535-563 Veertigdagentijd

Nr.SubcategorieTitelBegeleidingKoorOpmerkingen
535bVeertigdagentijdRoept hij Mij, Ik antwoordAlternatief: antifoon voor koor en orgel bij Psalm 91, te bestellen via dirkzwart.com
535eVeertigdagentijdVerheug u met JeruzalemAlternatief: antifoon bij Psalm 122, zie www.dirkzwart.com
536VeertigdagentijdAlles wat over ons geschreven isExtra orgelzetting: TT 145. Mel. LvdK gez. 173, ook bij 556. Te beluisteren op MHeZ II
537VeertigdagentijdZo spreekt de Heer die ons geschapen heeftTT 146. Mel. ook bij 1001. Te beluisteren op LMMZ II
538VeertigdagentijdEen mens te zijn op aardeLvdK gez. 172
539VeertigdagentijdJezus, diep in de woestijnTT 58. Te beluisteren op MHeZ II
540VeertigdagentijdHet waren tien gebodenTT 147. Mel. ook bij 311. Te beluisteren op MHeZ II
541VeertigdagentijdVeertig jaren lopen door het hete zandKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
542VeertigdagentijdGod roept de mens op weg te gaanAlternatieve begeleiding: Mel. van LvdK gez. 243. Jammer dat de Anglicaanse melodie-versie, die ritmisch vloeiender is, hier niet is gebruikt.
543VeertigdagentijdGij zijt in glans verschenenTT 148. Te beluisteren op MHeZ III
544VeertigdagentijdChristus naar wie wij hetenExtra orgelzetting: LvdK gez. 99. Ook te zingen na Pasen. Mel. ook bij 351
546VeertigdagentijdWees blijde nu, in 't midden van het lijdenTT 151
547VeertigdagentijdMet de boom des levensLvdK gez. 184
547aVeertigdagentijdLaten wij dan biddenCanon. Te beluisteren op MHeZ III
548VeertigdagentijdHet heeft de Heilige behaagdTT 52 op andere melodie. Te beluisteren op MHeZ III
550Veertigdagentijd (Palmzondag)Verheug u, gij dochter van SionLvdK gez. 42
552Veertigdagentijd (Palmzondag)Dit is een dag van zingenTot 153 op mel. LvdK gez. 121; ook bij 438
553Veertigdagentijd (Psalmzondag)Stap voor stap gaat door JeruzalemTe beluisteren op MHeZ II
554Veertigdagentijd (Palmzondag)Welkom, welkom, koning JezusKinderlied. Te beluisteren op MHeZ II
555Veertigdagentijd (Palmzondag)Dans en zingKinderlied. Te beluisteren op MHeZ III
556Veertigdagentijd (Palmzondag)Alles wat over ons geschreven isExtra orgelzetting: LvdK gez. 173; ook bij 536
557VeertigdagentijdNaam van Jezus die ten dodeTekst LvdK gez. 97 op andere mel.; mel. ook bij 664
558VeertigdagentijdJezus, om uw lijden grootLvdK gez. 178. Alternatieve orgelbegeleidingen voor b.v. de versen 2, 4, 6 en 8, gratis te gebruiken.
559VeertigdagentijdGij die ver voor ons uitTe beluisteren op MHeZ III
561VeertigdagentijdO liefde die verborgen zijtLvdK gez. 176
562VeertigdagentijdIk wil mij gaan vertroostenLvdK gez. 174, tekst van Jaap Zijlstra naar "Ic wil mi gaen vertroesten". Mel. ook bij 938 en 1010
563VeertigdagentijdDe geur van mirre hangtExtra orgelzetting: Mel. LvdK gez. 491; ook bij 607