinderen op aardeLvdK gez. 266
760Getijden van het jaarVoleindingGij zijt de zin van wat wij zijnLvdK gez. 283
761Getijden van het jaarVoleindingZoals het witte bliksemlichtTT 194
762Getijden van het jaarVoleindingDe Heer richt op zijn berg een maaltijd aanDe koorzetting is een instrumentale zetting waar tekst onder is geplakt en is erg lastig om te zingen.Het is onbegrijpelijk dat de prachtige melodie van Willem Vogel (LvdK gezang 27) heeft moeten plaatsmaken voor deze op zich niet onaardige maar zeker niet makkelijker melodie van Toon Hagen.
763Getijden van het jaarVoleindingZij zullen de wereld bewonenLvdK gez. 31; mel. ook bij 764 en 765
764Getijden van het jaarVoleindingEen zaaier ging uit om te zaaienTekst LvdK gez. 54 op mel. van LvdK 31; mel. ook bij 763 en 765
765Getijden van het jaarVoleindingGij hebt met uw brede gebarenLvdK gez. 64; mel. ook bij 763 en 764
766Getijden van het jaarVoleindingIk zag een nieuwe hemel zich verheffenLvdK gez. 114
767Getijden van het jaarVoleindingDe toekomst van de Heer is daarLvdK gez. 199
769Getijden van het jaarVoleindingEens, als de bazijnen klinkenLvdK gez. 300
770Getijden van het jaarVoleindingDe Here, de heerser der aardeLvdK gez. 41, couplet 4 is gesneuveld
773Getijden van het jaarVoleindingVan grond en vuur zult Gij ons makenOorspr. met pianopartij. Oomen maakte zelf een versie met orgelTT 192. Te beluisteren op LMMZ
774Getijden van het jaarVoleindingIk ben, zegt Gij, de eerste en de laatsteAanbevolen: 2x zingen (1. voorz. 2. allen)
775Getijden van het jaarVoleindingDag der dagen, als de tijdenTT 190
776Getijden van het jaarVoleindingEr wordt een nieuwe stad gebouwdTe beluisteren op MHeZ III
777Getijden van het jaarVoleindingHem komt alle eer toeTe beluisteren op MHeZ III. "Gemaakt" aandoend lied van Maarten Kooy, waarbij 2 melodieën dakpansgewijs over elkaar heen schuiven, maar de momenten van de inzetten willekeurig aandoen en daardoor lastig zijn. De slotmaat van het refrein is knullig met die 2 dalende kwartsprongen. Aangezien het refrein sowieso lastiger is dan het couplet, kan men de gemeente het beste de coupletten laten zingen. De oorspronkelijke tekst van Wim Pendrecht (ZG 5-40 en TT 88) werd vervangen door een tekst van René van Loenen. Beter nog was geweest als ook de melodie van Kooy was vervangen.