432-466 Adventstijd

Nr.SubcategorieTitelBegeleidingKoorOpmerkingen
432aAdventstijdMijn leven til ik, God, naar U omhoogPDF bestand ("ant025II.pdf) niet gevonden Andere optie: keuze uit 2 antifonen bij Psalm 25 (zie www.dirkzwart.com)
432cAdventstijdVerblijd u, nu en altijdAndere optie: antifoon bij Psalm 85 voor eenstemmig koor en orgel, tekst Filippenzen 4:4-6 (zie www.dirkzwart.com)
432dAdventstijdDauw, hemel, van omhoogAndere optie: antifoon bij Psalm 19 voor een- of tweestemmig koor (zie www.dirkzwart.com)
433AdventstijdKom tot ons, de wereld wachtLvdK gez. 122. Te beluisteren op MHeZ II
434AdventstijdDaar komt een schip, geladenLvdK gez. 116
435AdventstijdHef op uw hoofden, poorten wijdLvdK gez. 120, taal gemoderniseerd
437AdventstijdKom tot ons, scheur de heemlen, HeerLvdK gez. 128, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 459
438AdventstijdGod lof! Nu is gekomenLvdK gez. 121, taal gemoderniseerd; mel. ook bij 552
439AdventstijdVerwacht de komst des HerenLvdK gez. 126; mel. ook bij 452 en 743
440AdventstijdGa, stillen in den landeLvdK gez. 127, taal gemoderniseerd. Coupletten 3, 5 en 6 zijn gesneuveld.
441AdventstijdHoe zal ik U ontvangenLvdK gez. 117 in een nieuwe vertaling van Sytze de Vries
442AdventstijdOp U, mijn Heiland, blijf ik hopenLvdK gez. 118
443AdventstijdDe engel Gabriël komt aangesneldTe beluisteren op MHeZ II. Koorzetting bij vs. 1/3. Zie www.dirkzwart.com
444AdventstijdNu daagt het in het oostenLvdK gez. 124
445AdventstijdDe nacht is haast ten eindeLvdK gez. 130
446AdventstijdZijt Gij waarop de wereld wachtLvdK gez. 53
447AdventstijdHet zal zijn in het laatste der tijdenLvdK gez. 23
448AdventstijdHet volk dat wandelt in het duisterLvdK gez. 25, met voor de even coupletten een alternatieve, recitativische zangwijze voor het koor, waarvan de partij in de eenstemmige bundel staat
449AdventstijdIn de duisternis verwachten wijTT 136
450AdventstijdVerblijd u in de Heer te allen tijdLvdK gez. 98, taal gemoderniseerd
451AdventstijdRicht op uw macht, o Here der heerscharenLvdK gez. 119, mel. psalm 110
452AdventstijdAls tussen licht en donkerTT 129; mel. ook bij 439 en 743
453AdventstijdWachters van de tijdTT 132; mel. ook bij 261. Te beluisteren op MHeZ III
454AdventstijdDe mensen die gaan in het duisterTT 135
455AdventstijdHet zal geschieden in de laatste dagenTT 128. Gekunstelde en onlogische melodie, met een begeleiding die niet stuurt en geen houvast biedt.
456aAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zie voor de originele begeleiding van Huijbers: gooiensticht.nlTekst LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
456bAdventstijdKwam van GodswegeZetting van Chr. Winter. Zetting van Geraedts in het "Groene Boek" en in de koorbundel.LvdK gez. 46, taal gemoderniseerd, couplet 7 gewijzigd en couplet extra.
457AdventstijdHoever is de nachtMeer een koorlied dan een gemeente-lied. Te beluisteren op LMMZ II
459AdventstijdIk breng een rechter aan het lichtTT 50, mel. LvdK gez. 128; mel. ook bij 437
460AdventstijdDe nacht loopt ten eindeTT 133. Te beluisteren op LMMZ
461AdventstijdWij wachten op de koningTT 131. Te beluisteren op MHeZ
462AdventstijdZal er ooit een dag van vredeTT 193. Te beluisteren op MHeZ II
463AdventstijdLicht in onze ogenTT 125; mel. ook bij 993; bewerking voor koor, gemeente en orgel: te bestellen via dirkzwart.com
464AdventstijdEen engel spreekt een priester aanMelodie LvdK gez. 133; mel. ook bij 469. Te beluisteren op MHeZ III
465AdventstijdHopen en uitzien naar het lichtCanon. Te beluisteren op MHeZ II
466AdventstijdO wijsheid, daal als vruchtbare taalGewijzigde, volledige versie van "O kom, o kom, Immanuel", LvdK gez. 125. Slotnoot r. 5 verkort. Te beluisteren op MHeZ II