1-150 Psalmen

Nr.CategorieSubcategorieTitelBegeleidingKoorOpmerkingen
1aPsalmenGelukkig is de mensComplete (eenstemmige) koorpartij in de koorbundelMooie compositie, maar ritmisch lastig voor de gemeente. Andere optie: "Goed is dat je niet doet wat slecht is" van Oosterhuis/Oomen
2aPsalmenWaarom zijn de volken opstandigAlternatief strofisch lied: "Waarom zijn de volken opstandig" (Ria Borkent/Dirk Zwart) uit de bundel "Gij die ons zingen doet" (zie www.dirkzwart.com)
5PsalmenLaat mij, mijn koning, tot U sprekenMel. ook bij psalm 64
6PsalmenHeer, toon mij uw genadeMel. ook bij 1009
Bij 8PsalmenAlles is uit hem ontstaanAntifoon voor driestemmig koor (SAT/B) en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
8PsalmenHeer, onze Heer, hoe heerlijk en verhevenVoor een bewerking voor koor, gemeente en orgel zie www.dirkzwart.com
8aPsalmenHeer, onze Heer, hoe heerlijk isTT 30, mel. LvdK 387; mel. ook bij 243. Te beluisteren op MHeZ III
8bPsalmenZie de zon, zie de maanKinderlied. Te beluisteren op MHeZ
8cPsalmenHeer, onze Heer, hoe machtig is uw naamTT 29. Te beluisten op LMMZ, GDW en HIUN
9aPsalmen"Psalmen voor nu"Uit het diepst van mijn hart wil ik zingenBeluister
12PsalmenBreng redding Heer, de vroomheid is gewekenMel. ook bij 827
12aPsalmenOnkreukbare woorden, waar ben jeTe beluisteren op SVO
13aPsalmenHoe lang vergeet u mij, o GodTe beluisteren op MHeZ
13cPsalmen"Psalmen voor nu"Hoelang nog Heer, blijft U mij vergetenBeluister
14PsalmenDe dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'Mel. ook bij psalm 53
17PsalmenHoor, Heer, Gij God van trouw en rechtMel. ook bij psalm 63 en psalm 70
18PsalmenIk heb U lief van ganser harte, HereMel. ook bij psalm 144
Bij 19PsalmenHemel, laat gerechtigheid neerregenenAntifoon voor de adventstijd, voor tweestemmig koor en orgel, op de tekst Jes. 45:8. Bestel via www.dirkzwart.com
22aPsalmenGod, mijn God, waarom hebt Gij mij verlatenTe beluisteren op LMMZ II
23aPsalmenD'Almachtige is mijn herder en geleideLvdK gez. 13a. De melodie van LvdK gez. 13b staat bij NLB 766
23bPsalmenDe Heer is mijn herderLvdK gez. 14
23cPsalmenMijn God, mijn herder, zorgt voor mijTe beluisteren op MHeZ. Koorzetting vs. 1/3 en orgelzetting vs 5, te bestellen via www.dirkzwart.com
Bij 24PsalmenHosanna de Zoon van DavidAntifoon bij Psalm 24 voor Palmzondag of voor de Adventstijd, voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
24PsalmenDe aarde en haar volheid zijnMel. ook bij psalm 62, psalm 95 en psalm 111
Bij 25PsalmenTot U, Here, hef ik mijn ziel opKeuze uit drie antifonen bij Psalm 25 voor resp. SSAATB, eenstemmig of driestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
25aPsalmenMijn ogen zijn gevestigdTT 150, mel. psalm 130. Te beluisteren op MHeZ II
25bPsalmenHoud mij in leven, wees Gij mijn reddingTT 32. Te beluisteren op LMMZ, GDW en SmW
25cPsalmenNaar U gaat mijn verlangen, HeerTe beluisteren op LMMZ II en HIUN
Bij 26PsalmenToets mij, Here, en beproef mijAntifoon bij Psalm 26 voor eenstemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
Bij 27PsalmenHoor, Here, hoe ik luide roep / De Heer is mijn licht en mijn heilKeuze uit 2 antifonen bij Psalm 27 voor resp. driestemmig (SAT/B) of tweestemmig koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
28PsalmenIk roep tot U, mijn rots, mijn HereMel. ook bij psalm 109
30PsalmenDank, Heer, Gij hebt het niet gedoogdMel. ook bij psalm 76 en psalm 139
30aPsalmenVan U wil ik spreken, GodTe beluisteren op ZZDV
Bij 31PsalmenHoor mij, haast u mij te helpenAntifoon bij Psalm 31 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
31PsalmenOp U vertrouw ik, Heer der herenMel. ook bij psalm 71
31aPsalmenMijn toevlucht is de Here GodTe beluisteren op MHeZ III
32aPsalmen"Psalmen voor nu"Gelukkig ben je als je schuld bekentBeluister
33PsalmenKom nu met zang en roer de snarenMel. ook bij psalm 67
34PsalmenIk loof de Heer altijdAntifoon voor SATB en orgel, verkrijgbaar via dirkzwart.com
36PsalmenDe zonde die de zondaars vleitMel. ook bij psalm 68 en 723
38PsalmenLaat toch niet uw toorn, o HereMel. ook bij 317
42aPsalmenZoals een hert reikhalst naar levend waterTe beluisteren op ZZDV
46PsalmenGod is een toevlucht t' allen tijdeMel. ook bij psalm 82
Bij 47PsalmenAlle gij volken, klapt in de handenAntifoon bij Psalm 47 voor koor. Bestel via www.dirkzwart.com
51PsalmenOntferm u God, ontferm u, hoor mijn klachtMel. ook bij psalm 69
51aPsalmenGod, herschep mijn hartTe beluisteren op MHeZ II
51bPsalmenCreate in me a clean heartOpwekking 389. Beluister. Ook te beluisteren op MHeZ II
51cPsalmenBlijf mij aanzien ("Uit Psalm 51")Korte compositie voor koor en gemeente en piano van Dirk Zwart op een tekst van Sytze de Vries. Luisterfragment:
53PsalmenDe dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'Mel. ook bij psalm 14
60PsalmenO God, die ons verstoten hadMel. ook bij psalm 108
62PsalmenMijn ziel is stil tot God mijn HeerMel. ook bij psalm 24, psalm 95 en psalm 111
Bij 63PsalmenU bent altijd mijn hulp geweestAntifoon bij Psalm 63 voor eenstemmig of driestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
63PsalmenMijn God, Gij zijt mijn toeverlaatMel. ook bij psalm 17 en psalm 70
63bPsalmenGod, mijn God, naar U blijf ik zoekenTT 33
64PsalmenBehoed mij, Heer, hoor naar mijn klagenMel. ook bij Psalm 5
65PsalmenDe stilte zingt U toe, o HereMel. ook bij psalm 72
Bij 66PsalmenLaat heel de aarde voor u buigen/Geprezen zij GodPDF bestand (ant066.pdf) niet gevonden Keuze uit 2 antifonen bij Psalm 66 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
66PsalmenBreek, aarde, uit in jubelzangenMel. ook bij psalm 98, psalm 118, 489 en 526
66aPsalmenJubilate DeoCanon. Taizé. Te beluisteren op MHeZ III
Bij 67PsalmenGod, wees ons genadigAntifoon bij Psalm 67 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
67PsalmenGod zij ons gunstig en genadigMel. ook bij psalm 33
67aPsalmenHeel de aarde jubelt en juichtdirkzwart.comKoorzetting: te bestellen viaTT 34. Te beluisteren op MHeZ
67cPsalmenAls Gij ons zegent Beurtzang voor koor en gemeente op tekst van Sytze de Vries (zie www.dirkzwart) Beluister fragment:
Bij 68PsalmenGeprezen zij de Here / Halleluja! Adem van GodKeuze uit 2 antifonen bij Psalm 68, b.v. voor Pinksteren, voor resp. tweestemmig en eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
68PsalmenGod richt zich op, de vijand vluchtMel. ook bij psalm 36 en 723
69PsalmenRed mij, o God, het water stijgt en stijgtMel. ook bij psalm 51
70PsalmenHaast u om mij te redden, GodMel. ook bij psalm 17 en psalm 63
71PsalmenHeer, laat mij schuilen in uw hoedeMel. ook bij psalm 31
Bij 72PsalmenIk zal mijn bode zendenAntifoon bij Psalm 72 voor de adventstijd, voor eenstemmig of driestemmig koor, op tekst van Mal. 3:1. Bestel via www.dirkzwart.com
72PsalmenGeef, Heer, de koning uwe rechtenMel. ook bij psalm 65
72aPsalmenVoor kleine mensen is hij bereikbaarTe beluisteren op LMMZ II
74PsalmenWaarom, o God, verstoot Gij voor altoosMel. ook bij psalm 116 en 524
76PsalmenGod wordt geëerd in IsraelMel. ook bij psalm 30 en psalm 139
77PsalmenRoepend om gehoor te vindenMel. ook bij psalm 86
Bij 78PsalmenZij aten het brood van de engelenAntifoon bij Psalm 78 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
78PsalmenMijn volk, ik ga geheimen openleggenMel. ook bij psalm 90
78aPsalmenLuister, volk van GodTe beluisteren via kerkliedwiki. Behalve de oorspronkelijke tekstschrijver is Greg Scheer ook de componist van de melodie. "Jenny van Tschegg" is de naam van de melodie.
81PsalmenJubel God ter eer, Hij is onze sterkteMel. ook bij 645
82PsalmenGod staat in 't midden van de godenMel. ook bij psalm 46
Bij 84PsalmenO God, ons schild / God, ons schildKeuze uit twee antifonen bij Psalm 84. Bestel via www.dirkzwart.com
84PsalmenWant God onze HeerTegenstem-bewerking bij vers 6 (zie www.dirkzwart.com)
84aPsalmen"Psalmen voor nu"Wat hou ik van uw huisBeluister
Bij 85PsalmenVerblijd u in de Heer te allen tijdAntifoon, b.v. voor de adventstijd, bij Psalm 85 voor eenstemmig of driestemmig koor, tekst Filippenzen 4:4-6. Bestel via www.dirkzwart.com
85aPsalmenNu mag uw land onder uw glimlach liggenTT 35, "Halleluja" ad lib. alleen na laatste couplet.
85bPsalmenDoe ons, Heer, uw genade aanschouwenTe beluisteren op MHeZ II
Bij 86PsalmenWees mij genadig, o HereAntifoon bij Psalm 86 voor vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
86PsalmenHoor mij, Heer, wil antwoord zendenMel. ook bij psalm 77
Bij 87PsalmenZend uw ademAntifoon bij Psalm 87 voor één- of driestemmig koor + orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
89PsalmenIk zal zo lang ik leef bezingen in mijn liedMel. ook bij 412
90PsalmenGij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezenMel. ook bij psalm 78
90aPsalmenO God, die droeg ons voorgeslachtLvdK gez. 397
Bij 91PsalmenRoep je mij aan, Ik geef antwoordAntifoon bij Psalm 91 voor koor en orgel, te bestellen via dirkzwart.com
91aPsalmenWie in de schaduw Gods mag wonenTT 36, tekst aangepast. Mel. van 601. Ludo Claesen schreef een prachtige andere melodie bij dit lied, zie ZJ 935
Bij 92PsalmenU verheugt mij, Heer, met uw dadenAntifoon bij Psalm 92 voor 1- of 4-stemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
92cPsalmenGoed is het om u te danken Compositie voor eenstemmig koor met refrein voor de gemeente op tekst van Sytze de Vries (zie www.dirkzwart.com Beluister fragment:
93aPsalmenKoning is onze GodBeluister
95PsalmenSteek nu voor God de loftrompetMel. ook bij psalm 24, psalm 62 en psalm 111
96aPsalmenZing een nieuw lied, alle landenBegeleidingszetting, vrij te gebruiken: TT 37
Bij 98PsalmenJuich de Heer toe / Een kind is ons geboren / HallelujaKeuze uit drie antifonen bij Psalm 98 voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
98PsalmenLaat heel de aard' een loflied wezenBewerking van vs. 3 voor tweestemmig koor en orgel (zie www.dirkzwart.com)Mel. ook bij psalm 66, psalm 118, 489 en 526
98cPsalmenBergen kunnen hetTe beluisteren op MHeZ III
98dPsalmenAlle einden der aardeTT 38. Te beluisteren op MHeZ II. Alternatief: "Beurtzang Psalm 98" voor koor en gemeente, op dezelfde tekst. Zie www.dirkzwart.com Beluister fragment:
Bij 100PsalmenJuicht de Here, gij ganse aardeAntifoon bij Psalm 100 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
100PsalmenJuich Gode toe, bazuin en zingMel. ook bij psalm 131 en psalm 142
101PsalmenIk wil, Heer, in mijn lied de zegeningenMel. ook bij 678
103aPsalmenLoof nu, mijn ziel, de HereLvdK gez. 15
103cPsalmenLoof de Koning, heel mijn wezenLvdK gez. 460. Zie voor een tegenstem-bewerking (bij vs. 4 en 5): www.dirkzwart.com
103dPsalmenBarmhartige Heer, genadige GodTT 39
Bij 104PsalmenHoe talrijk zijn uw werken, o HereAntifoon bij Psalm 104 voor een- of vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
107PsalmenGods goedheid houdt ons staandeMel. ook bij 758
Bij 108PsalmenVerhef U boven de hemelen, o GodAntifoon bij Psalm 108 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
108PsalmenMijn hart is, Heer, in U gerustMel. ook bij psalm 60
109PsalmenGod die ik loof te allen tijdeMel. ook bij psalm 28
Bij 110PsalmenZo zegt de Heer tot mijn HeerAntifoon bij Psalm 110 voor hogere stemmen en orgel (zie www.dirkzwart.com)
110PsalmenDe Here God heeft tot mijn heer gesprokenMel. ook bij 451
111PsalmenVan ganser harte loof ik HemMel. ook bij psalm 24, psalm 62 en psalm 95
113PsalmenPrijs, halleluja, prijs de HeerMel. ook bij 316
114aPsalmen"Psalmen voor nu"Het volk dat uit Egypte trokBeluister
116PsalmenGod heb ik lief, want die getrouwe HeerMel. ook bij psalm 74 en 524
117PsalmenLoof, alle volken, loof de HeerMel. ook bij psalm 127. Te beluisteren op MHeZ
117aPsalmenGij volken loof uw God en HeerLvdK gez. 16. Tekstmodernisering in regel 1 en 2. Mel. ook bij 630. Te beluisteren op MHeZ
117bPsalmenHalleluja. Volkeren, loof de HeerTe beluisteren op MHeZ
117cPsalmenAlle volken, huldig de HeerTe beluisteren op MHeZ
117dPsalmenLaudate omnes gentesTaizé. TT 40. Te beluisteren op MHeZ
Bij 118PsalmenDit is de dag die de Heer heeft gemaaktAntifoon bij Psalm 118 voor een- of tweestemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
118PsalmenLaat ieder 's Heren goedheid prijzenMel. ook bij psalm 66, psalm 98, 489 en 526
118aPsalmenMijn God zijt GijTT 41. Te beluisteren op LMMZ
119aPsalmenUw woord omvat mijn levenTT 42, toon lager
Bij 121PsalmenDe Here zal uw uitgang en uw ingang bewarenAntifoon bij Psalm 121 voor vierstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
121PsalmenDe Heer zal u steeds gadeslaanTegenstem-bewerking van vs. 4 (zie www.dirkzwart.com). Mel. ook bij 794
Bij 122PsalmenVerheugt u met JeruzalemAntifoon bij Psalm 122 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
126aPsalmenAls God ons thuisbrengt uit onze ballingschapTT 43. Te beluisteren op LMMZ
Bij 127PsalmenAls de Heer het huis niet bouwtAntifoon bij Psalm 127. Bestel via www.dirkzwart.com
127PsalmenWanneer de Heer het huis niet bouwtMel. ook bij psalm 117
128PsalmenWelzalig is een ieder die God van harte vreestMel. ook bij 538
Bij 130PsalmenMijn ziel verlangt naar uAntifoon bij Psalm 130 voor eenstemmig koor. Bestel via www.dirkzwart.com
130PsalmenUit diepten van ellendeMel. ook bij 25a
130aPsalmenUit angst en nood stijgt mijn gebedLvdK gez. 19
130bPsalmenDe Heer is steeds barmhartigTT 44
130cPsalmen"Psalmen voor nu"Uit de diepten roep ik UBeluister
131PsalmenO Heer, er is geen trots in mijMel. ook bij psalm 100 en psalm 142
132PsalmenHeer, denk aan David en zijn eedMel. ook bij 944
134PsalmenUit Sion, aan den Heer gewijdTegenstem-bewerking van vs. 3 (zie www.dirkzwart.com)Mel. ook bij 363, 488, 680
136PsalmenLoof de Heer, want Hij is goedMel. ook bij 154b
137aPsalmenToen wij zaten langs het waterTe beluisteren op MHeZ. Beluister
Bij 139PsalmenDoorgrond mij, ken mijn hart, o Heer / Al lag ik neer in het dodenrijkKeuze uit antifonen bij Psalm 139 voor koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
139PsalmenHeer, die mij ziet zoals ik benMel. ook bij psalm 30 en psalm 76
139bPsalmenHeer, U doorgrondt en kent mijOpwekking 518. Beluister
139dPsalmenLa ténèbre / Heel het duisterTT 45
140PsalmenBescherm mij, Heer, behoed mijn levenMel. ook bij 310 en 947
142PsalmenTot God de Heer hief ik mijn stemMel. ook bij psalm 100 en psalm 131
144PsalmenGezegend zij de Heer, die t' allen tijdeMel. ook bij psalm 18
Bij 145PsalmenGenadig en liefdevol is de HeerAntifoon bij Psalm 145. Bestel via www.dirkzwart.com
145aPsalmenAller Augen waten auf dich, HerreTe beluisteren op MHeZ III
146PsalmenGelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeftAntifoon voor 1-st. of 4-st. koor en orgel. Bestel via www.dirkzwart.com
146aPsalmenLaat ons nu vrolijk zingenLvdK gez. 20. Vers 1 regel 2 gemoderniseerd.
146cPsalmenAlles wat adem heeft love de HereLvdK gez. 21
149PsalmenHalleluja! Laat opgetogenAntifoon bij Psalm 149, te bestellen via dirkzwart.com
150aPsalmenGeprezen zij GodTe beluisteren op MHeZ
150bPsalmenAlles wat adem heeft love de HeerTT 46