432-466 Adventstijd

Nr.CategorieSubcategorieTitelBegeleidingKoorOpmerkingen
432aGetijden van het jaarAdventstijdMijn leven til ik, God, naar U omhoogAndere optie: keuze uit twee antifonen bij Psalm 25: (zie www.dirkzwart.com)
432cGetijden van het jaarAdventstijdVerblijd u, nu en altijdAndere optie: antifoon bij Psalm 85 voor eenstemmig koor en orgel, tekst Filippenzen 4:4-6 (zie www.dirkzwart.com)
432dGetijden van het jaarAdventstijdDauw, hemel, van omhoogAndere optie: antifoon bij Psalm 19 voor een- of tweestemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
433Getijden van het jaarAdventstijdKom tot ons, de wereld wachtLvdK gez. 122. Te beluisteren op MHeZ II
434Getijden van het jaarAdventstijdDaar komt een schip, geladenLvdK gez. 116
435Getijden van het jaarAdventstijdHef op uw hoofden, poorten wijdLvdK gez. 120, taal gemoderniseerd
437Getijden van het jaarAdventstijdKom tot ons, scheur de heemlen, HeerLvdK gez. 128, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 459
438Getijden van het jaarAdventstijdGod lof! Nu is gekomenLvdK gez. 121, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 552
439Getijden van het jaarAdventstijdVerwacht de komst des HerenLvdK gez. 126; mel. ook bij 452 en 743
440Getijden van het jaarAdventstijdGa, stillen in den landeLvdK gez. 127, taal gemoderniseerd. Coupletten 3, 5 en 6 zijn gesneuveld.
441Getijden van het jaarAdventstijdHoe zal ik U ontvangenBegeleidingszettingLvdK gez. 117 in een nieuwe vertaling van Sytze de Vries
442Getijden van het jaarAdventstijdOp U, mijn Heiland, blijf ik hopenLvdK gez. 118
443Getijden van het jaarAdventstijdDe engel Gabriël komt aangesneldTe beluisteren op MHeZ II. Koorzetting bij vs. 1/3. Zie www.dirkzwart.com
444Getijden van het jaarAdventstijdNu daagt het in het oostenLvdK gez. 124
445Getijden van het jaarAdventstijdDe nacht is haast ten eindeLvdK gez. 130
446Getijden van het jaarAdventstijdZijt Gij waarop de wereld wachtLvdK gez. 53
447Getijden van het jaarAdventstijdHet zal zijn in het laatste der tijdenLvdK gez. 23
448Getijden van het jaarAdventstijdHet volk dat wandelt in het duisterLvdK gez. 25, met voor de even coupletten een alternatieve, recitativische zangwijze voor het koor, waarvan de partij in de eenstemmige bundel staat
449Getijden van het jaarAdventstijdIn de duisternis verwachten wijTT 136
450Getijden van het jaarAdventstijdVerblijd u in de Heer te allen tijdLvdK gez. 98, taal gemoderniseerd
451Getijden van het jaarAdventstijdRicht op uw macht, o Here der heerscharenLvdK gez. 119, mel. psalm 110
452Getijden van het jaarAdventstijdAls tussen licht en donkerTT 129; mel. ook bij 439 en 743
453Getijden van het jaarAdventstijdWachters van de tijdTT 132; mel. ook bij 261. Te beluisteren op MHeZ III
454Getijden van het jaarAdventstijdDe mensen die gaan in het duisterTT 135
455Getijden van het jaarAdventstijdHet zal geschieden in de laatste dagenTT 128. Gekunstelde en onlogische melodie, met een begeleiding die niet stuurt en geen houvast biedt.
456aGetijden van het jaarAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zie voor de originele begeleiding van Huijbers: gooiensticht.nlTekst LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
456bGetijden van het jaarAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zetting van Geraedts in het "Groene Boek" en in de koorbundel.LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
457Getijden van het jaarAdventstijdHoever is de nachtMeer een koorlied dan een gemeente-lied. Te beluisteren op LMMZ II
459Getijden van het jaarAdventstijdIk breng een rechter aan het lichtTT 50, mel. LvdK gez. 128; mel. ook bij 437
460Getijden van het jaarAdventstijdDe nacht loopt ten eindeTT 133. Te beluisteren op LMMZ
461Getijden van het jaarAdventstijdWij wachten op de koningTT 131. Te beluisteren op MHeZ
462Getijden van het jaarAdventstijdZal er ooit een dag van vredeTT 193. Te beluisteren op MHeZ II
463Getijden van het jaarAdventstijdLicht in onze ogenTT 125; mel. ook bij 993; bewerking voor koor, gemeente en orgel: te bestellen via dirkzwart.com
464Getijden van het jaarAdventstijdEen engel spreekt een priester aanMelodie LvdK gez. 133; mel. ook bij 469. Te beluisteren op MHeZ III
465Getijden van het jaarAdventstijdHopen en uitzien naar het lichtCanon. Te beluisteren op MHeZ II
466Getijden van het jaarAdventstijdO wijsheid, daal als vruchtbare taalGewijzigde, volledige versie van "O kom, o kom, Immanuel", LvdK gez. 125. Slotnoot r. 5 verkort. Te beluisteren op MHeZ II