1-150 Psalmen

Nr.SubcategorieTitelBegeleidingKoorOpmerkingen
1aGelukkig is de mensComplete (eenstemmige) koorpartij in de koorbundelMooie compositie, maar ritmisch lastig voor de gemeente. Andere optie: "Goed is dat je niet doet wat slecht is" van Oosterhuis/Oomen
2aWaarom zijn de volken opstandigAlternatief strofisch lied: "Waarom zijn de volken opstandig" (Ria Borkent/Dirk Zwart) uit de bundel "Gij die ons zingen doet" (zie www.dirkzwart.com)
5Laat mij, mijn koning, tot U sprekenMel. ook bij psalm 64
6Heer, toon mij uw genadeMel. ook bij 1009
Bij 8Alles is uit hem ontstaanAntifoon voor driestemmig koor (SAT/B) en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
8Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenVoor een bewerking voor koor, gemeente en orgel zie www.dirkzwart.com
8aHeer, onze Heer, hoe heerlijk isTT 30, mel. LvdK 387; mel. ook bij 243. Te beluisteren op MHeZ III
8bZie de zon, zie de maanKinderlied. Te beluisteren op MHeZ
8cHeer, onze Heer, hoe machtig is uw naamTT 29. Te beluisten op LMMZ, GDW en HIUN
9a"Psalmen voor nu"Uit het diepst van mijn hart wil ik zingenBeluister
12Breng redding Heer, de vroomheid is gewekenMel. ook bij 827
12aOnkreukbare woorden, waar ben jeTe beluisteren op SVO
13aHoe lang vergeet u mij, o GodTe beluisteren op MHeZ
13c"Psalmen voor nu"Hoelang nog Heer, blijft U mij vergetenBeluister
14De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'Mel. ook bij psalm 53
17Hoor, Heer, Gij God van trouw en rechtMel. ook bij psalm 63 en psalm 70
18Ik heb U lief van ganser harte, HereMel. ook bij psalm 144
Bij 19Hemel, laat gerechtigheid neerregenenAntifoon voor de adventstijd, voor tweestemmig koor en orgel, op de tekst Jes. 45:8. Bestel via www.dirkzwart.com
22aGod, mijn God, waarom hebt Gij mij verlatenTe beluisteren op LMMZ II
23aD'Almachtige is mijn herder en geleideLvdK gez. 13a. De melodie van LvdK gez. 13b staat bij NLB 766
23bDe Heer is mijn herderLvdK gez. 14
23cMijn God, mijn herder, zorgt voor mijTe beluisteren op MHeZ. Koorzetting vs. 1/3 en orgelzetting vs 5, te bestellen via www.dirkzwart.com
Bij 24Hosanna de Zoon van DavidAntifoon bij Psalm 24 voor Palmzondag of voor de Adventstijd, voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
24De aarde en haar volheid zijnMel. ook bij psalm 62, psalm 95 en psalm 111
Bij 25Tot U, Here, hef ik mijn ziel opKeuze uit twee antifonen bij Psalm 25 voor resp. SSAATB en eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
25aMijn ogen zijn gevestigdTT 150, mel. psalm 130. Te beluisteren op MHeZ II
25bHoud mij in leven, wees Gij mijn reddingTT 32. Te beluisteren op LMMZ, GDW en SmW
25cNaar U gaat mijn verlangen, HeerTe beluisteren op LMMZ II en HIUN
Bij 26Toets mij, Here, en beproef mijAntifoon bij Psalm 26 voor eenstemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
Bij 27Hoor, Here, hoe ik luide roep / De Heer is mijn licht en mijn heilKeuze uit 2 antifonen bij Psalm 27 voor resp. driestemmig (SAT/B) of tweestemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
28Ik roep tot U, mijn rots, mijn HereMel. ook bij psalm 109
30Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogdMel. ook bij psalm 76 en psalm 139
30aVan U wil ik spreken, GodTe beluisteren op ZZDV
Bij 31Hoor mij, haast u mij te helpenAntifoon bij Psalm 31 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
31Op U vertrouw ik, Heer der herenMel. ook bij psalm 71
31aMijn toevlucht is de Here GodTe beluisteren op MHeZ III
32a"Psalmen voor nu"Gelukkig ben je als je schuld bekentBeluister
33Kom nu met zang en roer de snarenMel. ook bij psalm 67
34Ik loof de Heer altijdAntifoon voor SATB en orgel, verkrijgbaar via dirkzwart.com
36De zonde die de zondaars vleitMel. ook bij psalm 68 en 723
38Laat toch niet uw toorn, o HereMel. ook bij 317
42aZoals een hert reikhalst naar levend waterTe beluisteren op ZZDV
46God is een toevlucht t' allen tijdeMel. ook bij psalm 82
Bij 47Alle gij volken, klapt in de handenAntifoon bij Psalm 47 voor koor. Bestel via www.dirkzwart.com
51Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klachtMel. ook bij psalm 69
51aGod, herschep mijn hartTe beluisteren op MHeZ II
51bCreate in me a clean heartOpwekking 389. Beluister. Ook te beluisteren op MHeZ II
51cBlijf mij aanzien ("Uit Psalm 51")Korte compositie voor koor en gemeente en piano van Dirk Zwart op een tekst van Sytze de Vries. Luisterfragment:
53De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'Mel. ook bij psalm 14
60O God, die ons verstoten hadMel. ook bij psalm 108
62Mijn ziel is stil tot God mijn HeerMel. ook bij psalm 24, psalm 95 en psalm 111
Bij 63U bent altijd mijn hulp geweestAntifoon bij Psalm 63 voor eenstemmig of driestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
63Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaatMel. ook bij psalm 17 en psalm 70
63bGod, mijn God, naar U blijf ik zoekenTT 33
64Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagenMel. ook bij Psalm 5
65De stilte zingt U toe, o HereMel. ook bij psalm 72
Bij 66Laat heel de aarde voor u buigen/Geprezen zij GodPDF bestand (ant066.pdf) niet gevonden Keuze uit 2 antifonen bij Psalm 66 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
66Breek, aarde, uit in jubelzangenMel. ook bij psalm 98, psalm 118, 489 en 526
66aJubilate DeoCanon. Taizé. Te beluisteren op MHeZ III
Bij 67God, wees ons genadigAntifoon bij Psalm 67 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
67God zij ons gunstig en genadigMel. ook bij psalm 33
67aHeel de aarde jubelt en juichtdirkzwart.comKoorzetting: te bestellen via TT 34. Te beluisteren op MHeZ
67cAls Gij ons zegent Beurtzang voor koor en gemeente op tekst van Sytze de Vries (zie www.dirkzwart) Beluister fragment:
Bij 68Geprezen zij de Here / Halleluja! Adem van GodKeuze uit 2 antifonen bij Psalm 68, b.v. voor Pinksteren, voor resp. tweestemmig en eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
68God richt zich op, de vijand vluchtMel. ook bij psalm 36 en 723
69Red mij, o God, het water stijgt en stijgtMel. ook bij psalm 51
70Haast u om mij te redden, GodMel. ook bij psalm 17 en psalm 63
71Heer, laat mij schuilen in uw hoedeMel. ook bij psalm 31
Bij 72Ik zal mijn bode zendenAntifoon bij Psalm 72 voor de adventstijd, voor eenstemmig of driestemmig koor, op tekst van Mal. 3:1. Bestel via www.dirkzwart.com
72Geef, Heer, de koning uwe rechtenMel. ook bij psalm 65
72aVoor kleine mensen is hij bereikbaarTe beluisteren op LMMZ II
74Waarom, o God, verstoot Gij voor altoosMel. ook bij psalm 116 en 524
76God wordt geëerd in IsraelMel. ook bij psalm 30 en psalm 139
77Roepend om gehoor te vindenMel. ook bij psalm 86
Bij 78Zij aten het brood van de engelenAntifoon bij Psalm 78 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
78Mijn volk, ik ga geheimen openleggenMel. ook bij psalm 90
78aLuister, volk van GodTe beluisteren via kerkliedwiki. Behalve de oorspronkelijke tekstschrijver is Greg Scheer ook de componist van de melodie. "Jenny van Tschegg" is de naam van de melodie.
81Jubel God ter eer, Hij is onze sterkteMel. ook bij 645
82God staat in 't midden van de godenMel. ook bij psalm 46
Bij 84O God, ons schild / God, ons schildKeuze uit twee antifonen bij Psalm 84. Bestel via www.dirkzwart.com
84Want God onze HeerTegenstem-bewerking bij vers 6 (zie www.dirkzwart.com)
84a"Psalmen voor nu"Wat hou ik van uw huisBeluister
Bij 85Verblijd u in de Heer te allen tijdAntifoon, b.v. voor de adventstijd, bij Psalm 85 voor eenstemmig of driestemmig koor, tekst Filippenzen 4:4-6. Bestel via www.dirkzwart.com
85aNu mag uw land onder uw glimlach liggenTT 35, "Halleluja" ad lib. alleen na laatste couplet.
85bDoe ons, Heer, uw genade aanschouwenTe beluisteren op MHeZ II
Bij 86Wees mij genadig, o HereAntifoon bij Psalm 86 voor vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
86Hoor mij, Heer, wil antwoord zendenMel. ook bij psalm 77
89Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn liedMel. ook bij 412
90Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezenMel. ook bij psalm 78
90aO God, die droeg ons voorgeslachtLvdK gez. 397
Bij 91Roep je mij aan, Ik geef antwoordAntifoon bij Psalm 91 voor koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
91aWie in de schaduw Gods mag wonenTT 36, tekst aangepast. Mel. van 601. Ludo Claesen schreef een prachtige andere melodie bij dit lied, zie ZJ 935
92cGoed is het om u te danken Compositie voor eenstemmig koor met refrein voor de gemeente op tekst van Sytze de Vries (zie www.dirkzwart.com Beluister fragment:
93aKoning is onze GodBeluister
95Steek nu voor God de loftrompetMel. ook bij psalm 24, psalm 62 en psalm 111
96aZing een nieuw lied, alle landenBegeleidingszetting, vrij te gebruiken: TT 37
Bij 98Juich de Heer toe / Een kind is ons geboren / HallelujaKeuze uit drie antifonen bij Psalm 98 voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
98Laat heel de aard' een loflied wezenBewerking van vs. 3 voor tweestemmig koor en orgel (zie www.dirkzwart.com)Mel. ook bij psalm 66, psalm 118, 489 en 526
98cBergen kunnen hetTe beluisteren op MHeZ III
98dAlle einden der aardeTT 38. Te beluisteren op MHeZ II. Alternatief: "Beurtzang Psalm 98" voor koor en gemeente, op dezelfde tekst. Zie www.dirkzwart.com Beluister fragment:
Bij 100Juicht de Here, gij ganse aardeAntifoon bij Psalm 100 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
100Juich Gode toe, bazuin en zingMel. ook bij psalm 131 en psalm 142
101Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningenMel. ook bij 678
103aLoof nu, mijn ziel, de HereLvdK gez. 15
103cLoof de Koning, heel mijn wezenLvdK gez. 460. Zie voor een tegenstem-bewerking (bij vs. 4 en 5): www.dirkzwart.com
103dBarmhartige Heer, genadige GodTT 39
Bij 104Hoe talrijk zijn uw werken, o HereAntifoon bij Psalm 104 voor een- of vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
107Gods goedheid houdt ons staandeMel. ook bij 758
Bij 108Verhef U boven de hemelen, o GodAntifoon bij Psalm 108 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
108Mijn hart is, Heer, in U gerustMel. ook bij psalm 60
109God die ik loof te allen tijdeMel. ook bij psalm 28
Bij 110Zo zegt de Heer tot mijn HeerAntifoon bij Psalm 110 voor hogere stemmen en orgel (zie www.dirkzwart.com)
110De Here God heeft tot mijn heer gesprokenMel. ook bij 451
111Van ganser harte loof ik HemMel. ook bij psalm 24, psalm 62 en psalm 95
113Prijs, halleluja, prijs de HeerMel. ook bij 316
114a"Psalmen voor nu"Het volk dat uit Egypte trokBeluister
116God heb ik lief, want die getrouwe HeerMel. ook bij psalm 74 en 524
117Loof, alle volken, loof de HeerMel. ook bij psalm 127. Te beluisteren op MHeZ
117aGij volken loof uw God en HeerLvdK gez. 16. Tekstmodernisering in regel 1 en 2. Mel. ook bij 630. Te beluisteren op MHeZ
117bHalleluja. Volkeren, loof de HeerTe beluisteren op MHeZ
117cAlle volken, huldig de HeerTe beluisteren op MHeZ
117dLaudate omnes gentesTaizé. TT 40. Te beluisteren op MHeZ
Bij 118Dit is de dag die de Heer heeft gemaaktAntifoon bij Psalm 118 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
118Laat ieder 's Heren goedheid prijzenMel. ook bij psalm 66, psalm 98, 489 en 526
118aMijn God zijt GijTT 41. Te beluisteren op LMMZ
119aUw woord omvat mijn levenTT 42, toon lager
Bij 121De Here zal uw uitgang en uw ingang bewarenAntifoon bij Psalm 121 voor vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
121De Heer zal u steeds gadeslaanTegenstem-bewerking van vs. 4 (zie www.dirkzwart.com). Mel. ook bij 794
Bij 122Verheugt u met JeruzalemAntifoon bij Psalm 122 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
126aAls God ons thuisbrengt uit onze ballingschapTT 43. Te beluisteren op LMMZ
127Wanneer de Heer het huis niet bouwtMel. ook bij psalm 117
128Welzalig is een ieder die God van harte vreestMel. ook bij 538
Bij 130Mijn ziel verlangt naar uAntifoon bij Psalm 130 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
130Uit diepten van ellendeMel. ook bij 25a
130aUit angst en nood stijgt mijn gebedLvdK gez. 19
130bDe Heer is steeds barmhartigTT 44
130c"Psalmen voor nu"Uit de diepten roep ik UBeluister
131O Heer, er is geen trots in mijMel. ook bij psalm 100 en psalm 142
132Heer, denk aan David en zijn eedMel. ook bij 944
134Uit Sion, aan den Heer gewijdTegenstem-bewerking van vs. 3 (zie www.dirkzwart.com)Mel. ook bij 363, 488, 680
136Loof de Heer, want Hij is goedMel. ook bij 154b
137aToen wij zaten langs het waterTe beluisteren op MHeZ. Beluister
Bij 139Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer / Al lag ik neer in het dodenrijkKeuze uit antifonen bij Psalm 139 voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
139Heer, die mij ziet zoals ik benMel. ook bij psalm 30 en psalm 76
139bHeer, U doorgrondt en kent mijOpwekking 518. Beluister
139dLa ténèbre / Heel het duisterTT 45
140Bescherm mij, Heer, behoed mijn levenMel. ook bij 310 en 947
142Tot God de Heer hief ik mijn stemMel. ook bij psalm 100 en psalm 131
144Gezegend zij de Heer, die t' allen tijdeMel. ook bij psalm 18
145aAller Augen waten auf dich, HerreTe beluisteren op MHeZ III
146aLaat ons nu vrolijk zingenLvdK gez. 20. Vers 1 regel 2 gemoderniseerd.
146cAlles wat adem heeft love de HereLvdK gez. 21
149Halleluja! Laat opgetogenAntifoon bij Psalm 149, te bestellen via dirkzwart.com
150aGeprezen zij GodTe beluisteren op MHeZ
150bAlles wat adem heeft love de HeerTT 46