Klaas Holwerda – Een nieuw lied (Werkboekjes voor de eredienst 38) 

Dit Werkboekje voor de Eredienst verkent de grote verscheidenheid aan materiaal dat in het nieuwe liedboek bijeen gebracht is en schetst de vele mogelijkheden voor gebruik van dit boek.Verschillende typen van liturgie en de ontwikkeling van een eigen muzikaal profiel van de plaatselijke gemeente komen daarbij aan de orde, evenals het gebruik ervan in bijvoorbeeld het geloofsgesprek of het pastoraat. Uitgeverij Boekencentrum

  Nienke van Andel (red.) – Iedere dag een nieuw begin 

  iedere-dag-een-nieuw-beginDit boek helpt het Nieuwe Liedboek te gebruiken in het persoonlijk geloof- en gebedsleven. Het bevat 365+  meditaties en gedachten bij liederen, geschreven door diverse auteurs.
  Dit boek biedt verschillende ingangen om het Liedboek te gebruiken in het persoonlijke geloofs- en gebedsleven. De thematische insteek, waarbij thema’s als dank, bevrijding, verwondering en woede aan bod komen, maakt het mogelijk snel een serie liederen en meditaties te vinden die aansluit bij de persoonlijke situatie. De 52 thema’s worden elk in zeven dagen behandeld, wat het gebruik van dit boek als een dagboek in de hand werkt. Auteurs uit verschillende kerkgenootschappen en contexten verzorgden verrassende, ontroerende en bijzondere invalshoeken bij de liederen. Een register op liednummer, ten slotte, maakt dat dit boek ook als een naslagwerk kan dienen.
  Met bijdragen van Nienke van Andel, Wim Ruessink, Kees Baggerman, Marrit Bassa, Aviva Boissevain, Judith Cooiman, Harrie de Hullu, Rosaliene Israël, Marloes Meijer, Rinske Scholten, Martin Snaterse, Jan Willem Stam en Ingrid de Zwart. Uitgeverij Boekencentrum

   Jan Smelik – Het nieuwe liedboek in woord en beeld 

   Een kleine historie van het kerkliedDit boek richt zich op de gebruikers van het nieuwe liedboek die graag meer willen weten van het kerklied, zijn geschiedenis en achtergronden. Smelik beantwoordt de veelgehoorde waarom-vraag van het nieuwe liedboek en beschrijft de wijze waarop het liedboek tot stand is gekomen. In de daarop volgende hoofdstukken beschrijft hij de achtergronden van de verschillende liedgenres, zoals tijd van ontstaan en de theologische invloeden. Uitgeverij Boekencentrum

    Nienke van Andel (red.) – Van horen zingen. Wegwijs in het nieuwe Liedboek 

    van-horen-zingenWanneer we spreken over kerkmuziek, komen bepaalde vragen steeds terug. Bijvoorbeeld: Wat is het verschil tussen kerkmuziek en ‘gewone muziek’? Zijn muziekstijlen niet leeftijdsgebonden? Valt over smaak misschien toch wel te twisten? Dit boek stimuleert het gesprek over deze en andere vragen. De auteurs geven hun visie op allerlei zaken rond kerk en muziek en hebben deze teksten voorzien van gespreksvragen. Tegelijk geeft dit boek een introductie in het nieuwe Liedboek. Aan dit boek werkten mee: Nienke van Andel, Maarten Diepenbroek, Sebastiaan ’t Hart, Cees-Willem van Vliet, Maartje Wildeman. De auteurs, allemaal geboren na 1973 en dus opgegroeid in de tijd van het ‘oude’ Liedboek, geveneen frisse en geïnformeerde kijk op het onderwerp. Uitgeverij Boekencentrum