Welkom

logo groot
 
  • Deze website geeft informatie over het Nieuwe Liedboek (NLB) met accent op de muziek: opmerkingen bij de melodie en zettingen in begeleidingsbundel (Bb) en koorbundel (Kb), verwijzingen naar geluidsopnames, tips voor de uitvoering.
  • Bij sommige liederen staan gratis downloads van bijvoorbeeld een begeleidingszetting, of staan verwijzingen naar koormuziek die u kunt bestellen.
  • Regelmatig wordt informatie toegevoegd over één of meer liederen. U kunt ‘verzoeknummers’ indienen van liederen waar u materiaal bij zoekt. Desgewenst maak ik een begeleidings- of koorzetting bij een lied.

Contact

Wilt u reageren?
Hebt u vragen, opmerkingen, wensen, aanvullingen, correcties of ander commentaar?
Schrijf mij gerust een email:
dirkzwart@nieuwliedboek.info

Bezoek ook